master's thesis
Methodical approach to the teaching of realistic novels in gymnasium setting

Tajana Kovaček (2016)
University of Pula
Faculty of Philosophy
Metadata
TitleMetodički pristup romanima realizma u gimnazijskoj nastavi
AuthorTajana Kovaček
Mentor(s)Marko Ljubešić (thesis advisor)
Abstract
Romani realizma pojavljuju se tek u trećem razredu gimnazija, odnosno srednjih škola. Tijekom trećega razreda učenici se susreću s najpoznatijim imenima i djelima hrvatskoga i europskoga realizma. Da bi utvrdili koja se imena i djela realizma pojavljuju i u kojoj mjeri, najprije smo proučili Nastavni plan i program za gimnazije Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa iz 1995. godine. Provedeno je empirijsko istraživanje za koje je bio posebno pripremljen anketni upitnik. Istraživanje se provelo u Srednjoj školi Buzet, pazinskoj Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile, Srednjoj školi Mate Balote u Poreču i u Gimnaziji Pula, a ispitano je ukupno 136 gimnazijalaca trećih razreda. Istraživanjem smo željeli dobiti podatke o čitanju među gimnazijalcima, s osobitim osvrtom na čitanje romana realizma te njihovu recepciju i primjenjivost u svakodnevnim situacijama. Rezultati su pokazali da učenici nedovoljno čitaju i kako smatraju da ima previše romana realizma za čitanje tijekom školske godine. Iznenađujuća je činjenica da su današnjoj mladeži teme realizma tek malo ili osrednje privlačne. Takvi, dobiveni rezultati ukazali su na potrebu za novim, suvremenim pristupom u obradi lektire. Najprije smo proučili i prikazali tradicionalne i suvremene metodičke sustave u nastavi književnosti. Zatim smo prikazali suvremeni pristup obradi lektire Ana Karenjina u otvorenome metodičkom sustavu. Za otvoreni metodički sustav odlučili smo se zbog toga što prakticira slobodu nastave. Učenici sami odabiru metode, oblike rada, nastavna sredstva i pomagala te sami procjenjuju uspješnost rada, dok je nastavnik u ulozi koordinatora. Ovime smo radom željeli ukazati na potrebu izvedbe lektire u modernome, suvremenom sustavu koji potiče aktivnost učenika te brine o odgoju čitatelja.
Keywordsmethodic realism Gymnasium classes literature open metodical system Ana Karenjina
Parallel title (English)Methodical approach to the teaching of realistic novels in gymnasium setting
Committee MembersHelena Pavletić (committee member)
Marko Ljubešić (committee member)
Matija Jelača (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Philosophy
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Croatian Studies
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCroatian Language and Literature (single major); specialization in: teaching track, general track
Study specializationteaching track
Academic title abbreviationmag.philol.croat.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-05-17
Parallel abstract (English)
Realism novels appear in the third school class of highschools. During the third school class students learn about the most popular autors and books of croatian and european realism. To determine which autors and books appear and how often we examined „Nastavni plan i program za gimnazije“ of croatian Ministry of education, scienceand sport from 1995. A research has been made with special questionnaire. Research took place in four schools: Srednja škola Buzet, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile in Pazin, highschool Mate Balota in Poreč and Gimnazija Pula. 136 students were included in the research. With this research we wanted to get informations about their reading habbits, specially about realism novels and their reception and adaptation to every day situations. Results show that students are not reading enough. They also think that there's too much realism novels on the book list during the school's year. Suprising fact is that themes of those novels are little or mid-interesting to students. Those results show us a need for a new and modern approach in books interpretation. Firstly, were searched and show traditional and modern metodical systems in literature classes. Then we show modern approach in the interpretation of „Ana Karenjina“ in open metodical system. We choose this system because students can choose their own methods, ways and tools. They also evaluate efficiency on their own, while the teacher is incoordinator role. With this paper work we wanted to show need of this modern approach which encourages student's activity and reading habbits.
Parallel keywords (Croatian)metodika realizam gimnazijska nastava književnost otvoreni sustav Ana Karenjina
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:851596
CommitterIvana Gradinščak