Pages

Vokalna higijena kao prevencija zlouporabe glasova u dječjem zboru
Vokalna higijena kao prevencija zlouporabe glasova u dječjem zboru
Ilona Kos
Glas je, osobito kod vokalnih profesionalaca, najčešće upotrebljavano komunikacijsko sredstvo. Njegova proizvodnja je vrlo složena. Vokalni profesionalci bi trebali dobro poznavati vokalni aparat jer je vrlo osjetljiv i kao takav sklon razvoju različitih oštećenja i poremećaja. Vokalni profesionalci su osobe koje glas koriste kao osnovno sredstvo svoje profesionalne djelatnosti. Najbrojniju skupinu vokalnih profesionalaca koji pate od poremećaja glasa čine upravo nastavnici....
Vokalna tehnika u nastavi glazbene kulture i solfeggia
Vokalna tehnika u nastavi glazbene kulture i solfeggia
Sara Mojzeš
Zadatak glazbene nastave je sačuvati glas kako bi on ostao gibak, razigran i zvonak te ga dalje razvijati. U razredu treba težiti lijepom pjevanju, odnosno, postići lijepo, izražajno pjevanje, jasnu artikulaciju, razumijevanje teksta te ostvariti adekvatnu glazbenu interpretaciju. Pjevanje je u planovima od 1944. godine i od tada se nalazi u svakome novom planu. To je uz slušanje glazbe središnja glazbena aktivnost . Nastavnici imaju veliku odgovornost spram dječjih glasova i njihovog...
Vokalna tehnika u nastavi solfeggia
Vokalna tehnika u nastavi solfeggia
Renata Hrženjak
Djeca svoje glasove ne koriste na optimalan način, primjeren njihovom zdravom razvoju. Solfeggio, kao jedan od glavnih predmeta u glazbenim školama, predmet je na kojem se glazbeni pedagog može i mora, brižno posvetiti zdravom razvoju dječjega glasa. Kako bi nastavnik solfeggia ili njegov učenik pravilno koristili glas te istovremeno mogli razvijati svoje vokalne potencijale, potrebno je dobro poznavanje vokalne tehnike. Posebna poglavlja posvećena su vokalnoj tehnici, anatomiji...
Vokalne teškoće nastavnika i učenika u nastavi glazbene kulture
Vokalne teškoće nastavnika i učenika u nastavi glazbene kulture
Renata Hrženjak
Glas čovjeka čini jedinstvenim i različitim od drugih, a njegova oštećenja utječu na svakoga od nas. Za prepoznavanje vokalnih teškoća potrebna su znanja o anatomiji i fiziologiji vokalnog aparata te vokalnoj higijeni i edukaciji. Vokalne teškoće ograničavaju, sprječavaju, umanjuju vokalnu sposobnost vokalnih profesionalaca. Uzroci vokalnih teškoća kod nastavnika mogu biti sredinski, funkcionalni, organski i psihogeni. Pjevanje je jedna od najčešće izvođenih aktivnosti u...
Vokalno - tehnički aspekti pjesmica iz odabranih dječjih pjesmarica
Vokalno - tehnički aspekti pjesmica iz odabranih dječjih pjesmarica
Tena Andrijević
Posao učitelja glazbe, osim podučavanja glazbene teorije, uključuje podučavanje pjevanja učenika u školama i u zborovima. Dužnost glazbenog pedagoga je promatranje i pravilno vođenje djece ili odraslih prilikom bilo kakve vrste muziciranja. U ovom radu naglasak je na pjevanju. Kako bi se vokalni aparat pravilno razvio, nužno ga je pravilno postaviti i koristiti već od najranijeg uzrasta. Kroz rad opisan je vokalni aparat te njegovi dijelovi i funkcije svakog pojedinog dijela, od...
Vokalno - tehnički izazovi u radu sa dječjim zborom
Vokalno - tehnički izazovi u radu sa dječjim zborom
Mia Đurčević
Rad s dječjim zborom radost je za sve nastavnike. Treba težiti pozitivi, veselju i toplini okruženja u radu i susretu s djecom. Glazba je ta koja sve potiče. Problemi u radu sa dječjim zborom su neizbježni, kao i izazovi, posebice vokalno-tehnički, no njima se ne treba odupirati nego ih treba prihvatiti i raditi na njima. Uvidjeli smo da postoje razne vježbe i načini koji nam omogućuju i olakšavaju prebroditi sve te izazove i probleme, a na nama, nastavnicima Glazbene kulture, je...
