Upute za pohranjivanje završnih i diplomskih radova

Od 10. rujna 2018. godine studenti samostalno arhiviraju radove u Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Samoarhiviranje je uvjet za izdavanje svjedodžbe/diplome kojom se potvrđuje završetak studija.

Upute možete pronaći na poveznici