Pages

Aplikacija za predikciju rezervacija otkazanih na temelju vremenske prognoze
Aplikacija za predikciju rezervacija otkazanih na temelju vremenske prognoze
Kristian Buhin
Model strojnog učenja za predviđanje otkazanih rezervacija na temelju vremenske prognoze iz ovog projekta kao i sučelje aplikacije razvijeni su u svrhu maksimiziranja dobiti pri upravljanju prihodima u sektoru turizma i ugostiteljstva. Web aplikacija služi za prikaz rezultata modela te osnovne operacije nad određenim skupom podataka koji se koriste u samom radu, dok se prikupljanje, analiza, obrada i procesiranje podataka periodički izvršavaju u pozadinskom dijelu te samim time...
Aplikacija za rezervaciju termina u studentskim referadama
Aplikacija za rezervaciju termina u studentskim referadama
Ivan Matak
Aplikacije su postale neizbježni dio svakodnevnog života. Zato je bitno upoznati se sa okruženjima za razvoj web aplikacija koje se dijele na frontend i backend. Teorijski dio rada temelji se na opisu nekoliko okruženja te kako odabrati idealno okruženje temeljem potreba i osobnih preferencija. Praktični dio rada obuhvaća sveukupni proces izrade web i mobilne aplikacije za rezervaciju u studentskim referadama. Cilj aplikacije je ubrzati i automatizirati proces posjeta referadi na...
Aplikacija za rješavanje problema rasporeda
Aplikacija za rješavanje problema rasporeda
Doroteo Macan
Ovaj rad se bavi rješavanjem problema rasporeda nastave pomoću web aplikacije. Kako bi se moglo pristupiti kreiranju aplikacije, obrađeni su: problem rasporeda, njegovi strogi i blagi zahtjevi, te neka od postojećih programskih rješenja, koja su međusobno uspoređena. Do programskog rješenja se došlo koristeći PHP, MySQL, HTML i CSS koje su opisane i obrazložen je razlog njihova odabra. Kako bi se bolje shvatio princip rada aplikacije ovaj rad sadržava opis funkcionalnosti i baze...
Aplikacija za vođenje evidencija državnog arhiva
Aplikacija za vođenje evidencija državnog arhiva
Sebastijan Legović
Ovaj rad se temelji na teorijskom i praktičnom djelu razvoja aplikacije za vođenje evidencija državnog arhiva. Kroz teorijski dio objašnjeni su svi pojmovi vezani uz državne arhive te postupci vezani uz vođenje evidencija. U praktičnom je dijelu opisana izrada aplikacije. U razvijenoj su aplikaciji evidencije usklađene su s važećim zakonskim propisima. Aplikacija se nalazi na Internetu, a korisnici pristupaju aplikaciji preko Internet preglednika s bilo koje lokacije....
Apstraktna umjetnost prve polovice 20. stoljeća
Apstraktna umjetnost prve polovice 20. stoljeća
Ines Idek
Apstraktna umjetnost je pravac u suvremenoj likovnoj umjetnosti koji se počeo razvijati u prvoj polovici 20. stoljeća. Od posebne su važnosti oba svjetska rata koja su nam dala uvid u razvoj apstrakcije. Apstrakcija omogućava umjetniku slobodu izražavanja bez ikakve sputanosti i ograničenosti. Takva se umjetnost temelji na vođenju unutarnjih osjećanja i kao takve ih prenosi na platno. Ona teži prikazivanju realnosti onakve kakva ona jest u glavi svakog pojedinca. U radu se...
Apstraktni tip podataka graf
Apstraktni tip podataka graf
Katarina Đaić
U ovom radu, pod naslovom „Apstraktni tip podataka graf“ je definiran sami graf te su napravljene implementacije u programskim jezicima Python te C++. Preciznije, graf predstavlja vrstu podatkovne strukture putem koje se implementira matematički koncept grafa. Isti se uglavnom sastoji od konačnog (promjenjivog) skupa uređenih parova koji se zovu lukovi (bridovi) i od entiteta koji se zovu čvorovi. Naime, postoje dvije glavne vrste grafa, a to su usmjereni te neusmjereni. Oni se...
