Pages

Alati i metode prikupljanja podataka promatrano iz etičke perspektive
Alati i metode prikupljanja podataka promatrano iz etičke perspektive
Lana Džoja
U ovome se radu obrađuju alati i metode prikupljanja podataka te se raspravlja o etičnim pitanjima kod svakog pojedinačnog elementa procesa prikupljanja podataka. Na početku rada se pobliže pojašnjavaju pojedinačni elementi procesa analize podataka pod kojem spada i proces prikupljanja podataka kao drugi korak poslije postavljanja ciljeva a prije obrade i tumačenja i prikazivanja rezultata. Nadalje, kreće se u obradu alata pomoću kojih se provode procesi prikupljanja podataka. Pod...
Alati namijenjeni podučavanju programiranja
Alati namijenjeni podučavanju programiranja
Amel Okić
Suvremeno društvo uvelike je ovisno o tehnologiji, tehnološkim dostignućima i njezinom daljnjem razvoju. Poslovanje i svakodnevni život organiziraju se posredstvom ovoga resursa, čiji će značaj rasti i u budućnosti. Prema tome, smatra se strateškim značajem ulagati u daljnji razvoj znanja u informatici i njezinom razvoju na međunarodnoj razini. Fukcioniranje računala i njihova primjena u praksi nezamislivi su bez postojanja programske podrške, odnosno adekvatnih računalnih...
Alati za analitiku velike količine podataka (big data)
Alati za analitiku velike količine podataka (big data)
Vedran Stihović
Upotrebom analitike velike količine podataka, uz opće performanse kompanije, mogu se poboljšati performanse većine organizacijskih jedinica, uključujući upravljanje i odlučivanje u kompaniji. Velika količina podataka može se analizirati pomoću analitičkih platforma i pripadnih alata, a koje se razlikuju po performansama, zahtjevima i cijeni. Od upotrebe takvih podataka mogu imati koristi mnogi sektori i poslovi, ali i društvo u cjelini. Pametni gradovi logičan su slijed sve...
Alati za automatizirano testiranje programskih proizvoda
Alati za automatizirano testiranje programskih proizvoda
Matea Grdić
Cilj ovog rada je obrazložiti važne komponente kvalitete softvera, testiranja softvera i vrste testiranja kako bi se detaljno pojasnio svaki od navedenih procesa kao i njihovu važnost u donošenju odluke o automatiziranju testiranja softvera. Svako ponašanje softvera koje nije u skladu sa zahtjevima korisnika predstavlja grešku koju je potrebno prepoznati i ukloniti. U širem smislu testiranje predstavlja sistem kontrole kvalitete kojim se provjeravaju njegove karakteristike i...
Alati za detekciju plagijata u programskim rješenjima
Alati za detekciju plagijata u programskim rješenjima
Valentina Devald
Kroz ovaj rad dat je prikaz plagijarizma programskog koda i alata za njihovu detekciju. Plagiranje programskog koda je problem koji se pojavljuje u akademskim i industrijskim krugovima, te ima izrazite negativne učinke na njihov daljnji rast i razvoj. Detekcija plagijata je potom prikazana kroz vrste tehnika i potom se izvršila kvalitativna usporedba značajki pojedinih programa za detekciju plagiranja programskog koda s obzirom na prethodna istraživanja. Osnovna hipoteza rada se...
Alati za konceptualno modeliranje podataka
Alati za konceptualno modeliranje podataka
Goran Antolović
Napretkom i razvojem informacijske tehnologije javlja se potreba za sve složenijim i naprednijim informacijskim sustavima. Informacijski sustav je model poslovnog sustava. To je skup elemenata koji prikazuju dijelove stvarnog svijeta. Pod-tipovi informacijskog sustava su: Model procesa, Model podataka i Model resursa odnosno izvršitelja. Izrada informacijskog sustava započinje modeliranjem baze podataka. Podaci su simbolički prikaz elemenata stvarnog svijeta. Oni predstavljaju jedno...
