Unipu

Subscribe to Unipu feed Unipu
Novosti sa unipu.hr
Updated: 5 hours 28 min ago

3. Socijalizam na klupi: Komunisti i komunističke partije

Thu, 09/28/2017 - 08:01
U organizaciji Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od 28. do 30. rujna 2017. održava se treći dvogodišnji međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi. Ovogodišnja tema Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate okupila je gotovo stotinu sudionika iz petnaestak zemalja. Program čine izlaganja u brojnim sekcijama, plenarna predavanja i okrugli stolovi. Program skupa i Knjiga sažetaka dostupni su na stranici: http://www.unipu.hr/index.php?id=klupa2017

Poništenje natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja: Društvenih znanosti, polje: Ekonomija, grana: Marketing (FET)

Wed, 09/27/2017 - 10:09
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje P O N I Š T E N J E   N A T J E Č A J A objavljenog u Narodnim novinama broj 76., dana 2. kolovoza 2017. godine:   1. Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”:
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja: Društvenih znanosti, polje: Ekonomija, grana: Marketing.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Rezultat Natječaja za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija

Tue, 09/26/2017 - 18:16
Svi polaznici i polaznice koji su se prijavili na Program stjecanja pedagoških kompetencija su primljeni. Upis polaznika i polaznica na Program obavit će se u petak 29. rujna 2017. godine u 14.30 sati u učionici br. 28/5 (Ronjgova 1). Istoga dana u 16 sati počinje nastava - kolegij doc. dr. sc. Marine Diković - Didaktika. Nastava će toga dana trajati do 18.30 sati. Naknadno ćemo postaviti raspored sati na mrežne stranice.

Natječaj za upis u I. godinu studija u akademskoj godini 2017./2018. u 3. upisnom roku

Tue, 09/26/2017 - 08:07
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli na temelju članka 59. i 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 71. Statuta Sveučilišta, sukladno Odluci Senata o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2017./2018. raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih, preddiplomskih i diplomskih i stručnih studija u akademskoj 2017./2018. godini u 3. upisnom roku za one studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta nakon završenih upisa u jesenskom upisnom roku. Tekst natječaja preuzmite na stranici:  UNIPU>Obrazovanje>Upisi>Upisi 2017./2018.>Upisi u I. godinu studija u akademskoj godini 2017./2018.

3. Socijalizam na klupi: Komunisti i komunističke partije

Tue, 09/26/2017 - 08:00
U organizaciji Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od 28. do 30. rujna 2017. održava se treći dvogodišnji međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi. Ovogodišnja tema Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate okupila je gotovo stotinu sudionika iz petnaestak zemalja. Program čine izlaganja u brojnim sekcijama, plenarna predavanja i okrugli stolovi. Program skupa i Knjiga sažetaka dostupni su na stranici: http://www.unipu.hr/index.php?id=klupa2017

Upisi u više godine studija – dodatni termini

Fri, 09/22/2017 - 09:12

Određeni su dodatni termini upisa u više godine studija za studente koji nisu obavili upis u ranije zadanim terminima zbog dodatnih ispitnih rokova i dekanskih rokova.

Studenti koji upisuje apsolventsku godinu i izvanredni studenti mogu doći obaviti upis u bilo kojem od navedenih termina.

 • 27.09.2017.- studenti koji su u akademskoj 2016./2017. godini ostvarili od 49 do 51 ECTS bod;
 • 28.09.2017.- studenti koji su u akademskoj 2016./2017. godini ostvarili od 46 do 48 ECTS bod;
 • 29.09.2017.- studenti koji su u akademskoj 2016./2017. godini ostvarili od 42 do 45 ECTS bod;
 • 02.10.2017.- studenti koji su u akademskoj 2016./2017. godini ostvarili od 18 do 41 ECTS bod;
 • 03.10.2017.- studenti koji su u akademskoj 2016./2017. godini ostvarili od 54 do 54 ECTS bod;
 • 05.10.2017.- studenti koji su u akademskoj 2016./2017. godini ostvarili od 0 do 17 ECTS bod;
 • 06.10.2017.- studenti koji su u akademskoj 2016./2017. godini ostvarili 55 i više ECTS bodova.

 

Termini upisa

 

Ostvareni ECTS bodovi u akademskoj 2016./2017. godini

 

od 0 do 17

55 i više

od 18 do 41

od 42 do 45

od 46 do 48

od 49 do 51

od 52 do 54

 

27.09.

 

 

 

 

 

 

 

28.09.

 

 

 

 

 

 

 

29.09.

 

 

 

 

 

 

 

2.10.

 

 

 

 

 

 

 

3.10.

 

 

 

 

 

 

 

5.10.

