master's thesis
Challenges of managing a project team

Dragana Krakar (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleIzazovi upravljanja projektnim timom
AuthorDragana Krakar
Mentor(s)Sabina Lacmanovic (thesis advisor)
Abstract
Pri izradi svakoga projekta najprije se formira projektni tim. Na taj se način osiguravaju nužne kompetencije za uspješno ostvarenje projektnih ciljeva. Projektni tim mora biti sastavljen tako da se sposobnosti članova tima nadopunjuju i da su si međusobne protuteže, odnosno mora biti cjelovit i uravnotežen. Čine ga voditelj projekta – projektni menadžer te ostali članovi. Projektni menadţer ne mora imati ni najdulje struĉno znanje, ni viziju ni brzinu, već mora imati onaj element koji povezuje, motivira i nadahnjuje tim te koji kvalitetno komunicira s naručiteljem i koji timu može osigurati potrebne resurse za rad. Mora prije svega dobro poznavati samoga sebe, odnosno svoje prednosti i nedostatke te mora davati osjećaj sigurnosti svome timu. Upravljanje timom traži od voditelja projekta, ne samo njegove upraviteljske ili organizatorske sposobnosti, nego i ljudski pristup svakome članu kako bi se što uspješnije upravljalo timom. Stoga dobar projektni menadžer mora biti dobar komunikator, mora biti sposoban donijeti odluku i delegirati radne zadatke članovima tima, pomoći riješiti nastale sukobe u timu, biti sposoban upravljati promjenama i motivirati svoj tim da projektni proizvod bude isporuĉen naručitelju u okvirima zacrtane kvalitete, budžeta i vremenskih okvira. Timski rad je važan jer ĉlanovi tima dijele zajednički cilj, motiviraju jedni druge i angažirani su da što uspješnije i efikasnije obave zadane zadatke. No, dobar i produktivan tim nije jednostavno odrţavati te je zbog toga potrebno mnogo truda da bi kao takav opstao.
Keywordsteam project project manager team management teamwork motivation
Parallel title (English)Challenges of managing a project team
Committee MembersLela Tijanić (committee member)
Sabina Lacmanovic (committee member)
Sanja Blažević (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Financial Management, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism and Development, Business Informatics
Study specializationManagement and Entrepreneurship
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-30
Parallel abstract (English)
Before starting a project, one has to form a team. By doing so, one assures that the team has the necessary competence to complete the project. The team must be composed of capable individuals whose abilities compliment and counterbalance each other. The team is composed of the project manager and team members. The project manager may not have the most experience in the field nor the necessary vision, however he must be able to motivate and inspire the team and be capable of communicating with the client. In addition, he must ensure that his team has the necessary resources to operate efficiently. Furthermore, the project manager must be familiar with his strengths and weaknesses, and he has to be able to provide the team with a sense of security and direction. Team management requires the project manager not only to use his managerial and organizational skills, but also his interpersonal skills with each team member in order to successfully manage the team. Therefore, a project manager must be a good communicator, decision maker and must be able to delegate tasks to team members. He must be able to solve conflicts within the team, manage change and motivate team members. All of these skills are necessary to deliver the finished product to the client in a timely fashion, without exceeding the budget or compromising quality. Teamwork is imperative due to the fact that team members share a common goal and they need to motivate each other to successfully and efficiently perform their given tasks. But a good and productive team is not easy to maintain and therefore it takes a lot of effort to survive as such.
Parallel keywords (Croatian)projektni tim projektni menadţer upravljanje projektnim timom timski rad motivacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:513271
CommitterBarbara Dušan