Pages

Čimbenici razvoja empatije
Čimbenici razvoja empatije
Barbara Jerković
Predmet istraživanja ovog rada odnosi se na čimbenike razvoja empatije. Cilj je ovog rada ukazati na važnost empatije te analizirati razvoj empatije. Osim toga, kroz rad se naglašava koja je uloga roditelja, odgojitelja, vršnjaka i medija pri razvijanju empatije kod djece.Empatija, iz psihologijske perspektive, predstavlja proces ulaženja u stanje, osjećaje i situaciju druge osobe, odnosno sposobnost staviti se u položaj drugoga i razumjeti svijet drugoga.Prema definiciji, može se...
Čimbenici uspjeha kulturnog turizma destinacije
Čimbenici uspjeha kulturnog turizma destinacije
Davor Samsa
Glavni cilj ovog istraživanja bila je analiza razvoja kulturnog turizam, upravljanja kulturnim dobrom i činitelja koji omogućuju njegov razvoj. U prvom dijelu rada predstavljeni su problem i predmet istraživanja, hipoteze, ciljevi i doprinosi rada, te metode koje su korištene pri izradi rada. Kako bi se istraživanje provelo, trebalo je teorijski analizirati određene pojmove. Teorijski su analizirani pojmovi o kulturi i kulturnom turizmu.Obrađuje se povijest kulturnog turizma od...
Čimbenici zadovoljstva zaposlenika na radnom mjestu
Čimbenici zadovoljstva zaposlenika na radnom mjestu
Martina Ivšić
U radu se istražuju čimbenici zadovoljstva na radnom mjestu. Rad sadrži teorije koje objašnjavaju kako se na različite načine zadovoljavaju potrebe zaposlenika i kako doći do zadovoljstva. Osim materijalnih čimbenika zadovoljstva na radnom mjestu, gdje se posebno ističe plaća, postoje i nematerijalni koji nisu manje važni i mogu biti jednako utjecajni kao i plaća (možda čak i više). Prikazani su izabrani načini kako se može ispitati zadovoljstvo na radnom mjestu i priloženi...
Čipkarstvo u Hrvatskoj
Čipkarstvo u Hrvatskoj
Vanesa Damijanić
Čipkarstvo je važna sastavnica lokalnog identiteta i nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske. Značaj čipkarstva očituje se u postojanju te tradicije diljem Hrvatske, ali i u njezinom očuvanju dugi niz godina. Postoji čak sedam lokaliteta na kojima se razvila tradicija izrade čipke od kojih su tri upisana na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Pag, Hvar i Lepoglava glavni su centri čipkarstva u Hrvatskoj čija je čipka prepoznata diljem Europe. Osim u...
Đakovačka c/ Crkva Sv. Ivana Krstitelja - primjer tradicijske baštine u radu sa predškolskim djetetom
Đakovačka c/ Crkva Sv. Ivana Krstitelja - primjer tradicijske baštine u radu sa predškolskim djetetom
Magdalena Čavala
Predmet i problem rada jest utjecaj Đakovačke crkve sv. Ivana Krstitelja i običaj slavljenja Ivanjskih krijesova koji njeguje ta crkva na odgoj djece predškolske dobi koja odrastaju u toj vjerskoj zajednici. Stoga je cilj ovog završnog rada bio utvrditi smatraju Ii pedagozi, psiholozi, defektolozi i ostali suradnici pridonosi Ii primjena tradicionalnih običaja i odgoj u vjerskom (religioznom) duhu učinkovitom psihofizičkom razvoju djeteta. Kako bi se odgovorilo na to pitanje...
Šest puzli u međunarodnoj makroekonomiji
Šest puzli u međunarodnoj makroekonomiji
Željka Kavčić
U ovom završnom radu istraženo je šest puzli ili otvorenih pitanja u međunarodnoj makroekonomiji. Rad se temelji na članku M. Obstfelda i K. Rogoffa iz 2000. godine: „Šest glavnih puzli u međunarodnoj makroekonomiji: Postoji li zajednički uzrok?“. Puzla domaće pristranosti u međunarodnoj globalnoj razmjeni, naglašava da ljudi imaju snažno izraženu sklonost ka potrošnji domaćih dobara, što je zajedničko svim zemljama uključenima u istraživanje. Feldstein–Horioka...
