undergraduate thesis
Comparison of the level of development of selected counties

Mirjana Petrović (2016)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleUsporedba razine razvijenosti odabranih županija
AuthorMirjana Petrović
Mentor(s)Kristina Afrić Rakitovac (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu najprije smo definirala osnove podjele Hrvatske na regije prema kojima se gleda regionalna konkurentnosti. Rad se temelji na usporedbi odabranih županija u njihovoj razvijenosti, odnosno konkurentnosti. Konkurentnost označava sposobnost zemlje da u slobodnim i ravnopravnim tržišnim uvjetima proizvede robe i usluge koje prolaze test međunarodnog tržišta, uz istovremeno zadržavanje i dugoročno povećanje realnog dohotka stanovništva. Cilj ovog rada je prikazati gospodarska kretanja na temelju odabranih županija, bazirajući se na Primorsku regiju Hrvatske, te vidjeti kako stoji hrvatsko gospodarstvo, pri čemu zaključujemo kako je Istarska županija gospodarski najrazvijenija u usporedbi s ostalim odabranim županijama. Za analizu, odnosno usporedbu odabrala smo Istarsku, Primorsko goransku te Splitsko dalmatinsku županiju. Prije same usporedbe njihovog gospodarstva i regionalne konkurentnosti, predstavili sam profil gospodarstva svake odabrane županije. Analizirali smo njihovo stanovništvo, bruto domaći proizvod te samo gospodarstvo, to jest godišnje izvještaje poslovanja poduzeća, prihode, rashode. Nakon upoznavanja sa svakom odabranom županijom, usporedili smo konkurentnost, najprije ukupnu, a zatim i prema odabranim statističkim indikatorima, a to su obrazovanje, investicije i poslovna dinamika te ekonomski rezultati.
Keywordscompetitiveness region development economic development of regions
Parallel title (English)Comparison of the level of development of selected counties
Committee MembersLela Tijanić (committee chairperson)
Kristina Afrić Rakitovac (committee member)
Ines Kersan-Škabić (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationFinance
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-20
Parallel abstract (English)
In this work, I first defined the main divisions of Croatian regions, according to which we can recognize regional competitiveness. The work is based on comparing several regions in their development and competitiveness. Competitiveness means countries ability that in equal market conditions produces goods and services that pass the international market test, with retention and increasing of the populations real income. The purpose of the work is to show economic trends based on selected regions, basing on coastal side of Croatia,and to know Croatian economy. There we can conclude that Istria is the most developed in comparison with other selected regions. For the analysis i chose Istria, Primorsko goranska and Splitsko dalmatinska region. Before the comparison of their economy and regional competitiveness, presenting the profile of every selected region. I analyzed their population, GDP, and economy, yearly results of business enterprises, incomes, and outgoings. After presenting every region, I first compared the total competitiveness and then due to selected statistic indicators( education, investments, business dynamics and economic results.
Parallel keywords (Croatian)konkurentnost razvijenost županija gospodarska kretanja županija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:603208
CommitterTihana Gerić