Pages

Analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj
Analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj
Petar Zlomislić
Ovaj diplomski rad temelji se na analizi koncentracije bankarskog sektora Republike Hrvatske. Kroz promatrane tablice nastojalo se prikazati koliko je zapravo koncentriran hrvatski bankarski sektor, te koliki je utjecaj banaka na cjelokupno gospodarstvo. Na početku rada objašnjava se sama financijska struktura, odnosno funkcije bankarskog sektora, povijest od 90ih do danas, kako se kretao broj banaka, koliko je stranih banaka bilo na tržištu, te njihov udio na hrvatskom tržištu....
Analiza koncentracije hrvatskog bankarskog sektora
Analiza koncentracije hrvatskog bankarskog sektora
Matija Kolak
U ovom radu naglasak se stavlja na koncentraciju, koje su njezine prednosti a koji su nedostaci, također govori se o njezinom utjecaju na financijski sustav, s aspekta stabilnosti, efikasnosti te kako ona utječe na tržišnu strukturu. Također u radu se nalazi utjecaj stranih banaka na domaće tržište, kako su one utjecale na kretanje broja banak u Hrvatskoj, koje su njihove prednosti i nedostaci te kako su utjecale na koncentraciju banaka .Koncentracija je vrlo bitan pojam, to su...
Analiza konkurencije u industriji mliječnih proizvoda
Analiza konkurencije u industriji mliječnih proizvoda
Ozren Doblanović
Konkurentnost je osnova koja određuje uspjeh ili neuspjeh tvrtke. Konkurentska strategija je definirana kao dugoročni plan određenog poduzeća kako bi postigao konkurentsku prednost nad svojim konkurentima u industriji u kojoj posluje. Strategijski management je taj koji postiže i održava konkurentsku poziciju putem konkurentske strategije. Mljekarska industrija bitna je grana prehrambene industrije Republike Hrvatske, te zapošljava oko 30 tisuća ljudi. Najveća snaga mljekarske...
Analiza konkurencije u industriji proizvodnje piva
Analiza konkurencije u industriji proizvodnje piva
Leo Harmadi
U radu smo definirali problematiku pivske industrije u Republici Hrvatskoj i njezinu važnost. Proizvodnja piva za Hrvatsku ima sve veći značaj kroz utjecaj na gospodarstvo pa se tako proizvodnja piva, odnosno industrija ogledava kroz pozitivne utjecaje na gospodarstvo. U proizvodnji piva dolazi do sve većih inovacija na tržištu kako bi se stekla konkurentska prednost. Sve je veći broj malih pivovara koje se pokušavaju probiti na tržište, a glavna proizvodnja usmjerena je na novi...
Analiza konkurencije u prehrambenoj djelatnosti u Hrvatskoj
Analiza konkurencije u prehrambenoj djelatnosti u Hrvatskoj
Claudia Pribanić
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza konkurencije u proizvodnji vina
Analiza konkurencije u proizvodnji vina
Marko Diklić
Pozicija poduzeća na tržištu ovisi o brojnim čimbenicima. Glavni ciljevi su uvijek isti, biti konkurentan, opstati na tržištu, a istovremeno ostvariti zadovoljavajući prihod. U svrhu toga, provode se razne analize među kojima je najzastupljenija analiza pod nazivom Porterov model 5 sila. Analiziraju se konkurenti u industriji, supstituti, dobavljači, potencijalni sudionici i kupci. Uvijek treba uzeti u obzir da je tržište promjenjivo, konačan ishod ovisi o kontinuiranom ulaganju...
Analiza konkurencije u voćarstvu
Analiza konkurencije u voćarstvu
Fabio Flego
Mediteransko područje klimatski i vegetacijski vrlo je specifično, dok povoljni klimatski uvjeti na mediteranskom području omogućuju sadnju različitih vočaka u Republici Hrvatskoj. Međutim, od ukupnog poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini svega 2.01% koristilo se za proizvodnju voća. Kada gledamo samu konkurentnost voćarskog sektora, trenutačno svjedočimo veoma niskoj proizvodnoj razini, nepovoljnoj konkurentnosti, prevelikim uvozom s konkurentskih tržišta, lošem tržišnom...
Analiza konkurentnosti Hrvatskog gospodarstva
Analiza konkurentnosti Hrvatskog gospodarstva
Daria Benko
Konkurentnost je mjera sposobnosti zemlje da u slobodnim i ravnopravnim tržišnim uvjetima proizvede robu i usluge koje prolaze test međunarodnog tržišta, uz istovremeno povećanje realnog dohotka stanovništva (definicija OECD). Cilj rada je analizirati poziciju hrvatskog gospodarstva kroz odabrane indikatore te će se objasniti pozicija Hrvatske kroz razne indikatore u odnosu na deset najbolje rangiranih i deset manje rangiranih zemalja članica EU i komparacija zemalja prema IMD i GCI...
Analiza korištenja instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) u zemljama jugoistočne Europe
Analiza korištenja instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) u zemljama jugoistočne Europe
Marin Lerotić
U ovom radu opisana su obilježja IPA instrumenata te svih pet komponenti koje IPA instrument obuhvaća. Želja zemalja da se uključe u veliku obitelj koje čine zemlje članice Europske unije zahtjeva određene prilagodbe za svaku zemlju pojedinačno. Nemaju sve zemlje iste uvjete, mogućnosti ili resurse kako bi ih se moglo sve svrstati u istu poziciju. Iz tog razloga analiziralo se dodijeljena sredstva po godinama unutar komponenti te se promatralo kretanje i razlike koje su se...
Analiza korporativnih komunikacija poduzeća Podravka
Analiza korporativnih komunikacija poduzeća Podravka
Tomislav Srednoselec
Komunikacija je proces prenošenja poruke od jedne do druge osobe. Upravljanje procesom komunikacije i razvoja strategije korporacije podrazumijeva kvalitetno kombiniranje različitih čimbenika i elemenata koji zajedno trebaju pridonijeti ostvarenju strateških ciljeva. Korporacije i organizacije su društveni mehanizam, te je čine skupine ljudi. Kako bi proizveli proizvode i pružali usluge, ljudi uspostavljaju interakciju između i unutar organizacije. Da bi je mogli...
Analiza korporativnog identiteta poduzeća NEXE
Analiza korporativnog identiteta poduzeća NEXE
Dominik Kolarić
Korporativni identitet je osnovno sredstvo raspoznavanja, skup svih vizualnih i fizičkih karakteristika neke kompanije, koja se razlikuje od drugih poduzeća na tržištu. Stvara veliki utisak i bitan prvi dojam u mislima potrošača. Sve što nas usmjerava, podsjeća i po čemu je poduzeće prepoznatljivo je upravo korporativni identitet. Glavni cilj je da postane unikatna na tržištu, a na potencijalne kupce ostavi snažan i pozitivan utisak. Najvažnija funkcija je da poduzeće stekne...
Analiza kretanja inozemnih izravnih investicija u zemljama srednje i jugoistočne Europe
Analiza kretanja inozemnih izravnih investicija u zemljama srednje i jugoistočne Europe
Antonela Bijažić
Rad se bavi analizom kretanja inozemnih izravnih investicija u zemljama srednje i jugoistočne Europe. U radu se definiraju inozemne izravne investicije (eng. Foreign direct investments – FDI), vrste FDI (Greenfield ulaganja i Brownfield ulaganja te spajanja i preuzimanja). U radu je objašnjen utjecaj financijske krize na inozemne izravne investicije, posebno u zemljama srednje i jugoistočne Europe, prilikom čega su zasebno analizirana kretanja inozemnih izravnih investicija u srednjoj...

Pages