undergraduate thesis
Jasenovac

Lorena Halar (2016)
University of Pula
Department of Interdisciplinary, Italian and Cultural Studies
Metadata
TitleJasenovac
AuthorLorena Halar
Mentor(s)Slaven Bertoša (thesis advisor)
Abstract
Jasenovac je općinsko središte u Sisačko-moslavačkoj županiji u Hrvatskoj. Tamo je bio najveći sabirni logor i logor smrti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Sabirni logori osnovani su kao mjesta zatočenja, prisilnog rada i ubojstva velikog broja Srba, Židova, Roma i Hrvata (protivnika ustaškog režima), te su nastali kao rezultat politike rasne i nacionalne isključivosti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Masovno su ubijali žene, djecu i muškarce, ali su neki od njih preživjeli te se i danas sjećaju ovih stravičnih događaja. Logor je postojao od 1941. do 1945. kada je bombardiran i uništeni su mnogi objekti. Neposredno uz uže područje bivšeg logora III Ciglana Jasenovac, 1968. otvoren je Memorijalni muzej Spomen područja Jasenovac. Do 1971. završeno je hortikulturno uređenje okoliša, a sljedećih godina obilježene su i uređene masovne grobnice (Limani, Mlaka, Jablanac, Uštica, Krapje i Donja Gradina). Uz spomenički prostor u Jasenovcu, Spomen područje Jasenovac skrbi o sačuvanom autentičnom logorskom objektu Kula i logorskom groblju u Staroj Gradiški, o romskom groblju u Uštici, o masovnim grobnicama u Krapju, Mlaki i Jablancu. U samom Jasenovcu nalazi se spomenik Mrtvi živima oči otvaraju koji je posvećen svima onima koji su živjeli u Jasenovcu, ali su za vrijeme NDH ubijeni. Također se u blizini Memorijalnog muzeja nalazi Reljef posvećen žrtvama fašizma u Jasenovcu koji je izrađen od željeznih lanaca te komada drva koji su oblikovani u oblike ljudskih kostiju. Najbitnije je spomenuti Kameni cvijet koji je danas simbol Jasenovca i predstavlja patnju,boli, muku koji su ti ljudi doživjeli, ali je i simbol novog rađanja i nečeg boljeg, što su stanovnici Jasenovca zaslužili.
KeywordsJasenovac death camp fascism
Committee MembersJasmina Gržinić (committee chairperson)
Slaven Bertoša (committee member)
Aljoša Vitasović (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsDepartment of Interdisciplinary, Italian and Cultural Studies
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeCulture and Tourism
Academic title abbreviationuniv. bacc. turism. cult.
Genreundergraduate thesis
Language English
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
Jasenovac is a municipal centre in Sisak-Moslavina County in Croatia. There used to be the largest concentration camp and the camp of death in the Independent State of Croatia. Concentration camps were founded as detention camp facilities, as well as facilities for forced labour and murder of a large number of Serbs, Jews, Roma and Croatians (opponents of the Ustasha regime) and were a result of policy of racial superiority and national exclusivity in the Independent State of Croatia. Mass murder of women, children and men was committed, yet some of them managed to survive and can still recall some of these hideous occurrences. The concentration camp existed from 1941 to 1945 when it was bombed and a large number of facilities within it were destroyed. Jasenovac Memorial Site Memorial Museum was opened in 1968 in the immediate vicinity to the former Jasenovac Concentration Camp III Brickworks. Landscape horticulture and design was completed by 1971, whilst during the following years mass graves were marked and reconstructed (Limani, Mlaka, Jablanac, Uštica, Krapje and Donja Gradina). In addition to the monumental area in Jasenovac, Jasenovac Memorial Site is involved in maintenance of the preserved authentic concentration camp facility The Tower of Death and the concentration camp cemetery located in Stara Gradiška, as well as the maintenance of the Roma cemetery in Uštica and mass graves in Krapje, Mlaka and Jablanac. The monument entitled The Dead Open the Eyes of the Living is located in the centre of Jasenovac and it is dedicated to all those who lived in Jasenovac but were killed during the time of the Independent State of Croatia. Moreover, a relief dedicated to the victims of fascism in Jasenovac is located near the Memorial Museum. It is made from iron chains and pieces of wood shaped like human bones. It is important to highlight the Stone Flower monument which is currently a symbol of Jasenovac and stands for the suffering, the pain and the ordeal experienced by the detainees. It is also a symbol of rebirth and something better that Jasenovac inhabitants deserve.
Parallel keywords (Croatian)Jasenovac logor smrti fašizam
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:665939
CommitterIvana Gradinščak