Pages

"Održivi razvoj turizma Koprivničko - križevačke županije"
"Održivi razvoj turizma Koprivničko - križevačke županije"
Jelena Botak
Rad se bavi pojmom i pitanjem održivosti razvoja turizma u Hrvatskoj, a naročito u Koprivničko - križevačkoj županiji. Održivi turizam uključuje strategiju razvoja koja treba uravnotežiti ekološke, socio - kulturološke i ekonomske značajke okoliša i zadovoljstvo turista. Ta strategija pomaže u traženju učinkovitog oblika turističkoga razvoja koji ne podcjenjuje resurse, pa će tako i daljnje generacije biti u mogućnosti zadovoljiti svoje turističke potrebe. Mnogobrojne...
"Overtourism" u zaštićenim područjima - izazovi i moguća rješenja
"Overtourism" u zaštićenim područjima - izazovi i moguća rješenja
Joana Šparavec
Iako postoje mnogobrojne koristi od turizma za turistiĉku destinaciju i lokalnu zajednicu, posebice za prirodna zaštićena podruĉja, postoji i opasnost od pojave prekomjernog turizma kao posljedica „industrijalizacije“ prirodnih resursa i nedovoljno kvalitetnog upravljanja destinacijom. Prekomjerni turizam je relativno mlad pojam, a moţe se opisati kao situacija u kojoj turizam ima negativan utjecaj na destinaciju zbog prevelike ...
"Povijesna jezgra Rovinja"
"Povijesna jezgra Rovinja"
Tereza-Rozalie Dohnalova
Tema ovog Završnog rada je Povijesna jezgra Rovinja. Područje grada Rovinja i njegove okolice izuzetno je bogato kulturno-povijesnom baštinom, kako materijalnom, tako i nematerijalnom. Ovaj Završni rad usredotočen je na područje rovinjske povijesne jezgre, gdje je koncentiran najveći dio kulturno-povijesnih spomenika. Obrađeni su ponajviše sakralni objekti smješteni na području starogradske jezgre, ali i drugi objekti povijesnog značaja poput Gradske palače ili zgrade Tvornice...
"Pozelenjivanje" (greening) financijskog sektora
"Pozelenjivanje" (greening) financijskog sektora
Sara Benčić
Posljednjih godina svjedočimo buđenju ekološke svijesti općenito, kako u svijetu tako i u Europi. No kako to Europska unija upravlja svojim financijskim sektorom i usmjerava ga ka održivosti? Na koji način ona provodi „pozelenjivanje“ svog financijskog sektora? Odgovori na to su sljedeći. Europska je unija krenula od uzroka. Kratkoročna ulaganja nisu povoljna kao dugoročna ulaganja kada govorimo o održivosti. Trend kratkoročnih ulaganja puno je privlačniji od dugoročnih...
"Predstavnici bihevioralne ekonomije"
"Predstavnici bihevioralne ekonomije"
Tanja Jović
Bihevioralna ekonomija koristi metode i alate iz psihologije i sociologije za razumijevanje ponašanja sudionika tržišta. Za razliku od standardne ekonomije, ekonomske agente promatra kao iracionalna bića na čije ekonomske odluke utječu brojne heuristike i pristranosti. Utemeljiteljima bihevioralne ekonomije smatraju se Amos Tversky i Daniel Kahneman, psiholozi koji su razvili prospektnu teoriju. Bihevioralna ekonomija ima široku primjenu jer su njeni alati i metode prilagodljivi...
"Smart" destnacije kulturnog turizma
"Smart" destnacije kulturnog turizma
Jelena Dujmović
Tehnologija u današnje vrijeme predstavlja neizbježan faktor u svakoj turističkoj destinaciji. Prednosti tehnologije su, svakako, bolja promocija, veća zastupljenost na tržištu, izgradnja brenda te povećanje konkurentnosti. Dakle, cijeli koncept se temelji na tehnologiji, konkurentnosti i boljoj kvaliteti života. Iako postoje mnoge negativne strane tehnologije, danas se pokušava afirmirati tehnologije u pozitivne. Razvojem novih turističkih trendova na tržištu, i kontinuirani...
