undergraduate thesis
The role of social networks in the activities of Green marketing

Nina Vojnić (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleUloga društvenih mreža u aktivnostima Green marketinga
AuthorNina Vojnić
Mentor(s)Lenko Uravić (thesis advisor)
Abstract
Na ponašanje potrošača utječu novi trendovi u ponašanju ljudi općenito, tehnološki pronalasci, kroskulturalni transfer ponašanja i sl. Stoga je na marketerima da pažljivo prate sve promjene okružja i potrošača koji će rezultirati u promjenama ponašanja njegova ciljanog segmenta. Ekološka svijest i ekološki odgovorno ponašanje potreba je i obveza današnjice. Svijest potrošača oblikuje se u smjeru ekološki prihvatljivih proizvoda koji pridonose kvaliteti životne sredine. Zeleni marketing je vrsta društvenog marketinga koji podrazumijeva suradnju s dobavljačima i trgovcima, partnerima i konkurentima kako bi se ostvario ekološki održiv razvoj u cijelom vrijednosnom lancu, a istovremeno zahtijeva suradnju svih poslovnih funkcija kako bi se pronašla najbolja moguća rješenja koja imaju dvije glavne niti vodilje, profit i pozitivan doprinos okruženju. Poveznicu između modernog društva u kojem je pojedinac središte pozornosti, te neizbježne brige za okoliš čine društvene mreže. Na njima pojedinci iznose svoje stavove o raznim temama te se povezuju sa svojim istomišljenicima.
Parallel title (English)The role of social networks in the activities of Green marketing
Committee MembersErik Ružić (committee member)
Lenko Uravić (committee member)
Dražen Alerić (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationMarketing Management
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-28
Parallel abstract (English)
Consumer behavior is influenced by new trends in the behavior of people in general, technological inventions, cross-cultural transfer behavior and the like. Therefore, the marketers to closely monitor any changes in the environment and consumers, which will result in changes in the behavior of its target segment. Environmental awareness and environmental responsibility need and obligation today. Consumer awareness is formed in the direction of environmentally friendly products that contribute to the quality of the environment. Green marketing is a type of social marketing, which involves collaboration with suppliers and dealers, partners and competitors to achieve environmentally sustainable development throughout the value chain, and also requires the cooperation of all business functions in order to find the best possible solutions have two main guiding principle, profit and a positive contribution to the environment. The connection between modern society where the individual is the center of attention, and the inevitable environmental concerns are social networks. For these individuals present their views on various topics, and are associated with their like-minded people.
Parallel keywords (Croatian)zeleni marketing zeleno ponašanje javnosti društvene mreže eko projekt
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:689166
CommitterBarbara Dušan