master's thesis
The population of Barban in the parish registers of the 19th century

Tea Radola (2016)
University of Pula
Faculty of Philosophy
Metadata
TitleStanovništvo Barbana u matičnim knjigama XIX. stoljeća
AuthorTea Radola
Mentor(s)Ivan Jurković (thesis advisor)
Danijela Doblanović (thesis advisor)
Abstract
U radu su obrađeni podatci na temelju matičnih knjiga krštenih, vjenčanih, i umrlih župe sv. Nikole biskupa u Barbanu za razdoblje od 1820. do 1840. Predstavljeni su povijesni podatci o naselju, teritorijalnom opsegu župe i broju stanovnika iz popisa provedenih početkom XIX. stoljeća. Matične knjige bogat su izvor podataka o stanovništvu određenog kraja. U radu su izneseni podatci o broju krštenih, vjenčanih i umrlih stanovnika barbanske župe, sezonalnost začeća, vjenčanja i smrtnosti, broju nezakonite djece, blizancima, napuštenoj djeci, broju i tempu poroda, najčešćim imenima, prezimenima i nadimcima, biranju kumova, primaljama i krstiteljima, odabiru dana vjenčanja, dobi mladenaca, ponovljenim brakovima, mjestima porijekla zaručnika, svjedocima na vjenčanjima, broj umrlih osoba po godinama, dobnoj i spolnoj strukturi umrlog stanovništva te uzrocima smrti barbanskog stanovništva. Dobiveni podatci uspoređeni su sa demografskim podatcima dobivenima za druga istarska i hrvatska mjesta. Izneseni podatci i analize donose nova saznanja o stanovništvu barbanske župe na početku XIX. stoljeća.
KeywordsBarban registers population
Parallel title (English)The population of Barban in the parish registers of the 19th century
Committee MembersMarija Mogorović Crljenko (committee chairperson)
Ivan Jurković (committee member)
Danijela Doblanović (committee member)
Iva Milovan Delić (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Philosophy
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
History
Early Croatian and World History
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeHistory
Academic title abbreviationmag.hist.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-20
Parallel abstract (English)
The paper analyses the information based on registers of baptisms, marriages, and deaths of the parish of St. Nicholas Bishop in Barban for the period from 1820th to 1840th. It presents historical data about the settlement, the territorial scope of the parish and the number of the population in the censuses conducted at the beginning of the XIX. century. Parish books are a rich source of data on the population of a certain region. The paper presents data on the number of baptisms, marriages and deaths of the residents of the parish of Barban, the seasonality of conception, marriage and death rates, the number of illegitimate children, twins, abandoned children, the number and pace of delivery, the most common first and last names and nicknames, the choosing of godfathers, midwives and Baptist, the choosing of the day of the wedding, the newlyweds age, repeated marriages, places of origin of the bridegroom, witnesses at weddings, the number of deaths per year, the age and sex structure of the deceast population and the causes of death of the population of Barban. The obtained data were compared with demographic data which were obtained for other Istrian and Croatian towns. Presents data and analysis provide new insights on the population of the Barban parish at the beginning of the XIX. century.
Parallel keywords (Croatian)Barban matične knjige stanovništvo
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:220533
CommitterIvana Gradinščak