Pages

Zlatno doba piratstva od 1950. do 1730.
Zlatno doba piratstva od 1950. do 1730.
Michele Benčić
Zlatno doba piratstva od 1650. do 1730. obilježava razdoblje ratova i nestabilnosti između velikih kolonijalnih sila koje je nekolicina bivših gusara, avanturista i odmetnika iskoristila kako bi u totalitarnom svijetu stvorili svoj mali kutak slobode i meritokracije, u kojem je svaki član hijerarhije izabran od nižih slojeva piramide piratskog društva. Neovisno o tome smatramo li pirate borcima za slobodu, odmetnicima i kriminalcima ili nešto između toga, nedvojbeno je kako su u tom...
Zlostavljanje djece i žena
Zlostavljanje djece i žena
Marija Malatestinić
Nasilje nad ženama i djecom unutar obitelji je problem koji utječe na cjelokupno društvo. Hrvatska udruga socijalnih radnika te ostali stručnjaci pokušavaju pronaći rješenje za sve vrste obiteljskog nasilja tj. fizičko, emocionalno, ekonomsko te nasilje uzrokovano zanemarivanjem. Korak do rješenja je razumijevanje uzroka i posljedica navedenog problema. Obitelj bi za svako dijete trebala biti mjesto sreće, sigurnosti i mjesto gdje će se osjećati poželjno, voljeno i podržavano....
Zlouporabe u međunarodnim financijama
Zlouporabe u međunarodnim financijama
Samantha Brgić
Ovim diplomskim radom obrađuje se tema zlouporaba u međunarodnim financijama. U suvremenom se svijetu većina poslovanja odvija na međunarodnoj razini. Ključni nositelji međunarodnog poslovanja jesu multinacionalne korporacije koje svojom enormnom veličinom i gospodarskom snagom imaju znatan utjecaj na svjetsku ekonomiju. Multinacionalne korporacije su zapravo velike kompanije čije se poslovanje rasprostire na značajan broj zemalja diljem svijeta. One su jedne od pokretača, uz...
Zločin i rješavanje zločina u Tribusonovom ciklusu romana o inspektoru Baniću
Zločin i rješavanje zločina u Tribusonovom ciklusu romana o inspektoru Baniću
Maja Mlakar
U ovome je radu prikazana analiza zločina, sâma istraga te kazna u Tribusonovom ciklusu romana o istražitelju Baniću. Na početku rada prikazali smo bogat književni opus jednoga od triju najproduktivnijih hrvatskih pisaca, Gorana Tribusona. Naime, Tribusonovo književno stvaralaštvo možemo podijeliti na tri tematska područja: fantastično područje, autobiografsko područje te kriminalistički romani. U daljnjem tekstu prikazali smo kratku povijest kriminalističkoga romana u...
Znaju li pacijenti kako se pripremiti za laboratorijske pretrage?
Znaju li pacijenti kako se pripremiti za laboratorijske pretrage?
Assoll-Judith Mirochnitchenko
Predanalitička priprema pacijenta od iznimne je važnosti kod laboratorijskih pretraga zbog velikog utjecaja na konačne rezultate istih. Kako bi se izbjegle greške u predanalitičkoj fazi potrebno je naglasiti značaj općih uputa za pripremu za laboratorijske pretrage te uputiti pacijente u izvođenje pravilne pripreme prije uzimanja uzorka. U predanalitičkoj fazi laboratorijskog procesa javlja se 46 do 68 % posto svih laboratorijskih pogrešaka, najčešće zbog neinformiranosti o...
Znanje odgojitelja o hitnim stanjima u dječjoj dobi
Znanje odgojitelja o hitnim stanjima u dječjoj dobi
Katarina Huber Dobranović
Hitna su stanja sva stanja koja ugrožavaju život djece i odraslih i kao takva mogu biti opasna po život. Kroz život svi ljudi, pa tako i odgojitelji, reagiraju instinktivno, što u većini slučajeva ne mora značiti i ispravno. Cilj: Ispitati razinu znanja odgojitelja o postupcima u hitnim stanjima u dječjoj dobi te poboljšati već postojana znanja o njima. Metode i materijali: Istraživanje je provedeno u suradnji s dječjim vrtićem čiji će odgojitelji sudjelovati u istraživanju....
