Pages

Analiza pozivnog centra telekomunikacijskog poduzeća T-com
Analiza pozivnog centra telekomunikacijskog poduzeća T-com
Damir Kalaš
Pozivni centar je centralno mjesto za prikupljanje i distribuciju svih relevantnih informacija, neizbježan je dio strategije naprednog odnosa s korisnicima sustava. Pozivni centar je tehnološko rješenje za učinkovitu i efektivnu komunikaciju s velikim brojem korisnika, odnosno posluţivanje dolaznih entiteta u sustavu pozivnog centra. U ovom radu prikazano je kako i na koji način funkcionira pozivni centar T-COM poduzeća, te što se želi postići sa primjenom pozivnih centara....
Analiza predsjedničke kampanje 2014. u Hrvatskoj na društvenoj mreži Facebook
Analiza predsjedničke kampanje 2014. u Hrvatskoj na društvenoj mreži Facebook
Dean Županović
Politički marketing i politička komunikacija izuzetno su bitni u izbornom procesu. Tek njihovom pravilnom primjenom stvara se mogućnost za provedbu političkih ideja. Društvene mreže predstavljaju novi forum na kojemu građani iskazuju svoje političke preferencije. Facebook kao mreža sa najviše korisnika, lider je tih trendova. Američki predsjednik Obama iskoristio je mogućnosti društvenih mreža, te je pomoću njih ostvario uzastopne pobjede na izborima. Predsjednički izbori u...
Analiza proizvodnog asortimana poduzeća "Delikatese Tina"
Analiza proizvodnog asortimana poduzeća "Delikatese Tina"
Antonija Stanić
Poduzeća u osnivanju obično imaju jedan proizvod s kojim izlaze na tržište. Kako se poduzeće razvija i raste tako uvodi nove proizvode i povećava proizvodni asortiman. Kada poduzeće prikupi dovoljno sredstava i osjeti da može podnijeti rizik uvodi i one proizvode koje se razlikuju od dosadašnjih i tako dodaje nove linije odnosno povećava asortiman po širini. Proizvodi mogu biti namijenjeni određenoj skupini potrošača ili širokoj potrošnji. Kako bi saznali gdje i kome nuditi...
Analiza promocije Monte Librića
Analiza promocije Monte Librića
Elizabeta Stamenković
U ovome se radu obrađivala promocija Monte Librića te se analiziralo njezine aspekte. Započelo se s osvrtom na integriranu marketinšku komunikaciju, kao takvu te na njem pojam i podjele. Opisalo se Monte Librić kao manifestaciju, njegovu viziju, misiju, lokaciju i informacije o sadržajima. Zatim je slijedila sama analiza promocije Monte Librića. Prvo se spominje event marketing, pod čija pravila manifestacija podliježe kao i sva zbivanja i događaji. Naveden je proces organizacije...
Analiza razvoja poljoprivrede Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije
Analiza razvoja poljoprivrede Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije
Josipa Ivić
Analiza poljoprivrede u dvije slavonske županije: Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj temeljena je na skupu dostupnih podataka o opsegu, intenzitetu i načinu organizacije ove proizvodnje u predmetnim županijama. Raspoloživi podaci pokazuju da poljoprivredna proizvodnja u ovim županijama dijeli sudbinu iste djelatnosti u Slavoniji: usitnjena gospodarstva, prevladavajući oblik organiziranja u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su većim dijelom usmjerena na korištenja...
Analiza razvoja ponude proizvoda poduzeća Claudia Zlato
Analiza razvoja ponude proizvoda poduzeća Claudia Zlato
Matea Vorić
Asortiman jednog poduzeća je skup svih proizvoda ili usluga koje su predmet trgovanja. Svako poduzeće odabire i/ili stvara asortiman proizvoda kojeg će ponuditi kupcima. Prilikom odabira i/ili stvaranja asortimana poduzeće treba voditi računa o potrebama i kupovnoj moći potrošača, konkurenciji, vlastitoj financijskoj moći te o drugim čimbenicima. U radu je analiziran asortiman proizvoda poduzeća „Claudia zlato“, pod nazivom: „Nakit kroz stoljeća“. Ideja poduzeća bila...
