undergraduate thesis
Battle for Berlin (April-May 1945)

Filip Benić (2015)
University of Pula
Faculty of Philosophy
Metadata
TitleBitka za Berlin (travanj-svibanj 1945.)
AuthorFilip Benić
Mentor(s)Igor Duda (thesis advisor)
Iva Milovan Delić (thesis advisor)
Abstract
Završni rad „Bitka za Berlin (travanj – svibanj 1945.)“ bavi se analiziranjem same bitke za Berlin te njenim značenjem za kapitulaciju Njemačke. Cilj rada bio je utvrditi uzroke koji su doveli do poraza Wehrmachta i konačnog sloma nacizma. U prvom dijelu analizirani su uzroci slabljenja njemačke vojske na svim bojišnicama. Analizirajući bitke prekretnice možemo vidjeti koji su sve ekonomski, socijalni, politički i društveni čimbenici uzrokovali savezničku pobjedu kako u bitkama prekretnicama tako i u bitci za Berlin. Glavni dio rada fokusiran je na samu bitku za grad te političku i vojnu situaciju kako unutar njemačke vojske i vrha tako i s ruske strane. Događanja na bojnom polju tijekom napredovanja savezniče vojske sa zapada i vojske Crvene armije sa istoka, okosnica su istraživanja. U glavnom je dijelu opisano savezničko i sovjetsko napredovanje te utjecaj na moral vojnika unutar Wehrmachta te gledište i razmišljanje njemačkog vojnog i političkog vrha. U radu se opisuju i vojne postrojbe koje su sudjelovale u bitkama te korištena ratna tehnika što nam daje uvid u tehničke mogućnosti sredine 20. stoljeća. Zadnji dio rada posvećen je uzrocima kapitulacije Njemačke i analiziranjem zadnjih dana Trećeg Reicha. Rezime iznesenih činjenica te nastojanje razumijevanja uzroka i posljedica konačnog sloma Njemačke završni je dio istraživanja.
KeywordsBattle for Berlin modern history
Parallel title (English)Battle for Berlin (April-May 1945)
Committee MembersMaurizio Levak (committee member)
Igor Duda (committee member)
Iva Milovan Delić (committee member)
Mihovil Dabo (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Philosophy
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
History
Croatian and World Modern and Contemporary History
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeHistory
Academic title abbreviationuniv.bacc.hist.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-23
Parallel abstract (English)
The final paper for "The Battle for Berlin (April – May 1945)" deals with the analysis of and its meaning for the capitulation of Germany. The aim of the paper is to determine the causes that led to the defeat of the Wehrmachat and the final collapse of Nazism. Analysis identifies the causes which weakened the German army on all fronts. Analyzing the battle milestones, we see that all economic, political, and social factors caused the Allied victories in both battles milestones as well as the battle for Berlin. The main part of this paper is focused on the battle for the city itself and the political and military situation both within the German army and the top commanders as well as the Russian side. Events on the battlefield during the progress of the military allies of the West and the forces of the Red Army from the east, are the backbone of the research. The main part describes the Allied and Soviet advance, the impact on the morale of the soldiers in the Wehrmacht along with the views and thinking of the German military and political leadership. This paper describes military units that participated in the battles and the use of military technology which gives us an insight into the technical possibilities of the mid-20th century. The last part is dedicated to the cause of the capitulation of Germany by analyzing the last days of the Third Reich. A summary of the facts and my attempt to understand the causes and consequences of the final collapse of Germany is the final part of the research.
Parallel keywords (Croatian)bitka za Berlin suvremena povijest
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:228774
CommitterIvana Gradinščak