master's thesis
Preventing Economic crises within a frame work comprised by effective monetary policy of the Eurozone and fiscal policies constraints

Marin Mileusnić (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleUčinkovitost monetarne politike Eurozone i ograničenost fiskalnih politika u cilju spriječavanja ekonomskih kriza
AuthorMarin Mileusnić
Mentor(s)Ines Kersan Škabić (thesis advisor)
Abstract
Globalizacija, izgradnja monetarne i ekonomske unije te gospodarska kriza, trendovi su s kojima je trenutno suočena Europska unija. Upravo je gospodarska kriza bila razlog zbog kojeg se sveprisutna deregulacija zamijenila reregulacijom te se ponovnim uspostavljanjem pravila pokušava zaštiti cjelokupna integracija i njena ekonomija. Samu regulaciju i njeno jačanje Europska unija provodi kroz svoj zakonodavni, supranacionalni okvir. Posljednja ekonomska kriza osvijetlila je sve slabosti postojećeg stupnja integracije na području Europske unije te je pokazala kako su promjene unutar monetarne i fiskalne komponente ekonomske politike te jačanje njihove interakcije nužne želi li se postići pametan, održiv i uključiv rast. Aktivnosti poduzete od strane Unije ogledaju se kroz dizajniranje financijske arhitekture stabilnosti odnosno osnivanje institucija poput Europskog fonda za financijsku stabilnost (EFSF), Europskog stabilizacijskog mehanizma (ESM) te Mehanizma za europsku financijsku stabilnost (EFSM). Nadalje, pojačan je nadzor monetarnih financijskih institucija EU-a kroz formiranje bankovne unije, a ESB izlazi iz neutralne pozicije promatrača te aktivno sudjeluje u borbi protiv asimetričnih šokova. Sljedeći izazovi Unije jesu formiranje unije tržišta kapitala te fiskalne unije za što je potrebna politička hrabrost i dosljednost koja će voditi ka većem stupnju integriranosti i ujedinjenoj Europi.
KeywordsEU EMU Eurozone crisis PIIGS ESM EFSM inflation deficit public debt ERM II monetary policy banking union capital markets union fiscal union
Parallel title (English)Preventing Economic crises within a frame work comprised by effective monetary policy of the Eurozone and fiscal policies constraints
Committee MembersSandra Krtalić
Ines Kersan Škabić
Manuel Benazić
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Financial Management, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism and Development, Business Informatics
Study specializationFinancial Management
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-09
Parallel abstract (English)
Globalization, the construction of the monetary and economic union and economic crisis represent the trends that European Union is currently facing. The main reason for the introduction of reregulation were the unfavorable effects of the economic crisis. The purpose of the new rules was the protection of European economy and its integrity. The regulation itself is being rated on a supranational level. The last economic crisis has highlighted all the weaknesses of the current level of integration in the EU and has showed that changes in the monetary and fiscal policies, as well as the strengthening of their interaction, are necessary if smart, sustainable and inclusive growth want to be achieved. The actions taken by the Union are represented by the design of the financial architecture of stability and the establishment of institutions such as the European Financial Stability Facility (EFSF), European Stability Mechanism (ESM) and European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM). Furthermore, higher level of supervision on monetary financial institutions of the EU has taken place through the establishment of banking union whilst the ECB has abbandoned its neutral position of the observer and has started actively participating in the battle against asymmetric shocks. The next challenges of the EU are forming the capital markets union and fiscal union, but those steps require political courage and consistency if greater degree of integration and European unity want to be reached.
Parallel keywords (Croatian)EU EMU Eurozona kriza PIIGS ESM EFSM inflacija deficit javni dug ERM II monetarna politika bankovna unija unija tržišta kapitala fiskalna unija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:127390
CommitterBarbara Dušan