master's thesis
Medieval Nobility in Međimurje

Zoran Turk (2017)
University of Pula
Faculty of Philosophy
Metadata
TitleSrednjovjekovno plemstvo u Međimurju
AuthorZoran Turk
Mentor(s)Ivan Jurković (thesis advisor)
Abstract
Bilo da je riječ o površnim poznavateljima povijesti ili profesionalnim povjesničarima, kod spomena plemstva u Međimurju prva pomisao biti će grofovi Zrinski, veliki junaci hrvatske i mađarske povijesti, koji su sredinom 16. stoljeća pretvorili Čakovec u svoj matični posjed. Međutim, taj je prostor još od stabilizacije granice sa Štajerskom u drugoj polovici 12. stoljeća bio dom najuglednijim i najbogatijim plemićkim rodovima i obiteljima Ugarskog kraljevstva. Kroz ovaj ćemo rad kronološki popratiti njihove sudbine na prostoru današnjeg Međimurja, ali i šire. Prvi od takvih je rod Haholda, koji je i najzaslužniji za stabilnost na tom području. U njihovo vrijeme u ispravama pronalazimo i starosjedilačko plemstvo Međimurja, kraljeve graničare ili gradokmete, koji s novopridošlim rodom ubrzo ulaze u sukob, a nakon toga, po svemu sudeći, i u njihovu službu. Uvidjet ćemo da je upravo član tog roda ostavio ime središtu županije. Jednu ćemo granu tog roda na promatranom prostoru pratiti sve do kraja srednjeg vijeka. U zadnjoj četvrtini 13. stoljeća, granični je prostor doživio novu destabilizaciju i pustošenja, a samo Međimurje na određeno razdoblje palo u ruke štajerskog kapetana. Nakon što je 1328. vraćeno ugarskom kralju, vlastelinstvo je očito bilo u lošem stanju i tek 1350. godine nalazi novog stalnog vlasnika u obitelji Lacković. U hrvatskoj su povijesti Lackovići najpoznatiji po sukobu sa Sigismundom Luksemburškim, koji je završen u Križevcima, poznatim Krvavim saborom na kojem Stjepan Čakovečki biva ubijen. Nakon Lackovića, posjed uživa obitelj Sečenji, koja potječe od hrvatskog plemenitog roda Kačića. Sečenjiji se nisu dugo zadržali i najvećim djelom 15. stoljeća posjedom gospodare znameniti Celjski, a kasnije umjesto njih njihov kapetan Fridrik Lamberg. Završit ćemo s Ernuštima, skorojevićima kralja Matije Korvina, i time zaključiti zanimljivu povijest srednjeg vijeka prostora Međimurja.
KeywordsMiddle Ages Međimurje nobility
Parallel title (English)Medieval Nobility in Međimurje
Committee MembersMaurizio Levak (committee chairperson)
Ivan Jurković (committee member)
Robert Kurelić (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Philosophy
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
History
Medieval Croatian and World History
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeHistory
Academic title abbreviationmag.hist.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017
Parallel abstract (English)
The first association, when talking about noble families in Međimurje, no matter if you are historian or just history enthusiast are Counts Zrinski. Zrinski were great heroes of Croatian and Hungarian history and they made Čakovec their primary possession. But it should be said that since the stabilization of border with Štajerska in second half of 12th century Međimurje was home to many prominent and wealthy noble families from Hungarian kingdom. Throughout this Thesis we will analyze faiths of these above written noble families that had their assets in Međimurje. First such noble family was kindred of Haholds. They are responsible for stability in Međimurje. In their time, documents mention indigenous nobility of Međimurje, royal border guards or iobagioni castri, who entered into conflict with newcomers and after that, apparently, in their service. We will see that one of the members of this family is responsible for giving name to center of this county. In the last quarter of 13th century, border area was again destabilized and desolated. In that time, Međimurje fell into hands of captain of Štajerska. After the year of 1328 it is returned to king of Hungaria and seigniory was apparently in bad shape. New owners of Međimurje were family Lacković. They claimed their right to Međimurje in the year of 1350. In Croatian history, family Lacković was best known because of their conflict with king Sigismund which ended with famous Bloody Parliament in Križevci when Stephen of Čakovec was killed. After the family of Lacković new owner were family Sečenji which are derived from Croatian noble family Kačići. They did not stay long on this area.For the most part of 15th century owner of Međimurje are family Celjski and after them, their captain Fridrik Lamberg. Last analized noble family are Ernušti and with them we finish this analysis of rather interesting medieval history in Međimuje.
Parallel keywords (Croatian)Srednji vijek Međimurje plemstvo
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:403406
CommitterVanessa Toić