Znanstvena revolucija (od druge polovice 16. stoljeća do kraja 17. stoljeća)
Znanstvena revolucija (od druge polovice 16. stoljeća do kraja 17. stoljeća)
Barbara Štefanac
Znanstvena revolucija započela je Kopernikom i završila Newtonom. Označila je napredak u znanosti. Do revolucije na području znanosti je došlo iz potrebe ranonovovjekovnog društva za promjenom u svim aspektima društva. Renesanse 12. stoljeća uvelike je utjecala na renesansu 15. st.; postavila je temelje novim generacijama koje su niknule u ranom novom vijeku. Te su generacije intelektualaca došle do novih spoznaja i revolucionarnih otkrića proučavanjem, propitkivanjem i...
Znanstveni profil Hrvatskih znanstvenika iz područja turizma - teme i metode
Znanstveni profil Hrvatskih znanstvenika iz područja turizma - teme i metode
Roberta Cetina
Hrvatska domaća znanost obiluje uvaženim znanstvenicima i brojnim djelima, koja na cjelovit i kvalitetan način obrađuju problematiku turizma kao suvremenog fenomena. Među njima su svoj značaj očitovali i Boris Vukonić, Nevenka Čavlek, Niko Koncul i Ante Dulčić. Ovi autori obrađuju sve teme u svezi turizma, poslovanja u turizmu, menadžmenta u turizmu, ali i njegova razvoja. Osim što razrađuju osnovne teorijske osnove u svezi njega, iste nadopunjuju vlasititim...
Značaj bihevioralne ekonomije u svijetu
Značaj bihevioralne ekonomije u svijetu
Tina Đorđević
Razvojem ekonomske misli, empirijskim proučavanjima i novijim nalazima u raznim znanstvenim poljima pojavila se nova ekonomska disciplina – bihevioralna ekonomija. Bihevioralna ekonomija odbija tezu da je čovjek homo economicus i da uvijek donosi racionalne odluke. Glavno načelo bihevioralne misli ogleda se u činjenici kako je čovjek socioekonomikus kojeg karakterizira nerazumno ponašanje, stohastički proces donošenja odluka i iracionalno odlučivanje. Značaj i važnost...
Značaj engleskog jezika u informatičkom obrazovanju na daljinu
Značaj engleskog jezika u informatičkom obrazovanju na daljinu
Ida Bajrić
Cilj ovog rada je dokazati povezanost nivoa znanja engleskog jezika sa uspješnosti informatičkog obrazovanja na daljinu. E-učenje ili učenje na daljinu nudi niz prednosti kao što su efikasnije korištenje vremena i učenje od kuće, ali zahtjeva određena predznanja. Učenje na daljinu samo po sebi podrazumijeva online okolinu i korištenje ICT u kojima prevladava engleski jezik. Stručnjaci iz područja informatike obrazuju se čitav život i znanje engleskog jezika je preduvjet...
Značaj i uloga obnovljivih izvora energije u poticanju gospodarskog razvoja hrvatskih otoka
Značaj i uloga obnovljivih izvora energije u poticanju gospodarskog razvoja hrvatskih otoka
Ana Šarbaić
Obnovljivi izvori energije postali su danas imperativ u proizvodnji električne energije. Obzirom da korištenje i proizvodnja neobnovljivih izvora energije polako odlazi u povijest, obnovljivi izvori energije postaju jedan od pokazatelja razvijenosti pojedine zemlje. Obnovljivi izvori energije ne zagađuju okoliš u tolikoj mjeri kao neobnovljivi, najznačajniji obnovljivi izvori energije su: energija vjetra, energija sunca, bioenergija i energija vode. Hrvatska zbog geografskog položaja i...
Značaj i vrednovanje intelektualnog kapitala u okviru nematerijalne imovine
Značaj i vrednovanje intelektualnog kapitala u okviru nematerijalne imovine
Fabio Ivinić
Zahvaljujući financijskim izvještajima stječe se uvid u financijsko stanje i rezultate poslovanja poslovnog subjekta, njima je također moguće komparirati uspješnost i rast pojedinih društava, saznati dinamiku kretanja pojedinih pozicija u financijskim izvještajima te doći do saznanja o nizu ostalih varijabla i analiza koje su u određenom trenutku potrebne kako bi se stekao što bolji i kvalitetniji uvid u poslovanje i učinkovitost poslovanja poslovnih subjekata. No, pitanje je...

Pages