master's thesis
The challenges and bariers of TTIP between EU and USA

Dario Vincetić (2016)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleIzazovi i ograničenja Transatlantskog trgovinskog i investicijskog partnerstva između EU i SAD-a
AuthorDario Vincetić
Mentor(s)Ines Kersan Škabić (thesis advisor)
Abstract
Predmet ovog diplomskog rada su Izazovi i ograničenja Transatlantsko trgovinsko i investicijsko partnerstvo između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Rad se sastoji od sedam međusobno povezanih dijelova, u kojima je osim uvodnih i zaključnih riječi, objašnjena trgovinska politika Europske unije, opisano je nekoliko primjera potpisanih sporazuma između Europske unije i drugih država. Opisana je nova trgovinska strategija Europske komisije koja se primjenjuje u pregovorima o TTIP-u. Povijest trgovinskih odnosa između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država je dugotrajna i velikog je opsega. Pregovori o TTIP-u odvijaju se u tri područja: pristup tržištu, regulatorna usklađenost i pravila. Područje o regulatornoj usklađenosti odnosi se na tehničke barijere trgovini, sanitarne i fitosanitarne mjere, te na sektore: medicinskih uređaja, kozmetike, kemikalija, automobila, farmaceutskih proizvoda, inženjerstva, ICT-a i pesticida. Pregovori o TTIP-u između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država traju od srpnja 2013. godine, te je do sada održano trinaest runda pregovora, poslijedna u travnju 2016. godine. Domaćinstvo pregovora međusobno izmjenjuju EU-a i SAD. U pregovore su uključeni i predstavnici interesno-utjecajnih skupima koji dolaze iz područja akademske zajednice, sindikata, predstavnika privatnog sektora i nevladinih organizacija. Glavni pregovarač od strane Europske unije je Ignacio Garcia Barcero koji je direktor Opće uprave za trgovinu Europske unije.
KeywordsTransatlantic trade and investment partnership negotiations round of negotiations trade policy European Union United States
Parallel title (English)The challenges and bariers of TTIP between EU and USA
Committee MembersKristina Afrić Rakitovac (committee chairperson)
Ines Kersan Škabić (committee member)
Lela Tijanić (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
International Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Financial Management, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism and Development, Business Informatics
Study specializationManagement and Entrepreneurship
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-09
Parallel abstract (English)
The subject of this graduate work are Challenges and limits of Transatlantic trade and investment partnership between European Union and United States. . The work consists on seven interrelated parts, in which, except for introductory and concluding words, is explained EU trade policy and several examples of agreements signed between the European Union and other countries. Described is a new trade strategy of the European Commission, which is applied in the negotiations on the TTIP. The history of the trade relations between European Union and United States is a long-term and large scope. Negotiations on TTIP take place in three areas: market access, regulatory compliance, and rules. The area of regulatory compliance refers to the technical barriers to trade, sanitary and phytosanitary measures, and on the sectors: medical devices, cosmetics, chemicals, automobiles, pharmaceuticals, engineering, ICT and pesticides. The TTIP negotiations between the European Union and the United States begun in July 2013, and has, so far, held thirteen rounds of negotiations, the last round was in April 2016. Household negotiations switching between the EU and the United States. Also, the negotiations involved stakeholders that come from areas of the academic community, trade unions, representatives of the private sector and non-governmental organizations. The chief negotiator of the European Union is Ignacio Garcia Barcero who is Director General for Trade of the European Union.
Parallel keywords (Croatian)Transatlantsko trgovinsko i investicijsko partnerstvo pregovori runde pregovora trgovinska strategija Europska unija Sjedinjene Američke Države
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:676552
CommitterEster Bencic