master's thesis
Color as an indicator of emotion in children's artistic expression

Jasminka Bajić (2016)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitleBoje kao pokazatelj emocija u dječjem likovnom izražavanju
AuthorJasminka Bajić
Mentor(s)Breza Žižović (thesis advisor)
Abstract
Ponekad svi imaju poteškoće u izražavanju vlastitih emocija, pogotovo na verbalan način. Emocije se često više i lakše nego riječima izražavaju pomoću određenih pokreta i izraza lica. Također, likovno izražavanje nevizualnih poticaja, pruža mogućnost izražavanja emocija bojom, oblikom i linijom. Kako bi se spoznale i razumjele tuđe emocije, primarno je poznavati vlastite te ih znati izraziti na adekvatan način. Kroz likovno izražavanje bojama djeca se mogu osloboditi negativnih emocija i pokazati one ugodne, što im uz razvitak kreativnosti olakšava i samo emocionalno sazrijevanje i viši stupanj emocionalne inteligencije. U tom procesu treba voditi računa o poznavanju razvojnih faza dječjeg likovnog izražavanja. U ovom radu i istraživanju, pažnja je usmjerena na povezanost boja i emocija u dječjem likovnom izražavanju. Istražio se utjecaj određenih emocija (sreće, tuge, ljutnje i straha) na odabir toplih i hladnih boja u dječjim radovima, izražene kroz prikaz „Neobična drveta“ iz priče koja je djelo autorice ovog istraživanja. Namjera je bila utvrditi zastupljenost toplih i hladnih boja te pojavnost određene boje u navedenim emocijama. Rezultati su pokazali da većina učenika pozitivnu emociju sreće povezuje s toplim bojama, a negativne emocije (tugu i strah) s hladnim bojama. Emociju ljutnje, iako se svrstava pod negativne, učenici su povezali s toplim bojama. U rezultatima se uočava značajna zastupljenost, uz smeđu i zelenu boju, plave kod hladnih boja te narančaste kod toplih boja. Kako dječji radovi ne bi bili rezultat subjektivnog doživljaja i opažanja, napravila se analiza dječjih radova koju prate iskazani učenički komentari i značenja vlastitih uradaka.
Keywordscolour emotions children artistic expression
Parallel title (English)Color as an indicator of emotion in children's artistic expression
Committee MembersIvana Paula Gortan-Carlin (committee chairperson)
Breza Žižović (committee member)
Đeni Zuliani (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineFIELD OF ART
Fine Arts
Art Education
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated university Teacher education study
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
Everybody sometimes have difficulties in expressing their own emotions, especially verbally. Emotions are more often and easier expressed using certain movements and facial expressions than words. Moreover, artistic expression of non-visual stimuli allows for the possibility of expressing emotions using colour, shape and line. In order to learn and understand other people’s emotions it is primarily necessary to know your own and know how to express them adequately. Through artistic expression using colours, children can get rid of negative emotions and show the pleasant ones which allows them not just to develop creativity but also facilitates emotional maturity and a higher degree of emotional intelligence. In that process you need to be acquainted with the development stages of artistic expressions in children. In this thesis and research the attention is focused on the connection between colours and emotions in children’s artistic expression. The research deals with the influence of certain emotions (happiness, sadness, anger and fear) on choosing warm and cool colours in children’s drawings which were expressed through drawings of “An Unusual Tree” which was taken from the story whose author is also the author of this research. The intention was to determine the representation of warm and cool colours and incidence of certain colours in the said emotions. The results have shown that most of the students connects the positive emotion of happiness with warm colours and negative emotions (sadness and fear) with cool colours. Emotion of anger, although it is a negative one, students connect with warm colours. The results have shown a substantial representation of brown, green and blue in cool colours and orange in warm colours. In order for the children’s works not to be a result of a subjective experience and observations, an analysis of children’s works was done which is accompanied with pupils’ commentaries and meanings of their own works.
Parallel keywords (Croatian)boja emocije djeca likovno izražavanje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:084032
CommitterAleksandar Ćatić