Šestinski kišobran u njegovanju usmene baštine s predškolskim djetetom
Šestinski kišobran u njegovanju usmene baštine s predškolskim djetetom
Kristina Prelčec
U ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja primjenjuju se razni načini kako kulturnu baštinu i tradiciju približiti djeci u svakodnevnom radu i razviti svijest o identitetu, odnosno pripadnosti nekoj zajednici. U ovome završnom radu objašnjeni su načini, metode i oblici pomoću kojih se kulturna zavičajna baština implementira u neposredni odgojno-obrazovni proces u radu s djecom predškolske dobi. „Proces konstruiranja pojmova zavičaj i domovina započinje u ranom...
Šimonovićeva "Duga" s pozicije rodne teorije
Šimonovićeva "Duga" s pozicije rodne teorije
Josipa Parlov
U ovom radu riječ je o Šimunovićevoj pripovijetci Duga koju smo analizirali s pozicije rodne teorije. Na samom početku predstavili smo kratak pregled opusa Dinka Šimunovića koji je najvećim dijelom prožet patrijarhalnošću, s obzirom na to da i sami pisac potječe iz takve sredine. Na temelju njegove pripovijetke Duga analizirali smo lik Srne/Brunhilde koja predstavlja opasnost za društvo unutar kojeg živi jer se svojim ponašanjem ne uklapa u jasno strukturirana pravila...
Širenje inovacija, utjecaj na potrošače i njihova zaštita
Širenje inovacija, utjecaj na potrošače i njihova zaštita
Elizabeta Buljan
U 21. stoljeću situacija na tržištu je takva da potrošači imaju sve veću snagu i moć. Konkurencija na tržištu je nemilosrdna pa dobar proizvod više nije garancija uspjeha. Stalno ulaganje u inovacije jedino omogućuje zadržavanje konkurentske prednosti te zadržavanje i privlačenje novih potrošača. Društvo bez potrošnje ne bi postojalo, potrošnja bez potrošača ne bi nastala, a država bez potrošnje ne bi napredovala stoga su inovacije bitne kako za pojedinca tako i za...
Škola plivanja za djecu predškolskog uzrasta i djecu u priamarnom obrazovanju
Škola plivanja za djecu predškolskog uzrasta i djecu u priamarnom obrazovanju
Angelina Banko
Učenje plivanja i znanje plivanja od neprocjenjive je važnosti svakom pojedincu, pogotovo djeci. Zbog važnosti koju znanje plivanja ima u svakodnevnom životu suvremenog čovjeka, obuci neplivača i borbi protiv „plivačke nepismenosti“ poklanja se sve veća pažnja i u svijetu i kod nas. Plivanje je tjelesna aktivnost koja na sveobuhvatan način stimulira svestran i skladan razvitak čovjeka. Plivanje vrlo djelotvorno utječe na sve dijelove tijela, na organe i fiziološke funkcije....
Škola rukometa
Škola rukometa
Andreja Topčić
Rukomet je igra s loptom za djecu koja privlači sve veći broj djece u Hrvatskoj. Igrajući ovu igru djeca kroz timski rad poboljšavaju bazične motoričke sposobnosti i funkcionalne sposobnosti te razvijaju društvene vještine koje su potrebne da bi se razvio osjećaj za „timski duh“ i „fair play“. Kroz ovaj rad nastojalo se objasniti osnovno o školi rukometa za najmlađe. U radu će biti riječi o samoj povijesti rukometne igre, osnovnim elementima rukometnih tehnika,...
Škola skijanja
Škola skijanja
Vanesa Meandžija
Danas je skijanje sve popularniji sport kojim se bavi više od 220 milijuna ljudi. Da bi učenje i usvajanje prvih koraka na snijegu bilo jednostavnije i brže, djeca se već u predškolskoj dobi susreću i uključuju u programe skijaških škola. U ovom radu detaljno je opisana škola skijanja s naglaskom na podučavanje djece predškolske dobi. Također su dane preporuke za odabir skijaške opreme za djecu te su elementi škole skijanja objašnjeni redoslijedom koji preporuča program...

Pages