Unipu

Subscribe to Unipu feed Unipu
Novosti sa unipu.hr
Updated: 11 hours 12 min ago

Upisi u više godine studija – dodatni termini

Fri, 09/22/2017 - 09:12

Određeni su dodatni termini upisa u više godine studija za studente koji nisu obavili upis u ranije zadanim terminima zbog dodatnih ispitnih rokova i dekanskih rokova.

Studenti koji upisuje apsolventsku godinu i izvanredni studenti mogu doći obaviti upis u bilo kojem od navedenih termina.

 • 27.09.2017.- studenti koji su u akademskoj 2016./2017. godini ostvarili od 49 do 51 ECTS bod;
 • 28.09.2017.- studenti koji su u akademskoj 2016./2017. godini ostvarili od 46 do 48 ECTS bod;
 • 29.09.2017.- studenti koji su u akademskoj 2016./2017. godini ostvarili od 42 do 45 ECTS bod;
 • 02.10.2017.- studenti koji su u akademskoj 2016./2017. godini ostvarili od 18 do 41 ECTS bod;
 • 03.10.2017.- studenti koji su u akademskoj 2016./2017. godini ostvarili od 54 do 54 ECTS bod;
 • 05.10.2017.- studenti koji su u akademskoj 2016./2017. godini ostvarili od 0 do 17 ECTS bod;
 • 06.10.2017.- studenti koji su u akademskoj 2016./2017. godini ostvarili 55 i više ECTS bodova.

 

Termini upisa

 

Ostvareni ECTS bodovi u akademskoj 2016./2017. godini

 

od 0 do 17

55 i više

od 18 do 41

od 42 do 45

od 46 do 48

od 49 do 51

od 52 do 54

 

27.09.

 

 

 

 

 

 

 

28.09.

 

 

 

 

 

 

 

29.09.

 

 

 

 

 

 

 

2.10.

 

 

 

 

 

 

 

3.10.

 

 

 

 

 

 

 

5.10.

 

 

 

 

 

 

 

6.10.

 

 

 

 

 

 

 

Prikazi i imaginariji talijanske kulture: znanstveni skup povodom 40. godišnjice studija talijanistike u Puli

Thu, 09/21/2017 - 13:09
Detaljnije na internetskoj stranici međunarodnog znanstvenog skupa:
 • http://www.unipu.hr/index.php?id=2253

Natječaji za više radnih mjesta (FET i FFPU)

Thu, 09/21/2017 - 12:04
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 1. Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”:
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor – I izbor, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Ekonomija, grana: turizam i trgovina na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Ekonomija, grana: opća ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Ekonomija, grana: računovodstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Ekonomija, grana: računovodstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
2. Filozofski fakultet:
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, iz znanstvenog područja: Humanističke znanosti, polje: Filologija, grana: Kroatistika na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 87% u odnosu na puno radno vrijeme.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti: a) životopis; b) presliku odgovarajuće diplome o doktoratu znanosti; c) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti; d) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove; e) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te f) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika; Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Ukoliko se na natječaj prijavi pristupnik koji nema izbor u znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe postupka izbora sukladno općem aktu Sveučilišta. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".       Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

VAŽNO: Objavljene rang liste i raspored upisa u ak. god. 2017./2018. (jesenski upisni rok)

Tue, 09/19/2017 - 18:56
Sve informacije, postupak upisa, rang liste, raspored upisa (vrijeme i mjesto) možete pronaći na stranici:

UNIPU > Obrazovanje > Upisi > Upisi 2017./2018. > Upisi u I. godinu studija u akademskoj godini 2017./2018. > Rang liste i raspored upisa Upis će se odvijati isključivo prema navedenom rasporedu! Studenti su dužni poštivati vrijeme upisa.

