undergraduate thesis
History of a socio-cultural centre "Karlo Rojc" in Pula

Dunja Ivičić (2016)
University of Pula
Department of Interdisciplinary, Italian and Cultural Studies
Metadata
TitlePovijest kulturno-društvenog centra "Karlo Rojc" u Puli
AuthorDunja Ivičić
Mentor(s)Slaven Bertoša (thesis advisor)
Abstract
Zgrada Kulturno-društvenog centra „Karlo Rojc“ mijenjala je u više navrata tijekom povijesti, od 1866. kada je izgrađena, pa do danas, svoju uporabnu namjenu i identitet. Od prvotne namjene kada je bila Pomorska škola austro-ugarske mornarice, potom Škola za pitomce, zatim Partizanska mašinska škola, pa do vojarne Jugoslavenske ratne mornarice. Tijekom Domovinskog rata pružila je utočište brojnim prognanicima i izbjeglicama. Krajem 90-ih godina brojne Udruge dale su inicijativu da se prostor uredi i dade na korištenje civilnom društvu, za brojne i raznovrsne aktivnosti. Grad Pula iz proračunskih sredstava grada osigurava održavanje zgrade. Udruge same ulažu u uređenje i opremanje prostora koji su dobile na korištenje, te snose troškove potrošnje električne energije. Organiziranim skupnim akcijama uređivali su se zajednički prostori. Interijer i vanjski prostor oplemenjen je projektom Krojcberg. Društveni centar „Rojc“ danas je međunarodno poznat kao kulturno, umjetnička, društvena stanica, koja udomljuje 106 udruga iz djelatnosti kulture, sporta, psihosocijalne i zdravstvene skrbi, tehničke kulture, zaštite okoliša, nacionalnih manjina. Aktivnosti i programe koriste brojni građani i posjetitelji, organiziraju se razne manifestacije, radionice, tečajevi, edukacije i seminari, festivali, izložbe, filmske i video projekcije, koncerti, tribine, predavanja i sastanci. Zgrada osigurava korisnicima ateljee, glazbena i filmska studija, zanatske radionice, sportsko – rekreacijske prostore, radioničko konferencijske prostore, skladišne, klupske i ugostiteljske prostore. Dnevni boravak je multifunkcionalan prostor koji korisnicima omogućuje i pruža brojne sadržaje, od druženja, raznih društvenih programa, korištenja bežičnog interneta, provođenja slobodnog vremena uz novine, časopise i knjige, mogućnosti konzumiranja toplih napitaka te kao info punkt Centra. Društvenim centrom „Rojc“ najprije je upravljao Grad Pula, ali su udruge u namjeri da sudjeluju u upravljanju osnovale Vijeće Rojca, koje su činili predstavnici udruga korisnika. Potom je organiziran SUR (Savez udruga Rojca), koji predstavlja mrežu udruga koja ih okuplja i predstavlja te zastupa njihove interese i potiče međusobnu suradnju. SUR je osmislio Manifest kako bi se osigurala kvaliteta funkcioniranja. Manifestom su definirane zajedničke vrijednosti i načela djelovanja. Upravljanje „Rojcom“ od samog početka predstavlja izvor nezadovoljstva udruga, pa su one iskazale inicijativu i potrebu da i one suodgovorno i ravnopravno sudjeluju u upravljanju, te za uspostavljanjem partnerskog odnosa s Gradom Pula, tzv. javnog civilnog partnerstva, pa je kreiran projekt „Edukacija i razvoj modela sudioničkog javno – civilnog upravljanja društvenim centrom „Rojc““, koji je dobio financijsku potporu od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. U „Rojc“ je dobrodošao svatko tko želi stvarati, učiti, kulturno se uzdizati, te pridonijeti lokalnoj zajednici u bilo kojem pogledu.
Keywords"Karlo Rojc" Pula Cultural and Community centre History
Parallel title (English)History of a socio-cultural centre "Karlo Rojc" in Pula
Committee MembersJasmina Gržinić (committee chairperson)
Slaven Bertoša (committee member)
Aljoša Vitasović (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsDepartment of Interdisciplinary, Italian and Cultural Studies
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
History
Early Croatian and World History
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeCulture and Tourism
Academic title abbreviationuniv. bacc. turism. cult.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-19
Parallel abstract (English)
The building of “Karlo Rojc”, a cultural and community centre has changed its purpose and identity many times since it was built in 1866. Firstly, it was a Maritime college of the Austro-Hungarian Navy, later it became a School for cadets, followed by the Partisan civil engineering school and then it was used as barracks of the Yugoslav navy. During the latest war, it was used as a shelter for refugees and displaced persons. In the late 90’ many citizens’ associations put forward an initiative for the building to be adopted and be used by civil associations for various, numerous activities. The City of Pula municipality ensures the maintenance of the building using the budget funds, while the associations and civil organisations invest in decorating and furnishing of the space(s) allotted to them, as well as settling the electricity bills. There were civil actions organised with the aim of improvement of the common spaces of the building. The interior and exterior of “Rojc” was improved as a result of the project “Krojcberg”. The community centre “Rojc” is today internationally renowned as a cultural, artistic, and social station that houses 106 associations in various fields ranging from culture, sport, psychosocial and health care, technical workshops to environmental protection and protection of national minorities. Many citizens and visitors to Pula participate in activities and programmes supplied by the associations in “Rojc”: events, workshops, courses, educational programmes and seminars, festivals, exhibitions, film and video projections, concerts, lectures and meetings. The facilities that can be found in “Rojc” are various studios including music and film studios, crafts workshops, sport and recreational facilities, workshop conference rooms, warehouse, club and catering spaces. “The living room” in “Rojc” is a multifunctional space that provides its users with numerous facilities such as space for socializing, different social programmes, wireless Internet, the possibility to spend one’s free time reading newspapers, magazines or books. The visitors may order cold and hot drinks there, or use the “Rojc” information point. The community centre “Rojc” was at first managed by the City of Pula municipality, but later the involved citizens’ associations formed the Council of Rojc where their representatives participated in decision making concerning Rojc. Following this, SUR (Alliance of Rojc Associations) was established with the aim of representing all associations, and promoting their mutual cooperation. SUR produced a Manifesto to ensure good functioning of the Centre and common values and mode of performance. The management of the centre “Rojc” from the very beginning has been the source of associations’ dissatisfaction; consequently, the associations expressed the need and wish to participate in the centre’s management and to establish a partnership with the City of Pula, so called public-civil partnership. As a result, a project “Education and development of a model of participation in public-civil management of the community centre “Rojc” was created and it received financial support from the National Foundation for Civil Society Development. Anybody who wants to be creative, who wants to study, participate in cultural events and who wants to contribute to the local community is welcome to “Rojc”.
Parallel keywords (Croatian)"Karlo Rojc" Pula kulturno.društveni centar povijest
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:274081
CommitterVanessa Toić