Volakno-tehnički aspekti u nastavi glazbene kulture
Volakno-tehnički aspekti u nastavi glazbene kulture
Ilona Kos
Vokalna tehnika podrazumijeva sposobnost upravljanja svim dijelovima vokalnog aparata. Vokalni aparat se sastoji od mišića te od fonacijskih, respiratornih i rezonantnih organa. Na nastavi Glazbene kulture učenici će naučiti pravilno sjediti, kroz vježbe disanja i vokalno-tehničke vježbe naučit će pravilno disati i svladati intonaciju. Sve to spada pod vokalno-tehničke aspekte u nastavi Glazbene kulture. Nastavnik Glazbene kulture svoja znanja o vokalnoj tehnici prenosi na...
Vođenje monetarne politike od strane HNB-a
Vođenje monetarne politike od strane HNB-a
Matej Mičević
Monetarna politika dio je ekonomske politike. Gotovo je uvijek za provođenje monetarne politike zadužena središnja banka zemlje. U Hrvatskoj, monetarnu politiku provodi Hrvatska narodna banka. Glavni je cilj Hrvatske narodne banke očuvanje stabilnosti domaće valute. Predmet istraživanja ovoga rada odnosi se na analizu monetarne politike u Republici Hrvatskoj. Cilj je ovoga rada istražiti temeljne teorijske odrednice monetarne politike i istražiti monetarnu politiku Republike...
Vođenje posebnih događaja
Vođenje posebnih događaja
Lucija Perkov
Posebni događaji se mogu sagledati kao svojevrsna atrakcija određene destinacije ili lokacije koja privlači putnike i posjetitelje u istoj, ali također obogaćuju sadržaj dostupan ljudima koji su se prethodno zatekli na toj lokaciji, te ispunjava svakodnevnicu lokalnog stanovništva. Uostalom imaju pozitivan učinak na poslovanje pretežito neprofitnih organizacija koje ih održavaju. Organizatori posebnih događaja susreću se s raznim izazovima vezanim za organizaciju, osobito zbog...
Vođenje restorana i izazovi restoraterstva
Vođenje restorana i izazovi restoraterstva
Valentina Vajda
U današnje vrijeme, kad turizam cvate u Republici Hrvatskoj, restoraterstvo je jedna od najbitnijih stavaka u toj grani djelatnosti. Za vođenje restorana su potrebne mnogobrojne vještine; od sposobnosti upravljanja ljudskim potencijalima, organiziranja, vođenja ljudi, kontroliranja svega što se događa u restoranu do upravljanja s inovacijama i osmišljavanja kako ostati u trendu. Konstantno mijenjanje trendova u svijetu stvara probleme, ali i pritisak na vođe restorana jer oni moraju...
Vrednovanje intelektualnog kapitala
Vrednovanje intelektualnog kapitala
Igor Laki
Znanje je, uz financijski kapital, postao značajan čimbenik u svim gospodarskim djelatnostima i na svim gospodarskim razinama. Utjecajem globalizacije, razvojem telekomunikacijskih tehnologija te razvojem različitih medija, u 21. stoljeću, znanje je postalo glavni pokretač, kako poduzeća, tako i nacionalnih ekonomija. Danas ne postoji niti jedan proizvod koji na tržište dolazi isključivo zahvaljujući sposobnostima proizvodnje, naravno, ne podcjenjujući samu važnost ljudskog...
Vrednovanje kanala distribucije
Vrednovanje kanala distribucije
Petra Fuček
U okviru kanala distribucije odvijaju se aktivnosti kojima se osigurava da proizvodi budu dostavljeni na ciljno tržište. To je proces u kojem se javljaju tri sudionika, proizvođač, posrednik te krajnji potrošač. Od njih svih posrednik je taj koji će obavljati najviše funkcija, on olakšava protok proizvoda od pošiljatelja do primatelja, drži asortiman te udovoljava potražnji. Proizvođač i potrošač su dio svakog kanala distribucije. Jedna od faza u procesu upravljanja kanalima...

Pages