Polaganje ispita 9. put pred nastavničkim povjerenstvom neće biti moguće u 2018. godini

Tue, 09/19/2017 - 08:21
Pravo izlaska deveti put na ispit iz istog kolegija (pred nastavničkim povjerenstvom) imaju samo studenti koji: -       do 30. rujna 2017. godine kolegij nisu položili u osam pokušaja i -       su upisali akademsku godinu 2017./2018. Ovo pravo mogu ostvariti samo studenti koji kumulativno ispunjavaju prethodna dva uvjeta i to najkasnije do 31. prosinca 2017. godine. Svi ostali studenti ispit polažu sukladno odredbama članak 21. Pravilnika o studiranju, te ispit osmi put polažu pred nastavničkim povjerenstvom. Budući da devetu prijavu ispita nije moguće izvršiti putem Studomata, studenti se za prijavu moraju obratiti Uredu za studente i obrazovne programe. Pravilnik o studiranju, Članak 21. (1) Ispit iz istog kolegija može se polagati najviše osam puta. Osmi put ispit se polaže pred nastavničkim povjerenstvom koje imenuje čelnik sastavnice iz reda nastavnika. (2) Nastavničko povjerenstvo sastoji se od predsjednika i dva člana. Predmetni nastavnik kod kojega je student bezuspješno polagao ispit ne može biti predsjednikom povjerenstva. (3) Nastavničko povjerenstvo odlučuje većinom glasova. (4) Nastavničko povjerenstvo vodi zapisnik o tijeku ispita. (5) Odluka nastavničkog povjerenstva je konačna. Ocjenu iz ispita pred nastavničkim povjerenstvom upisuje predsjednik povjerenstva. (6) Ako student niti osmi put ne položi ispit, gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto IV vrste (spremačica - dva izvršitelja)

Mon, 09/18/2017 - 11:13
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ
 •  za izbor  zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV vrste – ostala radna mjesta IV vrste (spremačica) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (zamjena za dugotrajno bolovanje) – dva izvršitelja;
Uvjeti:       NSS završena osmogodišnja škola. Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente: a)     životopis;
b)     domovnicu (presliku);
c)     presliku odgovarajuće svjedodžbe.  Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja, obaviti će se usmeni razgovor. Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj". O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Upisi u više godine studija u akademskoj godini 2017./2018.

Tue, 08/29/2017 - 12:36
Informacije o uvjetima i proceduri upisa za studente koji upisuju više godine studija nalaze se na stranici: UNIPU > Obrazovanje > Upisi > Upisi 2017./2018. > Upisi u više godine studija u akademskoj godini 2017./2018.
 • http://www.unipu.hr/index.php?id=2403

Natječaj za upis na Program stjecanja pedagoških kompetencija

Thu, 08/24/2017 - 11:04
Dana 24. kolovoza 2017. objavljen je natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za akademsku 2017./2018. godinu. Sve informacije, uvjete upisa te prijavnicu možete pronaći na stranici: UNIPU>Obrazovanje>Program stjecanja pedagoških kompetencija>Natječaji
http://www.unipu.hr/index.php?id=1102 Rok prijave: 22. rujna 2017.

Potpisan ugovor o javnoj nabavi usluga izrade projekata za izgradnju i rekonstrukciju novih paviljona studentskih smještajnih kapaciteta Sveučilišta

Thu, 08/24/2017 - 09:52
Dana 22. kolovoza 2017. godine rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Alfio Barbieri i Ivan Vulić, direktor VV-projekt-a d.o.o. Split, pri rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli potpisali su ugovor o javnoj nabavi usluga izrade projekata (glavnog i izvedbenog s pripadajućim troškovnicima) u vrijednosti od 642.000 kn, za izgradnju građevine Paviljon "2" i rekonstrukciju građevine Paviljon "3” namijenjenih proširenju studentskih smještajnih kapaciteta sadašnjeg Studentskog doma pulskog sveučilišta. Potpisivanju je ispred projektnog partnera Studentskog centra Pula nazočio ravnatelj Miodrag Čerina te članovi projektnog tima. Nakon otvorenja novog Studentskog doma i restorana u Puli u rujnu 2015. godine, a s obzirom na rast broja studijskih programa i studenata Sveučilišta i sve intenzivnije programe mobilnosti, prionulo se iznalaženju sredstava za proširenje studentskih smještajnih kapaciteta na česticama u okviru starog bolničkog kompleksa na kojima je ishodovano pravo građenja (30 godina) u korist Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Odlukom županijske skupštine iz svibnja 2016. godine. Podsjetimo, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Studentski centar Pula, kao projektni partner, prijavili su projekt “Proširenje infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula” u srpnju 2016.g. Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, na Poziv „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“, u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Cilj je bio ishodovati bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj za financiranje investicije kojom bi smještajni kapaciteti u Puli porasli na 392 studentska ležaja. Poziv je bio usmjeren na podršku javnim visokim učilištima za proširenje i poboljšanje njihovih smještajnih kapaciteta za studente s naglaskom na studente u nepovoljnom (socio-ekonomskom) položaju. Ciljevi poziva bili su doprinjenje smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju, te povećanje kapaciteta studentskih domova kroz rekonstrukciju i modernizaciju postojećih i gradnju novih.  Nakon uspješno okončanih svih faza evaluacije projektnog prijedloga, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa MRRFEU i SAFU 12. prosinca 2016. godine u ukupnom iznosu odobrenih bespovratnih sredstava 58.403.812,50 kn. Riječ je o 100%-tnom financiranju odobrenim bespovratnim sredstvima od čega se 85% iznosa dodjeljuje iz EFRR-a, a 15% iznosa čine nacionalna sredstva. Nakon izrađene Studije izvodljivosti, Idejnog arhitektonskog projekta, Konzervatorskog elaborata, Geodetskog projekta, Geomehaničkog elaborata, izradom Glavnog i Izvedbenog projekta do studenog ove godine okončat će se priprema cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije novih studentskih smještajnih paviljona, u cjelini financirana iz dodjeljenih bespovratnih sredstava. Realizacijom ovog projekta, studentima Sveučilišta Jurja Dobrile unaprijedit će se uvjeti studiranja i studentskog života u Puli te im tako pomoći pri podmirenju troškova studija, dnevne prehrane i troškova stanovanja. i to prvenstveno onima kojima je to najpotrebnije - studentima slabijeg socioekonomskog statusa i studentima s invaliditetom.