 

 

 

 

 

 

 

6.10.

 

 

 

 

 

 

 

Prikazi i imaginariji talijanske kulture: znanstveni skup povodom 40. godišnjice studija talijanistike u Puli

Thu, 09/21/2017 - 13:09
Detaljnije na internetskoj stranici međunarodnog znanstvenog skupa:
 • http://www.unipu.hr/index.php?id=2253

Natječaji za više radnih mjesta (FET i FFPU)

Thu, 09/21/2017 - 12:04
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 1. Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”:
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor – I izbor, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Ekonomija, grana: turizam i trgovina na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Ekonomija, grana: opća ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Ekonomija, grana: računovodstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Ekonomija, grana: računovodstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
2. Filozofski fakultet:
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, iz znanstvenog područja: Humanističke znanosti, polje: Filologija, grana: Kroatistika na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 87% u odnosu na puno radno vrijeme.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti: a) životopis; b) presliku odgovarajuće diplome o doktoratu znanosti; c) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti; d) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove; e) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te f) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika; Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Ukoliko se na natječaj prijavi pristupnik koji nema izbor u znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe postupka izbora sukladno općem aktu Sveučilišta. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".       Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

VAŽNO: Objavljene rang liste i raspored upisa u ak. god. 2017./2018. (jesenski upisni rok)

Tue, 09/19/2017 - 18:56
Sve informacije, postupak upisa, rang liste, raspored upisa (vrijeme i mjesto) možete pronaći na stranici:

UNIPU > Obrazovanje > Upisi > Upisi 2017./2018. > Upisi u I. godinu studija u akademskoj godini 2017./2018. > Rang liste i raspored upisa Upis će se odvijati isključivo prema navedenom rasporedu! Studenti su dužni poštivati vrijeme upisa.

Polaganje ispita 9. put pred nastavničkim povjerenstvom neće biti moguće u 2018. godini

Tue, 09/19/2017 - 08:21
Pravo izlaska deveti put na ispit iz istog kolegija (pred nastavničkim povjerenstvom) imaju samo studenti koji: -       do 30. rujna 2017. godine kolegij nisu položili u osam pokušaja i -       su upisali akademsku godinu 2017./2018. Ovo pravo mogu ostvariti samo studenti koji kumulativno ispunjavaju prethodna dva uvjeta i to najkasnije do 31. prosinca 2017. godine. Svi ostali studenti ispit polažu sukladno odredbama članak 21. Pravilnika o studiranju, te ispit osmi put polažu pred nastavničkim povjerenstvom. Budući da devetu prijavu ispita nije moguće izvršiti putem Studomata, studenti se za prijavu moraju obratiti Uredu za studente i obrazovne programe. Pravilnik o studiranju, Članak 21. (1) Ispit iz istog kolegija može se polagati najviše osam puta. Osmi put ispit se polaže pred nastavničkim povjerenstvom koje imenuje čelnik sastavnice iz reda nastavnika. (2) Nastavničko povjerenstvo sastoji se od predsjednika i dva člana. Predmetni nastavnik kod kojega je student bezuspješno polagao ispit ne može biti predsjednikom povjerenstva. (3) Nastavničko povjerenstvo odlučuje većinom glasova. (4) Nastavničko povjerenstvo vodi zapisnik o tijeku ispita. (5) Odluka nastavničkog povjerenstva je konačna. Ocjenu iz ispita pred nastavničkim povjerenstvom upisuje predsjednik povjerenstva. (6) Ako student niti osmi put ne položi ispit, gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto IV vrste (spremačica - dva izvršitelja)

Mon, 09/18/2017 - 11:13
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ
 •  za izbor  zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV vrste – ostala radna mjesta IV vrste (spremačica) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (zamjena za dugotrajno bolovanje) – dva izvršitelja;
Uvjeti:       NSS završena osmogodišnja škola. Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente: a)     životopis;
b)     domovnicu (presliku);
c)     presliku odgovarajuće svjedodžbe.  Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja, obaviti će se usmeni razgovor. Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj". O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Upisi u više godine studija u akademskoj godini 2017./2018.

Tue, 08/29/2017 - 12:36
Informacije o uvjetima i proceduri upisa za studente koji upisuju više godine studija nalaze se na stranici: UNIPU > Obrazovanje > Upisi > Upisi 2017./2018. > Upisi u više godine studija u akademskoj godini 2017./2018.
 • http://www.unipu.hr/index.php?id=2403

Natječaj za upis na Program stjecanja pedagoških kompetencija

Thu, 08/24/2017 - 11:04
Dana 24. kolovoza 2017. objavljen je natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za akademsku 2017./2018. godinu. Sve informacije, uvjete upisa te prijavnicu možete pronaći na stranici: UNIPU>Obrazovanje>Program stjecanja pedagoških kompetencija>Natječaji
http://www.unipu.hr/index.php?id=1102 Rok prijave: 22. rujna 2017.