Alati za vizualizaciju podataka u poduzećima
Alati za vizualizaciju podataka u poduzećima
Kristijan Krulić
Rad govori o tome što je poslovna inteligencija, vizualizacija podataka i različiti alati vizualizacije. U početku definira poslovnu inteligenciju, koje je njena osnovna uloga, što omogućava poduzećima i koje su osnovne metode poslovne inteligencije. Definira se čemu služi pojedina metoda i kakav ima utjecaj na poduzeća. Posljednja metoda vizualizacija podataka razrađena je detaljnije radi njene velike potražnje u današnjem svijetu. Zašto je došlo do tolike potrebe za...
Algoritmi kompresije multimedijalnih sadržaja
Algoritmi kompresije multimedijalnih sadržaja
Vilko Guljaš
Kapacitet prostora za pohranu uređaja predstavlja jedan od ključnih faktora u razvoju informatike. S potrebom za većom količinom kapaciteta, dok se s jedne strane razvijao hardver sve većeg kapaciteta, s druge strane su nastale tehnike kompresije podataka te je počeo razvoj sve boljih i efikasnijih tehnika za razne tipova podataka. U ovom radu obrađene su osnove kompresije podataka, te objašnjeni neki od algoritama kompresije podataka na primjerima kompresije teksta. Pojedinačno su...
Alkarske igre - tradicija koja se nastavlja
Alkarske igre - tradicija koja se nastavlja
Branka Starčić
Alkarske igre, igre trčanja i gađanja u metu (prstenac/alku), proizašle su iz srednjovjekovnih viteških turnira. Vrhunac popularnosti doživjele su u 17. stoljeću, kada su se održavale i na području današnje Hrvatske. U Istri tako postoje zapisi o onima u Barbanu i Savičenti, u Dalmaciji su se trčale u Zadru, Makarskoj, Imotskom, Dubrovniku te ona u Sinju koja se trči i danas. Na njima su mogli sudjelovati samo plemići ili bogatiji građani koji su posjedovali konja i potrebnu...
Alojzije Stepinac
Alojzije Stepinac
Goran Belavić
Ovaj rad će se baviti o Alojziju Stepincu, njegovim djelima kroz život, svećeničkom životu, ulogu u ratnom razdoblju i poslije njega. Djelovanje i značaj kardinala Stepinca prema državi, vlasti i ljudima koji su je vodili. Prihvaćao je svaku vlast i s njom komunicirao samo onoliko koliko mu je bilo neophodno. No vlasti su se prema njemu i Crkvi različito odnosile, a on se nije ustrajao reći im u lice što zaslužuju. Stepinca politika nije previše zanimala, on se kao svećenik...
Alternativni izvori financiranja proizvodnje novih proizvoda
Alternativni izvori financiranja proizvodnje novih proizvoda
Loren Kečan
Kroz ovaj rad obradilo se područje financiranja i to sa najvećim osvrtom na Alternativne izvore financiranja. Kako smo i na samome početku govorili, ovakvi izvori financiranja veoma su bitni za bilo koje poduzeće koje tek započinje svoje poslovanje ili ima želju, ideju i cilj kojega treba ostvariti, a ne može samo. Osim toga može se dobiti uvid u neke od problema sa kojima se poduzeća susreću prilikom proizvodnje proizvoda i pristupanja tržištu, otvaranja vlastitih poduzeća,...
Američki pokret za građanska prava (od 1954. do 1968. godine)
Američki pokret za građanska prava (od 1954. do 1968. godine)
Marko Buršić
Nakon kraja Američkog građanskog rata 1865. godine ukinut je sustav robovlasništva koji je bio temelj društva i gospodarstva južnih država Sjedinjenih Američkih Država. Dok je jug bio pod sjevernom okupacijom bivši robovi dobili su ista prava koja su imali bijelci, međutim kada su 1876. godine južnjaci ponovno dobili kontrolu nad regijom crnci su postepeno izgubili svoja građanska prava. Do početka 20. stoljeća južni crnci su praktički izgubili pravo glasa i bili su odvojeni...

Pages