undergraduate thesis
The role of technological parks in Croatian economy

Mauricio Ušić (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleTehnološki parkovi i njihov utjecaj na gospodarstvo
AuthorMauricio Ušić
Mentor(s)Kristina Afrić Rakitovac (thesis advisor)
Abstract
Znanje – tehnologija – ideja – finalni proizvod/usluga, danas je to temelj općeg gospodarskog razvoja, s toga potrebno je pružiti prilike ljudima koji posjeduju ideju i znanje. Povezivanje znanja i tehnologije nudi mogućnost novih spoznaja. Upravo tehnološki park predstavlja mjesto gdje se mogu znanje, spoznaje i ideje provesti i finalizirati u novi proizvod odnosno usluge ili poboljšati postojeće. Zahtjevi tržišta se konstantno mijenjaju s toga je potrebno brzo reagirati na postojeće promjene. U tome su najuspješnija mala i srednja poduzeća,a upravo njihov razvoj potiču tehnološki parkovi. Opći gospodarski razvoj bazira se na razvoju malog poduzetništva kao novog temelja društva i gospodarske stabilnosti. Tehnološki park za nesmetan razvoj i poticanje nastanka novih poduzeća mora imati potporu državne razvojne politike, te neizostavnu financijsku potporu državne i lokalne zajednice. Dobra suradnja države, znanstvenih institucija povezanih s tehnološkim parkom temelj su razvoja općeg gospodarskog stanja, odnosno prelaska iz planskog, tj. tranzitnog gospodarstva u moderno tržišno.
Parallel title (English)The role of technological parks in Croatian economy
Committee MembersVioleta Šugar (committee member)
Kristina Afrić Rakitovac (committee member)
Tea Golja (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationTourism
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-29
Parallel abstract (English)
Knowledge - Technology - Idea - the final product/service, today it is the basis for general economic development, therefore it is necessary to provide opportunities to people who have ideas and knowledge. Linking knowledge and technology offers the possibility of new discoveries. It is a technology park a place where you can implement knowledge, insights and ideas and finalize the new product or service or to improve existing ones. Market demands are constantly changing, it is necessary to respond quickly to current changes. In fact the most successful are small and medium enterprises, and their development is encouraged by technological parks. General economic development is based on the development of small enterprises as the foundation of a new society and economic stability. Technology park must have the support of national development policies and the inevitable financial support of the state and local communities for the unhindered development and stimulating the emergence of new companies. Good cooperation between the state, scientific institutions associated with a technology park is the founding point of the development of general economic conditions - the transition from centrally planned, ie. the transit economy into a modern market.
Parallel keywords (Croatian)Tehnološki park gospodarsko stanje Silicon Valley hrvatska industrija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:730977
CommitterBarbara Dušan