Potpisan ugovor o javnoj nabavi usluga izrade projekata za izgradnju i rekonstrukciju novih paviljona studentskih smještajnih kapaciteta Sveučilišta

Thu, 08/24/2017 - 09:52
Dana 22. kolovoza 2017. godine rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Alfio Barbieri i Ivan Vulić, direktor VV-projekt-a d.o.o. Split, pri rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli potpisali su ugovor o javnoj nabavi usluga izrade projekata (glavnog i izvedbenog s pripadajućim troškovnicima) u vrijednosti od 642.000 kn, za izgradnju građevine Paviljon "2" i rekonstrukciju građevine Paviljon "3” namijenjenih proširenju studentskih smještajnih kapaciteta sadašnjeg Studentskog doma pulskog sveučilišta. Potpisivanju je ispred projektnog partnera Studentskog centra Pula nazočio ravnatelj Miodrag Čerina te članovi projektnog tima. Nakon otvorenja novog Studentskog doma i restorana u Puli u rujnu 2015. godine, a s obzirom na rast broja studijskih programa i studenata Sveučilišta i sve intenzivnije programe mobilnosti, prionulo se iznalaženju sredstava za proširenje studentskih smještajnih kapaciteta na česticama u okviru starog bolničkog kompleksa na kojima je ishodovano pravo građenja (30 godina) u korist Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Odlukom županijske skupštine iz svibnja 2016. godine. Podsjetimo, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Studentski centar Pula, kao projektni partner, prijavili su projekt “Proširenje infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula” u srpnju 2016.g. Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, na Poziv „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“, u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Cilj je bio ishodovati bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj za financiranje investicije kojom bi smještajni kapaciteti u Puli porasli na 392 studentska ležaja. Poziv je bio usmjeren na podršku javnim visokim učilištima za proširenje i poboljšanje njihovih smještajnih kapaciteta za studente s naglaskom na studente u nepovoljnom (socio-ekonomskom) položaju. Ciljevi poziva bili su doprinjenje smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju, te povećanje kapaciteta studentskih domova kroz rekonstrukciju i modernizaciju postojećih i gradnju novih.  Nakon uspješno okončanih svih faza evaluacije projektnog prijedloga, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa MRRFEU i SAFU 12. prosinca 2016. godine u ukupnom iznosu odobrenih bespovratnih sredstava 58.403.812,50 kn. Riječ je o 100%-tnom financiranju odobrenim bespovratnim sredstvima od čega se 85% iznosa dodjeljuje iz EFRR-a, a 15% iznosa čine nacionalna sredstva. Nakon izrađene Studije izvodljivosti, Idejnog arhitektonskog projekta, Konzervatorskog elaborata, Geodetskog projekta, Geomehaničkog elaborata, izradom Glavnog i Izvedbenog projekta do studenog ove godine okončat će se priprema cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije novih studentskih smještajnih paviljona, u cjelini financirana iz dodjeljenih bespovratnih sredstava. Realizacijom ovog projekta, studentima Sveučilišta Jurja Dobrile unaprijedit će se uvjeti studiranja i studentskog života u Puli te im tako pomoći pri podmirenju troškova studija, dnevne prehrane i troškova stanovanja. i to prvenstveno onima kojima je to najpotrebnije - studentima slabijeg socioekonomskog statusa i studentima s invaliditetom.

Poziv na 4. regionalni studentski simpozij društvenih i humanističkih znanosti »Ideje kao društvena revolucija«

Wed, 08/09/2017 - 10:38
Filozofski fakultet u Splitu i Hrvatsko filozofsko društvo te udruge Imaginacija i iTHEom u suradnji sa Studentskim zborom Filozofskog fakulteta u Splitu pozivaju Vas na sudjelovanje u četvrtom regionalnom studentskom simpoziju društvenih i humanističkih znanosti: »Ideje kao društvena revolucija«, koji će se održati 12. i 13. listopada, 2017. godine u prostorima Filozofskog fakulteta u Splitu na splitskom Peristilu (Poljana kraljice Jelene 1/III).

Natječaj za radno mjesto asistenta (FET, Marketing)

Tue, 08/01/2017 - 10:51
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 1. Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”:
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja: Društvenih znanosti, polje: Ekonomija, grana: Marketing;
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti: a) životopis; b) presliku diplome sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; c) prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; d) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te e) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika; Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".       Sveučilište Jurja Dobrile u Puli