master's thesis
Monetary Aggregates in Croatia

Eni Lukšić (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleMonetarni agregati u Republici Hrvatskoj
AuthorEni Lukšić
Mentor(s)Lovre Božina (thesis advisor)
Abstract
Monetarni agregati predstavljaju kombinacije različitih elemenata koji su dio novčane mase. Sastav monetarnog agregata je onaj koji određuje njegovu učinkovitost, a struktura monetarnog agregata ovisi o institucionalnoj i financijskoj strukturi gospodarstva. Financijski sustav je jedan od najvažnijih sustava svake zemlje čiji je zadatak mobilizirati sva novčana sredstva koja mogu poslužiti kao zajam i transformirati ih od štediša prema onima koji ih trebaju za investiranje i/ili potrošnju. Za normalno funkcioniranje gospodarskog organizma potrebno je ostvariti određeni stupanj opskrbljenosti novcem, a svaki poremećaj u kolanju novca odraziti će se u realnim kretanjima gospodarstva. Monetarne agregate može se podijeliti u više grupa s obzirom na mogućnost konverzije jednog oblika novca u drugi ili pretvaranja iz jedne funkcije u drugu. Novčanu ponudu u Republici Hrvatskoj čini gotov novac u optjecaju, rezerve te drugi depoziti banaka, a pravo na emitiranje primarnog novca ima isključivo središnja banka. Monetarni agregati u Republici Hrvatskoj su: primarni novac M0,novčana masa M1, ukupna likvidna sredstva M4 i neto domaća aktiva.
Keywordsmonetary aggregates funds financial and monetary system primary money money supply total liquid assets
Parallel title (English)Monetary Aggregates in Croatia
Committee MembersRobert Zenzerović
Lovre Božina
Manuel Benazić
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Financial Management, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism and Development, Business Informatics
Study specializationFinancial Management
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-18
Parallel abstract (English)
Monetary aggregates are combinations of different elements that are part of the money supply. The composition of the monetary aggregate is the one that determines its effectiveness, and the structure of monetary aggregate depends on institutional and financial structure of the economy. The financial system is one of the most important systems of each country whose role is to mobilize all funds which may be used in the form of credits and then transform them from savers to those who need it for consumption. For normal functioning of the economic, it is necessary to achieve a certain level of money supply, and any disturbance or threat in the circulation of money will be reflected in the actual movement of the economy. Monetary aggregates can be divided into several groups with regard to the ability to convert one form of money into another or conversion from one function to another. The money supply in the Croatia consists of real money in circulation, reserves and other deposits from banks, and the right to issue the primary money has only and exclusively the Central bank of Croatia. Monetary aggregates in Croatia are: primary money M0, money supply M1, total liquid assets M4 and net domestic assets.
Parallel keywords (Croatian)monetarni agregati novčana sredstva financijski i monetarni sustav primarni novac novčana masa u užem smislu ukupna likvidna sredstva
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:508228
CommitterBarbara Dušan