undergraduate thesis
Empathy and conflict solving

Martina Kutija (2016)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitleEmpatija i konstruktivno rješavanje sukoba
AuthorMartina Kutija
Mentor(s)Đeni Zuliani (thesis advisor)
Abstract
Empatija je sposobnost razumijevanja tuđih emocija. S njome se ne rađamo već je razvijamo cijeloga života. Prvi doticaji s empatijom javljaju se još u najranijem djetinjstvu. Djeca uče o empatiji prvenstveno od svoje obitelji a zatim i okoline, stoga je vrlo bitno davati djetetu dobre primjere i pohvaliti ih kada pokažu empatiju na pravi način. Empatija spada u socijalne vještine i ključna je za dobre međuljudske odnose. Ne ovladamo li empatijom i ostalim socijalnim vještinama češće ćemo ulaziti u konflikte. Konflikti ne donose samo negativno. Djeca pomoću konflikata jasno izražavaju svoje želje i potrebe. Bitno je naravno znati kako konstruktivno riješiti sukob kako bi obje strane bile zadovoljne. Za to je potrebna suradnja. Zbog čestih konflikata među djecom vrtićke dobi provedene su radionice kojima se pokušalo unaprijediti njihovu empatiju, način rješavanja konflikata i suradnju. Radionice su trajale pet dana. Sve aktivnosti na radionicama prilagođene su djeci te su bliske njihovim svakodnevnim aktivnostima u vrtiću. Praktični dio vodi do zaključka kako su svi zadatci uspješno realizirani a hipoteze potvrđene. U rezultatima se može vidjeti mali, ali značajan napredak. Razlike između spolova nisu značajne. Djeca se manje sukobljavaju te bolje surađuju. Na aspektima kao što su prepoznavanje tuđih emocija i pomaganje drugoj djeci, treba raditi. Emocionalna reakcija djece na čitanje slikovnica, slušanje pjesama i priča ovisi o njihovoj koncentraciji i interesu. Kako bi djeca i dalje gradila empatiju ali i ostale socijalne vještine te samostalno rješavala konflikte, potrebno je češće provoditi aktivnosti na ovu temu.
Keywordsempathy conflicts cooperation child social skills workshop
Parallel title (English)Empathy and conflict solving
Committee MembersMarina Diković (committee member)
Đeni Zuliani (committee member)
Iva Blažević (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
School Psychology and the Psychology of Education
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmePreschool Education
Academic title abbreviationbacc. praesc. educ
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-04-22
Parallel abstract (English)
Empathy is the capacity to understand or feel what another person is feeling. We are not born with it, but we are developing it through our entire lives. First encounters with empathy were felt while we were still children. Children learn about empathy mainly from their families and environment, so it is very important to provide the child with good behavioral examples and praise them when they show their empathy in the right way. Empathy is categorized under social skills and it is crucial for positive human interactions. If we do not develop our empathy or other social skills we will often face conflicts in our lives. Conflicts aren't only negative, children express their feeling and needs through them. It is important to know how to solve conflicts constructively so that both sides are satisfied. For that we need cooperation. Because kindergarten children often get into conflicts the workshops were implemented into kindergarten programs that would seek to improve the children's empathy, their ways of solving conflicts and cooperation. The workshops lasted for five days. All of the activities in that workshops were adjusted for the kids and the program was relatable to their daily activities in the kindergarten. At the end of a practical part it can be concluded that al the assignments and hypotheses are successful. In the results we can see a small but significant improvement. In order for kids to continue building empathy, other social skills and independently solve conflicts, it is necessary to create more activities related to this topic.
Parallel keywords (Croatian)empatija konflikt suradnja dijete socijalne vještine radionica
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:106518
CommitterAleksandar Ćatić