undergraduate thesis
EU funds utilization in tourism development

Tamara Banko (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleIskoristivost EU fondova u razvijanju turizma
AuthorTamara Banko
Mentor(s)Sanja Blažević (thesis advisor)
Abstract
Europa je oduvijek bila vodeća globalna turistička destinacija te je turizam zbog svoje ekonomske važnosti sastavni dio europske ekonomije. Europski je cilj zadržati poziciju vodeće destinacije, a to se nastoji postići zajedničkom strategijom koja treba pridonijeti održavanju, ali i jačanju konkurentnosti europskog turizma. Tema povlačenja sredstava iz europskih fondova prilično je aktualna, posebno u posljednje vrijeme. Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska dobila je mogućnost financiranja projekata EU fondovima što je iznimno bitno za razvoj ekonomije, ali i ukupnoga nacionalnog blagostanja. Cilj rada je istražiti, analizirati i prikazati Europske fondove i njihovu iskoristivost s posebnim osvrtom na hrvatski turizam i Istarsku županiju. Između ostalog, radom će se prikazati utjecaj EU fondova na razvoj turizma. Rad se sastoji od uvoda, tri glavna naslova te zaključka. Drugi dio rada pod nazivom “Struktura i institucije EU” pojmovno određuje i objašnjava ustroj Europske unije. Objašnjena je glavna strategija te njezini prioriteti i inicijative. Isto tako, objašnjena je i javna politika za turizam. Treći dio rada nosi naslov „EU fondovi za razvoj turizma“. U ovom su dijelu predstavljeni najbitniji fondovi i programi za turizam. Kroz fondove predstavljene u ovom poglavlju moguće je povlačiti financijska sredstva za turizam. U četvrtom dijelu rada koji je naslovljen „Iskorištavanje europskih fondova u Istarskoj županiji“ ukazalo se na iskorištavanje fondova u Istarskoj županiji te su predstavljeni najuspješniji projekti regije. U „Zaključku“ su sublimirani rezultati istraživanja.
Parallel title (English)EU funds utilization in tourism development
Committee MembersMarija Bušelić (committee member)
Sanja Blažević (committee member)
Lela Tijanić (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationTourism
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-11
Parallel abstract (English)
Europe has always been a leading global tourist destination and tourism because of its economic importance integral part of the European economy. European objective is to maintain its position of the leading destination, and it is trying to achieve a common strategy, which should contribute to maintaining and strengthening the competitiveness of European tourism. Withdrawal of European funds is quite topical, especially in recent times. By joining the European Union, Croatia was given the possibility of financing projects with EU funds which is extremely important for the development of economy and overall national prosperity. The aim of this final thesis is to investigate, analyze and display the European funds and their utilization with special reference to Croatian tourism and Istria. Among other things, the thesis will show the impact of EU funds on the development of tourism. This final thesis consists of an introduction, three main headings and a conclusion. The second part of the final thesis is entitled "The structure of the EU and its institutions" conceptually defines and explains the structure of the European Union. In this part it is explained the main strategy, its priorities and initiatives and public policy for tourism. The third part of the thesis is entitled "EU funds for tourism development". This section presents the most important funds and programs for tourism. Through the funds presented in this chapter it is possible to withdraw funding for tourism. In the fourth part of the thesis, which is titled "Exploitation of European funds in the region of Istria" pointed to the use of funds in Istria region and presented the most successful projects in the region. In "Conclusion" are sublimated research results.
Parallel keywords (Croatian)institucije u EU EU fondovi iskorištavanje fondova R.E.D.D. H.I.L.L.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:354981
CommitterBarbara Dušan