undergraduate thesis
The realization of the character in the literary, radio and film media

Tajana Radanović (2017)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitleRealizacija lika u književnom, radijskom i filmskom mediju
AuthorTajana Radanović
Mentor(s)Kristina Riman (thesis advisor)
Abstract
U današnjem svijetu mediji igraju vrlo važnu ulogu što se tiče njihove same upotrebe i shvaćanja. Ponekad nismo uopće svjesni njihovog utjecaja na nas. Danas nam se nude razne vrste medija kroz koje možemo na različite načine protumačiti isti pogled na lik. Književno djelo nam nudi pogled zamišljanja lika na temelju pročitanog. Posebnost književnog djela leži upravo u tome što je stvar svega prepuštena mašti. Radio kao medij daje nam prikaz lika samo putem slušnog osjetila. Treba stvarati sliku određenog lika temeljem onoga što čujemo. Nude se zvučni opisi likova, ambijenta, razni zvukovi i glasovi likova što nije ponuđeno čitajući djelo. Ovdje je pružena prilika da znamo kakav glas ima lik i jasnu sliku raznih zvučnih efekata. Film pruža i sliku i zvuk, sve što možemo doživjeti svojim osjetilima. Već j eprikazan i formiran cjelokupni izgled lika, tako da je za sve gledaoce isti fizički izgled lika. Psiha lika prikazuje se postepeno njegovom mimikom, postupcima, pokretima tijela, razmišljanjima i postupanju prema svojoj okolini. S obzirom da je najsuvremeniji medij od ovdje prikazanih, djeca ga najčešće i koriste. Svaki medij je jedinstven na svoj način i pruža ono što drugi ne može. Njihova raznovrsnost, koja je u radu prikazana na primjeru bajke Snjeguljica braće Grimm, poticajna je za korištenje u radu s djecom.
Parallel title (English)The realization of the character in the literary, radio and film media
Committee MembersSandra Kadum (committee chairperson)
Kristina Riman (committee member)
Helena Pavletić (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Theory and History of Literature
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmePreschool Education
Academic title abbreviationbacc. praesc. educ
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-01-11
Parallel abstract (English)
In today`s world medias have a big role about their using and understanding.Sometimes we are not even aware how big affection they have on us. Today we have all kinds of media throw which we can see the character.Literary work gives us a different way to see the character throw what we read.Specialty of literary work is that everything is up to our imagination.Radio as media gives us review of the character throw what we hear. We need to create picture of the character based on what we hear. We have audio description of the characters, environment, all kinds of sounds and voices of the characters what is not given to us reading literary work. We have opportunity to know what kind of voice the character has and the clean perspective of all kinds of sounds.Movie gives us the picture and the sound, everything we can sense. The main image of the character is already formed, so the physical look is the same for all audience. Psyche of the character is progressively showing with mime, procedures,movement of the body, the way of thinking, and treatment to the environment.Considering that it is the most modern media of all presented, children uses it more than others.Every media is unique on his own way and each one of it gives us something special. Their diversity, which is on paper showed on example of fairy tale Snow White from brothers Grimm, is very encouraging for work with children.
Parallel keywords (Croatian)mediji lik književnost radio film
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:753298
CommitterAleksandar Ćatić