undergraduate thesis
Kapital u zemljama u razvoju

Martina Orbanić (2013)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleKapital u zemljama u razvoju
AuthorMartina Orbanić
Mentor(s)Marinko Škare (thesis advisor)
Abstract
Razvitak gospodarstva Istre seže još u doba antike kada se stanovništvo bavilo ratarstvom, vinogradarstvom, maslinarstvom i ribarstvom. Vrijedni i uporni ljudi gradili su temelje uspješnog gospodarstva koje se i danas nastoji održati konkurentnim. Tome dokazuje činjenica da Istarska županija zauzima treće mjesto na ljestvici konkurentnosti od svih županija Republike Hrvatske. Rezultat toga je razvijena poduzetnička i financijska infrastruktura. Međuregionalna i međunarodna suradnja, odnosno EU projekti vrlo su bitni segmenti koji unaprjeđuju istarsko gospodarstvo. Tijekom proteklih godina ostvarene su značajne suradnje sa raznim institucijama i agencijama u zemlji i inozemstvu te je tako realiziran niz značajnih projekata. Razvoj turizma, posebno ruralnog turizma od bitne je važnosti za gospodarstvo. Osim hotela uz obalu, Istra može ponuditi smještaj u idiličnim selima koji odišu tišinom i prirodnim ljepotama, uz bogatu gastronomsku ponudu domaćih proizvoda. Ti se isti domaći proizvodi nastoje čim više uključiti u turističku ponudu kako bi se povećala njihova potrošnja, a i prepoznatljivost. Prostor Istarske županije ima veliki značaj za Republiku hrvatsku jer predstavlja njezina „zapadna vrata“ prema Europi. Kvalitetna povezanost Istre sa ostalim dijelovima Hrvatske, te sa Slovenijom i Italijom važna je radi uspostavljanja međunarodnih prometnih tokova te promociju turizma. Stoga je važno unaprjeđenje cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa.
Committee MembersMarija Bušelić
Marinko Škare
Romina Pržiklas Družeta
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Economics of Entrepreneurship
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationManagement and Entrepreneurship
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2013-03-07
Parallel abstract (English)
Economic development of Istria dates back to ancient times when the population engaged in farming, viticulture, olive growing and fishing. Hard working and persistent people build the foundations of a successful economy that is still today trying to keep competitive. This proves the fact that Istria county ranks third in the competitiveness rankings of all Croatian counties. The result is a developed entrepreneurial and financial infrastructure. Inter regional and international cooperation, and EU projects are very important segments that improve the Istrian economy. Over the past years there have been achieved significant cooperation with various institutions and agencies at home and abroad and that realized a number of significant projects. The development of tourism, especially rural tourism is essential for the economy. In addition to hotels along the coast, Istria can offer accommodation in idyllic villages that reflect the tranquility and natural beauty, with its rich cuisine of local products. These same local products are used in the tourist offer in order to increase their consumption, and recognition. The area of the Istrian Region is of great importance for Croatia because it represents its "western gate" to Europe. Quality connection of Istria with the rest of Croatia, and with Slovenia and Italy is important to establish international traffic flows and promotion of tourism. Therefore, it is important to improve road, rail and maritime transport.
Parallel keywords (Croatian)gospodarska struktura klasteri Istra poduzetničke zone grane djelatnosti
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:185229
CommitterBarbara Dušan