Poziv na 4. regionalni studentski simpozij društvenih i humanističkih znanosti »Ideje kao društvena revolucija«

Wed, 08/09/2017 - 10:38
Filozofski fakultet u Splitu i Hrvatsko filozofsko društvo te udruge Imaginacija i iTHEom u suradnji sa Studentskim zborom Filozofskog fakulteta u Splitu pozivaju Vas na sudjelovanje u četvrtom regionalnom studentskom simpoziju društvenih i humanističkih znanosti: »Ideje kao društvena revolucija«, koji će se održati 12. i 13. listopada, 2017. godine u prostorima Filozofskog fakulteta u Splitu na splitskom Peristilu (Poljana kraljice Jelene 1/III).

Natječaj za radno mjesto asistenta (FET, Marketing)

Tue, 08/01/2017 - 10:51
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 1. Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”:
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja: Društvenih znanosti, polje: Ekonomija, grana: Marketing;
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti: a) životopis; b) presliku diplome sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; c) prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; d) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te e) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika; Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".       Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Poništenje dijela natječaja (FOOZ - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/administrativni tajnik)

Thu, 07/27/2017 - 23:19
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje P O N I Š T E N J E dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 70, od dana 19. srpnja 2017. godine pod točkom 2.
 • "za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj II. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – administrativni tajnik na određeno vrijeme do godine dana u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli."
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Natječaj - OIKT, FFPU, OPZS, OITIKS, FET

Tue, 07/25/2017 - 15:14
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 1. Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije:     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana informacijski sustavi;     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno surdničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija. 2. Filozofski fakultet:     za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija;     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, na određeno vrijeme od jedne godine. 3. Odjel za prirodne i zdravstvene studije:     za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavač, iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija, grana nutricionizam. 4. Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije:     za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment za potrebe studija Kultura i turizam. 5. Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”:     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija;     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, za kolegij Programi i fondovi EU;     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana makroekonomija; Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.  Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti: a) životopis; b) presliku diplome sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička i nastavna zvanja); c) prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja); d) preslika odgovarajuće diplome o doktoratu znanosti e) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti; f) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove; g) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te h) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika; S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Ukoliko se na natječaj prijavi pristupnik koji nema izbor u znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe postupka izbora sukladno općem aktu Sveučilišta. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".       Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Obavijest o pokretanju postupka izbora pročelnika Odjela za tehničke studije

Mon, 07/24/2017 - 12:43
Na temelju Statuta Sveučilišta Stručno vijeće Odjela za tehničke studije na sjednici od 17. srpnja 2017. godine donijelo je odluku o pokretanju postupka izbora pročelnika Odjela za mandatno razdoblje od 2017. godine do 2019. godine. Na istoj sjednici imenovano je i Povjerenstvo za provođenje postupka, a prijave se podnose do roka od 30 dana od ove objave.
 • Odluka-pokretanje postupka izbora procelnika OTS.pdf
 • Odluka-povjerenstvo za izbor procelnika OTS.pdf

