undergraduate thesis
Historical development the trumpet

Nikola Mutvar (2016)
University of Pula
Academy of Music in Pula
Metadata
TitlePovijesni razvoj trube
AuthorNikola Mutvar
Mentor(s)Bashkim Shehu (thesis advisor)
Abstract
Ovaj rad prikazuje nastajanje i razvoj puhačkog orkestra kroz povijest. U njemu nam također prikazuje limena puhačka glazbala u čiju grupu spada i truba. Otkrivanje upotrebe trube u drevnim civilizacijama, donijelo je području kontinenata Staroga svijeta, sve od drevne Kine pa do srednjovjekovne Europe, u prvom redu signalno glazbalo za ratne bitke, a zatim nakon srednjeg vijeka dobile su poseban status u društvu te se počele vezivat za svečanosti i ceremonije visokih dužnosnika. Iako su prve trube bile bez ventila te su bile svirački ograničene, svoje su mjesto u orkestru našle kao takve za prikazivanje ratnih događanja, a pojavom ventila počele su se upotrebljavati kao melodijska glazbala. Uz trube bila su upotrebljavana slična glazbala kao što su krilnica, kornet i piccolo truba. Svako od tih glazbala našlo je u glazbi svoje mjesto, bilo kao solo instrument ili kao dio orkestra.
Keywordswind orchestra wind instruments trumpet flugelhorn cornet
Parallel title (English)Historical development the trumpet
Committee MembersMassimo Brajković (committee chairperson)
Bashkim Shehu (committee member)
Branko Okmaca (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsAcademy of Music in Pula
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineFIELD OF ART
Art of Music
Music Education
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmePedagogy of Music
Academic title abbreviationuniv. bacc. mus.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-23
Parallel abstract (English)
This paper describes the emergence and development of wind orchestra throughout history. It also shows us the brass instrument in whose group includes trumpet. Detecting the use of trumpets in ancient civilizations, passed the field continents of the Old World, all of ancient China to the medieval Europe, mainly signaling an instrument of war battles, and after the Middle Ages were given a special status in society, and began to tie for ceremony and ceremony of senior officials. Although the first trumpets were without valves and fiddlers were limited, there was a place in the orchestra found as such to run the war, and the emergence of the valve began to be used as a melodic instrument. With trumpets were used before similar instruments such as flugelhorn, cornet and piccolo trumpet. Each of these instruments is found in the music of his place, either as a solo instrument or as part of an orchestra.
Parallel keywords (Croatian)puhački orkestar puhački instrumenti truba krilnica kornet
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:366170
CommitterVanessa Toić