Apsurd u "Isušenoj kaljuži" Janka Polića Kamova i "Strancu" Alberta Camusa
Apsurd u "Isušenoj kaljuži" Janka Polića Kamova i "Strancu" Alberta Camusa
Valentina Mršić
U radu se obrađivala tema apsurda u djelima Stranac i Isušena kaljuža. Mersault i Arsen Toplak neshvaćeni su i apsurdni pojedinci. Primarni cilj ovoga rada bio je objasniti elemente apsurda u svakom od djela. Rad se sastoji od poglavlja koja objašnjavaju apsurd općenito i apsurd u navedenim djelima. U poglavljima su opisani život i rad Alberta Camusa i Janka Polića Kamova, radnja obaju romana, zatim što je uopće pojam apsurda u književnosti te koje elemente apsurda sadrže...
Arheološki turizam u Republici Hrvatskoj
Arheološki turizam u Republici Hrvatskoj
Toni Kreis
Zbog povećane turističke potražnje javila se potreba za razvijanjem, kreiranjem i unapređivanjem selektivnih oblika tuirzma. Moderan turist je dinamičan, željan novih iskustava i doživljaja. Jedna od specifičnih vrsta turizma je arheološki turizam. Motivi turista u tom slučaju su zanimanje za povijest te destinacije ili posebnog lokaliteta, baština, upoznavanje kulture, običaja i stila života lokalnog stanovništva ili cijele zemlje. Kako bi se arheološki turizam razvijao...
Arhitektura cloud computinga
Arhitektura cloud computinga
Alen Ekhart
Računarstvo u oblaku jedna je od usluga koja je zabilježila veliki rast u informacijskoj tehnologiji posljednjih godina. Zasniva se na principu da korisnik za svoje poslovanje iznajmi računalne resurse od pružatelja usluga umjesto kupnje. Korisnik ovisno o svojim potrebama može unajmiti tri osnova modela: Infrastrukturu kao uslugu, Platformu kao uslugu i/ili Softver kao uslugu. Prednost korištenja usluga je što korisnik plaća onoliko resursa koliko koristi. Računarstvo u oblaku...
Art terapija u likovnim aktivnostima u vrtiću
Art terapija u likovnim aktivnostima u vrtiću
Jasmina Bićanić
„Art terapija u likovnim aktivnostima u vrtiću“, tema ovog rada, započinje samom definicijom art terapije, ali i njezinom podjelom, što čine: glazboterapija, terapija plesom i pokretom, simbolizacija tijelom, likovna ekspresija, dramatizacija, psihodrama i biblioterapija. Naime, art terapija se može pronaći pod različitim terminima kao što su terapija igrom, ekspresivna terapija, kreativni susret ili kreativni trening, terapija crtežom i sl. Definicija art terapije se može...
Arterijska hipertenzija kao čimbenik rizika za nastanak moždanog udara u bolesnika u Jedinici za cerebrovaskularne bolesti
Arterijska hipertenzija kao čimbenik rizika za nastanak moždanog udara u bolesnika u Jedinici za cerebrovaskularne bolesti
Samanta Catela
Arterijska hipertenzija vodeći je čimbenik rizika za razvoj moždanog udara. Značajno umanjuje kvalitetu života pojedinca i zajednice, a može završiti i preuranjenim fatalnim ishodom. Liječenje AH je doživotno, a uzroci nepridržavanja antihipertenzivne terapije mnogostruki. Ciljevi rada bili su utvrditi ustrajnost bolesnika u uzimanju antihipertenziva, te da li postoje razlike u odnosu na razinu obrazovanja, dob i spol. Istraživanje je provedeno pomoću MMAS-8 upitnika za procjenu...
Artikulacijski poremećaj djece predškolske dobi s naglaskom na rotacizam i mucanje
Artikulacijski poremećaj djece predškolske dobi s naglaskom na rotacizam i mucanje
Petra Grbac
Govor je elementarni način sporazumijevanja. Za govor moraju postojati govornik i slušatelj. Artikulacijski poremećaji u govoru primjetljivi su onda kada na njih ukaže slušatelj. Da se zaključiti da je pravilna reakcija okoline na pogrešan izgovor presudna za rješavanje poremećaja. Važno je da se ta reakcija okoline zbiva što ranije. Predškolska dob je idealno razdoblje za takvu interakciju govornika i slušatelja. U radu se navode artikulacijski poremećaji koji u teoriji mogu...

Pages