"Trendovi suvremenog hotelijerstva"
"Trendovi suvremenog hotelijerstva"
Iva Mrljak
Danas se sektor turizma i hotelijerstva suočava sa brojnim izazovima, ali i trendovima koje je neprestano potrebno pratiti. Potrebe i želje gostiju uvelike su se promijenili, kao i njihova platežna moć zbog čega očekuju zadovoljavanje svih njihovih potreba te uslugu maksimalne razine kvalitete. Posjetitelji danas žele personaliziranu uslugu sukladno njihovim željama te žele iskusiti lokalne tradicije mjesta koja posjećuju. Najveće se promjene mogu primijetit u korištenju...
"Trka na prstenac" Barban
"Trka na prstenac" Barban
Roberta Mavrić Antić
Općina Barban proteže se na gotovo 100 metara kvadratnih i graniči s mnogim drugim općinama. Barban je naselje u istoimenoj Općini, smješteno na povoljnom položaju, na brežuljku iznad doline rijeke Raše, nadomak Pule. Danas, Barban ima 221 stanovnika. Povoljan položaj i povoljni uvjeti za život razlog su tomu da se povijest Barbanštine može pratiti kronološkim sijedom od neolitika, preko eneolitika, brončanog doba do kraja željeznog doba, to jest rimskog osvajanja, za što...
"Vrata Hrvatske". Vinkovci i okolica u Domovinskom ratu
"Vrata Hrvatske". Vinkovci i okolica u Domovinskom ratu
Luka Knežević
Smrt Josipa Broza Tita označila je političku prekretnicu u Jugoslaviji, uslijedila je ekonomska kriza, što na kraju rezultira demokratskim promjenama. U Srbiji se javlja nacionalistički pokret koji pod krinkom spašavanja Jugoslavije vojnom silom želi slomiti ostale republike. Srbi se naoružavaju te počinju napadati gradove i sela u Hrvatskoj, uskoro se napadima pridružuje i JNA te zajedno s pobunjenicima okupira dijelove Hrvatske. Tadašnja općina Vinkovci našla se...
'Salonska glazba u Puli na razmeđu 19. i 20. stoljeća: Glasovirske minijature Giulia Smareglie'
'Salonska glazba u Puli na razmeđu 19. i 20. stoljeća: Glasovirske minijature Giulia Smareglie'
Domagoj Krznar
U ovom je radu detaljno opisan skladateljev životopis, značaj salonske glazbe te kultura i društveni život u Puli. Fotografijama je dočarana Pula na razmeđi 19. i 20. stoljeća, a zahvaljujući obitelji Smareglia, u radu je i nekoliko fotografija Giulia. Smareglia je predstavljen kao skladatelj i orguljaš koji se mogao pohvaliti uzornom tehnikom skladanja. Iako je danas slabije poznat publici, uvelike zbog nedostatka izvođenja njegovih djela, važno je istaknuti da je ostavio velik...
3D modeliranje i upravljanje robotskom rukom
3D modeliranje i upravljanje robotskom rukom
Donald Radolović
Tema ovog rada je primijenjena robotika, virtualna stvarnost i 3D modeliranje. Pri početku rada dani su temelji razvoja robotike s naglaskom na tehnološki razvoj i trendove. U području primjene virtualne stvarnosti osiguran je komparativni prikaz programskih rješenja (Unity i Entiti-WakingApp). Oba su rješenja detaljnije razrađena i ilustrirana. Detaljno je opisano korištenje navedenih programskih rješenja popraćeno snimkama zaslona u postupku izrade. Rad sadrži pregled...
3D pisači i njihova primjena
3D pisači i njihova primjena
Mateo Višković
3D pisači i njihova primjena su kroz ovaj rad objašnjeni u osam poglavlja. Nakon početnog uvoda u rad prikazana je povijest aditivnih tehnologija i osnovni principi rada 3D pisača. Kroz sljedeća poglavlja objašnjeni su procesi i načini modeliranja CAD modela kao i formati datoteka u koje se isti pohranjuju. Upoznavanjem s modeliranjem i pohranom modela objašnjeni su najpoznatiji procesi izrade objekata zajedno sa svojim prednostima i nedostacima, te područjima primjene. Po...

Pages