undergraduate thesis
Banks and financial intermedation

Vlado Milanović (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleBanke i financijsko posredovanje
AuthorVlado Milanović
Mentor(s)Lovre Božina (thesis advisor)
Abstract
U završnom radu govori se o financijskome tržištu i financijskome sustavu. Prikazana je podjela financijskih tržišta na spontana i organizirana tržišta, zatim na primarna i sekundardna tržišta te na tržište novca i tržište kapitala. Svako od spomenutih tržišta ima svoje specifičnosti, zakonitosti i propise kojima je uređeno. Postoje brojne funkcije financijskoga tržišta kao što su funkcija povezivanja, alokativna funkcija, funkcija razvoja, funkcija privređivanja itd. Također, u radu se govori i o financijskome posredovanju pa se u okviru toga navodi tko se sve smatra financijskim posrednicima. To su depozitne institucije (poslovne banke, štedionice itd.), institucije ugovorne štednje, investicijski posrednici i drugi. Poseban naglasak stavlja se na ulogu i poslovanje banaka te se navode kriteriji podjele bankarskih poslova. Prikazana je situacija bankarskoga sustava u Europskoj uniji te u Republici Hrvatskoj.
Keywordsfinancial market financial intermediaries banks banking
Parallel title (English)Banks and financial intermedation
Committee MembersRobert Zenzerović (committee member)
Lovre Božina (committee member)
Manuel Benazić (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationManagement and Entrepreneurship
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-29
Parallel abstract (English)
This paper discusses the financial market and the financial system. The division of the financial markets on the spontaneous and organized market, then the primary and The secondary market and the money market and capital market. Each of these markets has its own peculiarities, laws and regulations governing. There are many functions of the financial markets such as the function of connecting, allocative function, development, economy, etc. function. Also, the paper also discusses the financial intermediation and within that states who are all considered financial intermediaries. These are deposit institutions (commercial banks, savings banks, etc.), Contractual savings institutions, investment intermediaries and others. Particular emphasis is placed on the role and operations of banks and the state criteria of division of banking operations. Shows the situation of the banking system in the European Union and the Republic of Croatia.
Parallel keywords (Croatian)financijsko tržište financijski posrednici banke bankarsko poslovanje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:862293
CommitterBarbara Dušan