Pages

Animacija u svrhu promocije Fakulteta informatike u Puli
Animacija u svrhu promocije Fakulteta informatike u Puli
Robert Matijević
U ovom su radu opisane tehnologije i koncepti koji su korišteni pri izradi videozapisa/animacije. Videozapis, odnosno animacija, napravljena je u svrhu završnog rada te se ostavlja na raspolaganje Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Koncept dizajna, animiranja, adaptiranja istog, odrađen je u Adobe alatima. Alati koji su korišteni pri izradi završnog rada, točnije projekta su Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro i Adobe After Effects. Dizajn 3D objekata odrađen je dodatkom Element 3D u...
Animacijski programi za obitelj s malom djecom (0-6 godina)
Animacijski programi za obitelj s malom djecom (0-6 godina)
Ivana Radović
Za animaciju obitelji s malom djecom slobodno se može reći kako je to na neki način prodavanje doživljaja i pregršt lijepih uspomena. Njihove potrebe i želje potrebno je zadovoljiti i ispuniti. Animacija je ta koja povećava turističku potrošnju. Dobra destinacija nije dovoljna, gostima je potreban zanimljiv, drugačiji i aktivan odmor, a animacija je ona koja to može pružiti. Animatori su izuzetno bitni jer su baš oni ti koji su izravno povezani s gostima, te i sami...
Animalizam u likovnoj umjetnosti
Animalizam u likovnoj umjetnosti
Ana Pavliš
Sažetak Životinja je čovjekov prijatelj. On je okružen životinjama te je normalno da se i taj motiv pojavljuje u umjetničkim radovima, a najčešće u obliku crteža, slike ili skulpture. Motiv životinja je jako zanimljiv i razni mu umjetnici pristupaju na različite načine. Ta prekrasna bića izazov su mnogim autorima. Ljudski život neodvojiv je od života životinja, jednako kao i od života drugih ljudi. Živeći okruženi životinjama, umjetnici zapažaju kako su životinje...
Anić-Silićev pravopis
Anić-Silićev pravopis
Mirko Horvat
Rad se temelji na Pravopisnome priručniku hrvatskoga ili srpskoga jezika iz 1986. godine te na Pravopisu hrvatskoga jezika iz 2001. godine. U prvome planu je analiza i usporedba Anić-Silićevih pravopisa. Analizom i usporedbom prikazuje se kako su pravopisi strukturirani, koja pravila donose te koje su sličnosti i razlike između ovih dvaju pravopisnih izdanja. Prije same usporedbe, kroz navedene pravopise i bitne karakteristike, ukratko je opisan razvoj hrvatskoga pravopisa kroz...
Anksiozni poremećaji kao prepreka u svakidašnjem životu
Anksiozni poremećaji kao prepreka u svakidašnjem životu
Ornela Oršulić
Anksioznost je stanje obilježeno prekomjernim osjećajem straha i strepnje. Osobe s anksioznim poremećajima osjećaju zabrinutost koja ih preplavljuje iako se i njima samima čini neutemeljenom. DSM-IV navodi šest glavnih dijagnoza: fobije, panični poremećaj, generalizirani anksiozni poremećaj, opsesivno-kompulzivni poremećaj, posttraumatski stresni poremećaj te akutni stresni poremećaj. Postoji mnogo oblika terapije anksioznih poremećaja. Neke od njih su psihoanalitička te...
Anlizmi u računalnom nazivlju hrvatskog jezika
Anlizmi u računalnom nazivlju hrvatskog jezika
Petra Milohanović
Tema ovoga rada jesu anglizmi u hrvatskome računalnome nazivlju. U uvodnome dijelu govorimo općenito o jezičnome posuđivanju, stupnjevima jezičnoga posuđivanja te definiramo koje se sve vrste stranih riječi pojavljuju u hrvatskome jeziku. Dalje opisujemo četiri razine prilagodbe anglizama u hrvatskome jeziku prema metodologiji Anje Nikolić-Hoyt, a koju je prethodno utvrdio Rudolf Filipović. Nakon kratkoga osvrta na stanje hrvatskoga računalnoga nazivlja prelazimo na analizu...
