undergraduate thesis
How preschool teacher evaluate parental competences for parent function

Mateja Kurtanjek (2015)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitleOdgojiteljska procjena kompetentnosti roditelja za roditeljsku ulogu
AuthorMateja Kurtanjek
Mentor(s)Jurka Lepičnik Vodopivec (thesis advisor)
Abstract
Za svako zvanje čovjek se mora obrazovati, a biti roditelj najzahtjevnije je životno “zvanje’’ koje se počesto olako shvaća. Današnje obitelji podložne su stalnim transformacijama, svaka je zasebna te zahtjeva različite inerdisciplinarne pristupe. Obitelj je neizbježan dio ljudskog društva i kao najvažnije značajke treba zastupati ljubav i pripadanje. Zadatak roditelja je da obavljaju vitalne funkcije koje osiguravaju preživljavanje članova. Roditelj mora u svakoj situaciji znati odreagirati na djetetove zahtjeve, mora zadovoljiti sve djetetove razvojne potrebe, paziti na djetetovu sigurnost i osjećaje, razmišljati uzročno-posljedično itd. Brojni pritisci roditelja od strane medija, velika doza očekivanja i vjerovanja čine roditeljsku ulogu težom nego prije. Zajednica kao opći socijalni kontekst predstavlja osnovnu važnost za emocionalni i socijalni razvoj djeteta. Iz zajednice dijete prima podražaje za sva znanja, ona simulira djetetov rast i razvoj, utječe pozitivno ili negativno na nj. Jedan od temeljnih načela pružanja podrške roditeljima je partnerski odnos između stručnjaka i roditelja. Kompetentan roditelj zna iskoristiti poticaje iz okruženja i u to ukomponirati osobne poticaje te na taj način postiže dobre rezultate u odgoju djece. Kompetentan je onaj roditelj koji ima kontrolu nad svojim roditeljstvom i u odnosu s djetetom, dobro se osjeća kao roditelj i drži da jeto izazov kojemu je dorastao. Ono što dijete doživljava u najranijim godinama i mjesecima svog života ima snažan utjecaj na razvoj njegova mozga, kao i dalekosežne posljedice u kasnijem životu. Stoga je bitno da roditelj ima osiguranu podršku i da dijete raste u ljubavi i sigurnosti. Dijete treba imati sliku obitelji u kojoj je sklad, dogovor i uvažavanje. Svakom djetetu treba brižno ponašanje roditelja, ima potrebu za ljubavlju, toplinom, sigurnošću, pripadanjem, prihvaćanjem... Djeca su graditelji novoga sutra, no mi smo graditelji njihova danas za buduće sutra. Kako će buduće sutra izgledati, najviše ovisi o roditeljskom odgojnom utjecaju sada, ovdje, danas.
Parallel title (English)How preschool teacher evaluate parental competences for parent function
Committee MembersSandra Kadum
Jurka Lepičnik Vodopivec
Lorena Lazarić
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Family Pedagogy
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmePreschool Education
Academic title abbreviationbacc. praesc. educ
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-12
Parallel abstract (English)
Every profession needs education, but being a parent is a lifetime profession which is usually taken lightly. Modern families are the subject of constant transformations; each of them is unique and needs to be approached in different and interdisciplinary way. Family is an unavoidable part of human societyand the main features that should be pleaded are love and belonging. Parents’ mission is to perform the vital functions which will provide the survival of other dependants. In every situation, parent needs to know to react to child’s demands; must know how to satisfy child’s developmental needs; must care for child’s self esteem and feelings; must think cause-effectively, etc. Media pressure, high level of expectation and beliefs makes parental role harder than before. Modern parenthood is under strong pressure. Marital life requests a high level of physical, emotional, intellectual, moral and social maturity. Because of complexity in raising children, society organized workshops which advise parents and give them instructions on how to handle certain situations and how to react properly. It is necessary to provide safe ground and support for parenthood which will foster parenting, informational and expert support. A competent parent knows to use surrounding’s impulses and knows to infiltrate personal ones into achieving good results in raising a child. A competent parent has control over his/her parenthood and in the relation with the child; a competent parent feels good as a parent and feels mature for given parenting challenge. Child’s earliest experiences strongly affect its mind growth and have long term (life) consequences. It is very important that parent is provided with support and that the child can grow surrounded with love and security. The child has to know family as a unity fulfilled with harmony, accordance, agreement and appreciation. Every child needs caring parents, has the necessity of love, warmth, security, belonging, acceptance… Parent is a safe base when it feels sad, tired or feels any other queasy. Making positive thoughts, environmentbecomes warm, delightful and intimately for family members. The future tomorrow depends on parental influence now, here, today.
Parallel keywords (Croatian)obitelj pedagoške kompetencije roditelj pomoć roditeljima
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:726030
CommitterAleksandar Ćatić