master's thesis
Youth tourism in international tourism

Dolores Dosković (2016)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleTurizam mladih u međunarodnom turizmu
AuthorDolores Dosković
Mentor(s)Jasmina Gržinić (thesis advisor)
Abstract
Turizam mladih ukljuĉuje specifičnosti koje ga razlikuju od ostalih oblika turizma. Te se razlike očituju u načinu informiranja o putovanjima, organizaciji putovanja, motivaciji za odabir destinacije te korištenju smještajnih kapaciteta. Putovanja mladih na turističkom tržištu predstavljaju značajne mogućnosti za budućnost, kako u starijim, postojećim destinacijama tako i na tržištima u nastajanju. Glad za iskustvom koja pokreće mlade povećat će broj putovanja u turizmu mladih, a povećanje razine bogatstva vodit će ka većoj potrošnji. Činjenica koja ukazuje da će ovaj vid turizma nastaviti svoj rast jest da je glavna prednost i korist od putovanja mladih ljudi upravo volja za još više putovanja. Turizam mladih je važno turistiĉko tržište za budućnost, ne samo zbog ekonomskih koristi koje može generirati, već i zato što može stvoriti bolje kulturne, socijalne i razvojne uvjete za destinaciju.
KeywordsTourism young international tourism travel
Parallel title (English)Youth tourism in international tourism
Committee MembersKristina Afrić Rakitovac (committee chairperson)
Jasmina Gržinić (committee member)
Nikola Vojnović (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Financial Management, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism and Development, Business Informatics
Study specializationTourism and Development
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-24
Parallel abstract (English)
Tourism youth includes specifics that distinguish it from other forms of tourism. These differences are reflected in the way of information about trips, travel organization, motivation to select the destination and use of accommodation. Youth travel tourism market represent significant opportunities for the future, as in older, existing destinations as well as in emerging markets. Glad to experience that drives young people will increase the number of trips in tourism young people, and increasing levels of wealth will lead to greater consumption. The fact that indicates that this type of tourism continue to grow is that the main advantage and benefit of traveling young people just will for further travel. Tourism young people is an important tourist market for the future, not only because of the economic benefits that it can generate, but also because it can create a better cultural, social and development conditions for the destination.
Parallel keywords (Croatian)Turizam mladi međunarodni turizam putovanja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
NoteSažetak preuzet iz zaključka
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:312868
CommitterTihana Gerić