Antifašizam u Istri 1921.-1945.
Antifašizam u Istri 1921.-1945.
Gabriel Grabar
Rapallskim ugovorom i zakonom o aneksiji od 19. prosinca 1920. Istra i otoci formalno su priključeni Kraljevini Italiji. Istovremeno se u Istri pojavljuju prve fašističke organizacije i započinje val fašističkog nasilja. Godine 1921. dolazi do prvih ozbiljnijih organiziranih oružanih ustanaka stanovništva protiv fašističkog terora. Posebice se ističe pobuna seljaka na Proštini te pobuna rudara poznata pod nazivom Labinska republika. Godine 1927. osnovane su prve antifašističke...
Antička Pula
Antička Pula
Martina Antonac
Pula je nastala prije 3000 godina. Smjestila se na uzvisini, u blizini pitke vode. Mit o Argonautima govori o samom nastanku imena grada Pule. Njezini prastanovnici bavili su se ribolovom, poljodjelstvom i stočarstvom. Živjeli su u kamenim kućama te su izrađivali glinene posude koje bi ukrašavali raznim motivima. Dolaskom Histra vidljiv je napredak života grada. Mijenja se način pokapanja - dolazi do spaljivanja pokojnika. Budući da su se Histri bavili gusarstvom, počinju smetati...
Antička ekonomska misao
Antička ekonomska misao
Miroslav Blagojević
U doba Antike ekonomija nije postojala kao zasebna znanstvena disciplina ali ono što je bitno za to razdoblje a tiče se ekonomije je doprinos velikih filozofa razvoju ekonomske misli. Oni su svojim pionirskim idejama zaintrigirali državu i druge mislioce ovom temom. Riječ ekonomija potiječe od grčke riječi oikos (dom) i nomos (zakon) koju je prvi upotrebio Ksenofont. Brojne povijesne činjenice ukazuju na to da su tvorci ekonomske misli grčki filozofi. Ekonomiju su izučavali kroz...
Antonimija
Antonimija
Isabella Deželić
U radu sam istražila opozicijske odnose. Najviše sam se usredotočila na antonimiju, komplementarnost i inverziju.Navela sam definicije različitih autora i uvidjela da svi imaju slična razmišljanja sa ponekim razlikama,isto tako vidjeli smo da postoje različite vrste antonima te smo na kraju navedi primjere preuzete iz Dizionario dei sinonimi e dei contrari tj. Rječnik sinonima i antonima te isto tako primjere iz korpusa CORIS/CODIS.
Antopološka obilježja djece predškolske dobi
Antopološka obilježja djece predškolske dobi
Ivana Matijašić
Bavljenje tjelovježbom od ranog djetinjstva, odnosno predškolske dobi, pozitivno utječe na rast i razvoj djeteta. Od najranijeg djetinjstva potrebno je početi s pravilnim tjelesnim vježbanjem koje će prvenstveno biti usmjereno ka usavršavanju, ali i usvajanju novih motoričkih znanja te vještina. U tom segementu antropološka obilježja zapravo prikazuju svojevrstan temelj za kvalitetnu primjenu trenažnih stimulansa. Cilj je ovog rada opisati antropološka obilježja djece...
Antropogeni uzročnici onečišćenja okoliša
Antropogeni uzročnici onečišćenja okoliša
Ivona Vareško
Ovaj rad bavi se antropogenim učincima na okoliš. Okoliš je od presudne važnosti za život, no čovjek ga svojim aktivnostima ugrožava. Razvoj stanovništva i urbanizacija, industrije, intenzivna poljoprivreda, rast otpada, turizam, promet i ratni sukobi, utječu na onečišćenje voda, zraka i tla i kao takvi uzrokuju promjene u okolišu koje mogu imati velike posljedice kako na sadašnje tako i buduće generacije. Manjak ekološke svijesti i nedovoljna informiranost o okolišu i...

Pages