Važna obavijest o upisima u I. godinu diplomskih studija: započele su prijave elektroničkim putem

Mon, 07/24/2017 - 10:37
Prijave za upis na diplomske studije obavljaju se elektroničkim putem na stranici: www.studij.hr - od 3. srpnja 2017. do 15. rujna 2017. u 12 sati za neistovrsne studijske programe i - od 3. srpnja 2017. do 29. rujna 2017. u 12 sati za istovrsne studijske programe. Prijave za upis na diplomski studij omogućene su i studentima koji još uvijek nisu položili sve ispite, ali očekuju da će do kraja mjeseca rujna 2017. godine okončati svoj preddiplomski studij te izvršiti sve propisane obveze. Objava konačnih rang lista biti će 30. rujna 2017. u 14 sati, dok će se upisi prema navedenom raspored održati početkom mjeseca listopada 2017. godine što će naknadno biti objavljeno na mrežnim stranicama Sveučilišta (http://www.unipu.hr/) Sve dodatne informacije možete pronaći u Natječaju za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija u akademskoj 2017./2018. godini (od 12. stranice PDF dokumenta nadalje) ili upitom u Ured za studente i obrazovne programe. Linkovi:
 • https://diplomski.studij.hr/

Obavijest o ljetnoj stanci na Sveučilištu (radno vrijeme)

Fri, 07/21/2017 - 09:21
U periodu od 31. srpnja 2017. do 20. kolovoza 2017. sve su zgrade Sveučilišta zatvorene, osim zgrade Rektorata u kojoj će se raditi od 8 do 13 sati. Od 21. kolovoza 2017. nastavlja se redovno radno vrijeme. Ured rektora
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30
52100 Pula, Hrvatska

Obavijest o pokretanju postupka izbora pročelnika Odjela za ITIKS

Wed, 07/19/2017 - 16:57
Na temelju Statuta Sveučilišta Stručno vijeće Odjela za za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije na sjednici od 18. srpnja 2017. godine donijelo je odluku o pokretanju postupka izbora pročelnika Odjela za mandatno razdoblje od 2017. godine do 2019. godine. Na istoj sjednici imenovano je i Povjerenstvo za provođenje postupka, a prijave se podnose do roka od 30 dana od ove objave.

VAŽNO: Objavljene rang liste i rasporedi upisa u ak. god. 2017./2018. (srpanjski upisni rok)

Tue, 07/18/2017 - 08:48
Sve informacije, postupak upisa, rang liste, raspored upisa (vrijeme i mjesto) možete pronaći na stranici:
UNIPU > Obrazovanje > Upisi > Upisi 2017./2018. Upis će se odvijati isključivo prema navedenom rasporedu! Studenti su dužni poštivati vrijeme upisa.

Natječaji za radna mjesta (dva stručna suradnika i jedan administrativni tajnik)

Mon, 07/17/2017 - 13:14
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj: 1.     za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Službi za financijsko-računovodstvene poslove Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (do povratka stalnog zaposlenika s dugotrajnog bolovanja). Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera, jedna (1) godina radnog staža u struci; 2.     za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj II. vrste – Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – administrativni tajnik na određeno vrijeme do godine dana u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine društvenog ili humanističkog usmjerenja, 1 godina radnog staža  u struci. Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente: a)     životopis; b)    presliku domovnice; c)     presliku odgovarajuće diplome; d)    dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.). Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja pod točkom 1. i 2. obaviti će se usmeni razgovor. Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj". O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

ERASMUS+ natječaj za osoblje Sveučilišta – akademska godina 2017./2018.

Mon, 07/17/2017 - 12:18
Dana 17. srpnja 2017. Sveučilište je raspisalo za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa, projekt broj 2017-1-HR01-KA103-034943 u okviru zimskog semestra akademske godine 2017./2018. Mobilnosti u okviru ovog Natječaja moguće je realizirati do 28. veljače 2018. godine. Natječaj je otvoren do 1. rujna 2017. godine.
Tekst Natječaja te ostale vezane dokumente možete pronaći na stranici:  UNIPU>Suradnja>Međunarodna suradnja>Erasmus+ program>Mobilnost osoblja

Pages