undergraduate thesis
Educator's competetions in interaction with the child

Marina Legović (2016)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitleKompetencije odgojitelja u interakciji s djetetom
AuthorMarina Legović
Mentor(s)Nevenka Tatković (thesis advisor)
Marina Diković (thesis advisor)
Abstract
Ovaj završni rad podijeljen je u dva dijela. U prvom dijelu opisani su ključni pojmovi: komunikacija, socijalna interakcija, verbalna i neverbalna komunikacija odgojitelja i djece, igra, kompetencije, socijalna i interkulturalna građanska kompetencija, kompetencije odgojitelja, uloga odgojitelja u interakciji s djetetom i okruženje, a u drugom dijelu istraživanje provedeno sa studenticama Preddiplomskog stručnog studija predškolskog odgoja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. U prvome dijelu opisana je komunikacija te važnost komunikacije između djece i odgojitelja. Obrazložena je socijalna interakcija, verbalna i neverbalna komunikacija odgojitelja i djece, te je opisana igra i igračke i njihova uloga u odgoju djece. Također, opisane su i pojašnjene ključne kompetencije prema Europskom referentnom okviru. U interpretaciji kompetencija koje su vrlo bitne i vezane za odgojno-obrazovno područje, prikazan je kratak opis kompetencija odgojitelja i bit njegove uloge. U opisu socijalne i interkulturalne građanske kompetencije opisane su razlike, kompetencije odgojitelja, uloga odgojitelja u interakciji s djecom u dječjem vrtiću i njihova otvorenost prema djeci. Obrazloženo je okruženje (unutarnje i vanjsko) u dječjem vrtiću te postupci odgojitelja za poticanje kvalitetne komunikacije s djecom. Drugi se dio sastoji od istraživanja koje je provedeno sa studenticama studija predškolskog odgoja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli. Proveden je posebno konstruiran Anketni upitnik s ciljem – ispitati mišljenje studenata i studentica predškolskog odgoja o kompetencijama koje razvijaju i stječu tijekom inicijalnog obrazovanja. U prikazu istraživanja opisan je cilj, problemi, instrument, ispitanici te postupak istraživanja. U raspravi su prikazani rezultati istraživanja s obzirom na opće (instrumentalne i interpersonalne) i specifične kompetencije (psiho-pedagoške i didaktičko-metodičke). Kompetencije u istraživanju temelje se na Tuning projektu iz 2006. godine odnosno na Dopunskoj ispravi o studiju predškolskog odgoja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Puli. Dobivene vrijednosti (M) mišljenja studentica prve godine (ukupno) veće su u odnosu na one studentica treće godine. Manje su razlike u mišljenjima studentica s obzirom na neke ponuđene kompetencije. Razlozi mogu biti u organizaciji stručne prakse tijekom studija što predviđa neposredan rad s djecom u predškolskoj ustanovi, ali i u različitim načinima usvajanja znanja, vještina i stavova tijekom studija predškolskog odgoja.
Keywordscommunication social interaction key competences surroundings collaboration between educator and children students’ opinion.
Parallel title (English)Educator's competetions in interaction with the child
Committee MembersIva Blažević
Nevenka Tatković
Marina Diković
Snježana Močinić
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Early Childhood and Preschool Pedagogy
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmePreschool Education
Academic title abbreviationbacc. praesc. educ
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-01-26
Parallel abstract (English)
This paper has two parts. The first one describes keywords, communication, social interaction, verbal and non-verbal communication between educators and children, games, toys, competences, social and intercultural civic competence, educators’ competence, educator’s roll in interaction with the child and surroundings. The second part contains a conducted research among students of Baccalaureus professional study of preschool education at the Faculty of Educational Sciences of the University “Juraj Dobrila”. The first part contains a general description of communication and the importance of communication between educators and children. It also contains an explanation of social interaction, verbal and non-verbal communication between educators and children as well as descriptions of games, toys and their roll given by different authors. This paper also contains description and explanation of key competences in educational area referred to European frame of reference. In the interpretation of important educational competences, we gave a short description of educator’s competences and the essence of his roll. In the part that contains a description of social and intercultural civic competences, we described the differences, educators’ competences, their rolls in interaction with children in kinder garden and their openness to children and children’s behavior. This part contains an explanation of surroundings (indoor and outdoor) in the kinder garden as well as educators’ action steps to encourage communication with children. The second part of this paper contains a conducted research among students of Baccalaureus professional study of preschool education at the Faculty of Educational Sciences of the University “Juraj Dobrila”. We conducted a research with specially formed questionnaire with the purpose to assay opinions of students about competences they develop and gain during initial education. The research contains a description of goal, problems, research instruments, subjects and the process of research. We described gained results of general (instrumental and interpersonal) and specific (psycho-pedagogical and didactic-methodological) competences in the discussion. The results showed that opinions of first-year students are higher than opinions of third-year students. Between students opinions we found minor differences about some competences that were offered in the questionnaire. The reasons of these results may be possible to find in the organization of internships during education that predicts close work with children in preschool institutions, but also in ways they acquire knowledge, skills and opinions during their study.
Parallel keywords (Croatian)komunikacija socijalna interakcija ključne kompetencije okruženje suradnja odgojitelja i djece mišljenje studenata
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:986095
CommitterAleksandar Ćatić