master's thesis
Motor skills in primary education

Ivana Đurđević (2017)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitleMotorička znanja u primarnom obrazovanju
AuthorIvana Đurđević
Mentor(s)Iva Blažević (thesis advisor)
Abstract
Za pravilan utjecaj na razvoj sposobnosti, osobina i motoričkih znanja bitno je poznavanje karakteristika rasta i razvoja učenika tijekom primarnog obrazovanja. Različiti autori taj proces rasta i razvoja promatraju kroz različite pristupe. Međutim, bez obzira kojom se klasifikacijom razvojna razdoblja razmatraju, granice između njih ne mogu biti točno određene jer se svako dijete razvija svojstvenom dinamikom. Zato je prijelaz između razdoblja postupan i određen prvenstveno genetskim programom razvoja antropoloških obilježja pojedinog djeteta, a ne godinama njegovog života. Zaključno, redoslijed razvojnih razdoblja jednak je za svu djecu, ali se njihovo pojavljivanje i trajanje vremenski razlikuje. U ovom će radu detaljnije biti opisana motorička znanja koja uz motorička postignuća, funkcionalne sposobnosti te odgojne učinke rada zajedno čine skupinu od pet elemenata ocjenjivanja predmeta tjelesna i zdravstvena kultura.
Keywordsgrowth and development developmental period motor skills physical education primary education
Parallel title (English)Motor skills in primary education
Committee MembersZlatko Tkalčec (committee chairperson)
Iva Blažević (committee member)
Đeni Zuliani (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Kinesiology
Kinesiological Education
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated university Teacher education study
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-12-09
Parallel abstract (English)
For proper influence on the development of abilities, characteristics and motor skills is essential knowledge of the characteristics of growth and development of students during primary education. Different authors the process of growth and development observed through different approaches. However, no matter which classification developmental period considered, the boundaries between them can not be specific because every child develops the characteristic dynamics. Therefore, the transition between the period of gradual and determined primarily by genetic program of development of anthropological characteristics of individual children, rather than years of his life. In conclusion, the order of the development period is the same for all children, but their occurrence and duration of time is different. This work will be further detailed motor skills with motor achievements, functional abilities and the educational effects of work together form a group of five elements of evaluation items physical education
Parallel keywords (Croatian)rast i razvoj razvojna razdoblja motorička znanja tjelesna i zdravstvena kultura primarno obrazovanje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:681961
CommitterAleksandar Ćatić