Analiza razvoja proizvoda VA selection
Analiza razvoja proizvoda VA selection
Roberta Juričić
Svijet koji je promjenjiv, nepredvidiv, čije tržište raste i ne staje, potrebe za konkurencijom, potrebe za biti boljim i biti uspješnijim potreba su svakog poduzeća. Novi proizvodi i inovacije budućnost su svakog poduzeća. U smjeru stvaranja novih proizvoda pojavljuje se 13 Cooperovih koraka. 13 Cooperovih koraka za razvoj novih proizvoda jedan je od procesa koji definira i prikazuje korake u razvoju novih proizvoda. Cooper je smatrao da se svi koraci moraju poštivati te da ih je...
Analiza sadržaja DNA u celomocitima trpa Holothuria tubulosa protočnom citometrijom
Analiza sadržaja DNA u celomocitima trpa Holothuria tubulosa protočnom citometrijom
Vanja Jeremić
U ovom radu su istraživani celomociti trpa Holothuria tubulosa protočnom citometrijom. Analizom sadržaja DNA ustanovljeno je da se celomociti trpa dijele u celomskoj šupljini. Normalan stanični ciklus je određen u jedinkama s referentne postaje. U pojedinim jedinkama s područja izloženih antropogenom utjecaju utvrđene su promjene staničnog ciklusa i to: zastoj G1 faze ("G1-arrest"), odgoda G2 faze ("G2-delay") i apoptoza. Analiza utvrđenih učinaka je pokazala da rovinjska luka...
Analiza stavova odabranih dionika kulturne manifestacije "pulski filmski festival"
Analiza stavova odabranih dionika kulturne manifestacije "pulski filmski festival"
Marina Majetić
Organizacija kulturnih manifestacija, na ovom primjeru festivala, veoma je složen proces koji mora imati jasno definiranu svrhu i cilj. Na samom početku, objašnjeni su pojmovi kulturnih manifestacija, tipologija istih, vrste i društveni učinci. Planiranje i organizacija objašnjeni su na primjeru Pulskog filmskog festivala. Za uspješno realizaciju Festivala potrebno je pripremu i organizaciju započeti mnogo ranije od samog datuma održavanja. Odrediti termin održavanja, lokacije,...
Analiza stope inflacije u Republici Hrvatskoj
Analiza stope inflacije u Republici Hrvatskoj
Ana Hržić
U ovom radu analizirana je inflacija i stopa inflacije u Republici Hrvatskoj. Inflacija je povećanje opće razine cijena, dok je stopa inflacije stopa po kojoj cijene rastu. S druge strane, deflacija je smanjenje razine cijena, odnosno to je negativna stopa inflacije. Indeks potrošačkih cijena je pokazatelj opće razine cijena koji predstavlja trošak fiksne košare dobara koju kupuju privatna kućanstva. Postavlja se pitanje koja je optimalna stopa inflacije, te većina ekonomista...
Analiza strukture depozitnog novca drugih monetarnih financijskih institucija u Republici Hrvatskoj
Analiza strukture depozitnog novca drugih monetarnih financijskih institucija u Republici Hrvatskoj
Valentina Lasić
Depozitni novac je nematerijalni oblik novca, podrazumijeva depozite na tekućim i žiroračunima u domaćoj valuti. Vlasniku računa može u svakom trenutku upravljati depozitnim novcem, može vršiti plaćanje putem kartice, depozitni novac može pretvoriti u gotovinu ili može dati nalog banci da u njegovo ime podmire obveze prema vjerovniku. Depozitni novac ima sve funkcije kao i gotovina, kada vlasnik računa depozitni novac pretvara u gotovinu ne dolazi do povećanja količine novca u...
Analiza strukture investicija u odabranim zemljama
Analiza strukture investicija u odabranim zemljama
Marko Mihailović
Vodeći se mišljenjima većine svjetskih makroekonomista kako su investicije u direktnoj vezi sa gospodarskim rastom, odnosno da je ključ za ostvarivanje gospodarskog rasta povećanje akumulacije kapitala drugim riječima investiranje, tematika diplomskog rada bila je analiza strukture investicija. Na primjeru od četiri gospodarski različito razvijenih zemalja provedena je analiza strukture investicija. U korišteni vektorski model ispravljanja greške (VECM) korišteni su kvartalni...

Pages