Pages

Web aplikacija za iznajmljivanje stanova
Web aplikacija za iznajmljivanje stanova
Andrija Bašan
Oglasi se u današnje vrijeme skoro ekskluzivno izdaju online, to se također odnosni na oglase za izdavanje nekretnina. Današnje popularne aplikacije su često zastarjele i glavna namjena im nije za izdavanje nekretnina. “Najam stanova” je web aplikacija čiji je cilj korisnicima aplikacije omogućiti jednostavniji proces traženja i, izdavanja oglasa za nekretnine. Ovo postiže uz pomoć mogućnosti filtriranja oglasa i trenutnog slanja poruka među korisnicima, također ima pregledno...
Web aplikacija za ocjenjivanje kampova u Hrvatskoj
Web aplikacija za ocjenjivanje kampova u Hrvatskoj
Eric Ostoni
U ovom istraživanju prikazan je razvoj online aplikacije za pregled, recenziju i usporedbu kampova u Hrvatskoj. Rad se može podijeliti na teorijski i praktični segment. U teorijskom dijelu rada predstavljeni su alati, tehnologije i programski jezici koji su implementirani u praktičnom dijelu, kao i osnovna razmatranja o potrebi takve aplikacije na tržištu. U svijetu računarstva postoji širok spektar tehnologija za razvoj web aplikacija, a za potrebe ovog rada odabrane su tehnologije...
Web aplikacija za praćenje opreme izdane na korištenje
Web aplikacija za praćenje opreme izdane na korištenje
Adnan Hodžić
Ovim diplomskim radom cilj je bio izraditi i opisati web aplikaciju koja bi koristila poduzećima prilikom dodjeljivanje opreme zaposlenicima tako da predajom zahtjeva zaposlenik može zatražiti opremu te bi aplikacija automatizmom generirala PDF dokument koji predstavlja ugovor o zaduženju opreme. Aplikacija također nudi digitalno potpisivanje uz pomoć vanjskog servisa DocuSign. Web aplikacija i poslužiteljski servis razvijeni su uz pomoć aktualnih alata, tehnologija i biblioteka...
Web aplikacija za promociju brandova
Web aplikacija za promociju brandova
Kristijan Topić
U ovom radu izložena je funkcionalnost aplikacije „Promotezone“ i njena arhitektura i korištene tehnologije. Kako je danas marketing postao nužan za opstojanje bilo kojeg poslovnog poduhvata, tvrtke su prisiljene tražiti inovativne i kreativne načine za promociju svojih proizvoda kako bi se istaknule od konkurencije i povećale prodaju. Jedan od sve popularnijih načina na koji tvrtke šire svjesnost o svom brendu je promocija preko društvenih mreža korištenjem tzv. influencer...
Web aplikacija za rezerviranje termina u restoranu
Web aplikacija za rezerviranje termina u restoranu
Deni Vidan
Razvoj web aplikacija koje olakšavaju svakodnevne aktivnosti postaje sve popularniji. Jedna od uobičajenih aktivnosti je rezervacija stolova u restoranima. Tradicionalni načini rezervacije putem telefona ili e-pošte mogu biti sporiji i manje efikasni. Rad istražuje web aplikaciju "Cutlery" koja nudi inovativno rješenje za jednostavnu online rezervaciju stolova. Aplikacija koristi Vue.js, Express.js i SQLite tehnologije. Implementira sučelja za korisnike i vlasnike restorana radi...
Web aplikacija za rješavanje problema rasporeda pomoću genetskog algoritma
Web aplikacija za rješavanje problema rasporeda pomoću genetskog algoritma
Jurica Jurinčić
Aplikacija rješava problem rasporeda koji se pojavljuje na fakultetima gdje je potrebno uzeti u obzir veliki broj činjenica i pravilno rasporediti predmete po dvoranama i vremenu. Sastoji se od korisničkog sučelja na kojem korisnik može unijeti sve podatke, ručno napraviti raspored i zatražiti rješenje genetskog algoritma za dana ograničenja. Genetski algoritam vraća raspored skupa sa njegovom ocjenom gdje gora ocjena predstavlja veće kršenje ograničenja. Moguće je izgenerirane...
Web aplikacija za upravljanje ljudskim resursima
Web aplikacija za upravljanje ljudskim resursima
Rene Borić
Cilj rada je izrada web aplikacije za Upravljanje Ljudskim Resursima (HRM) korištenjem tehnologija kao što su ReactJS i Firebase, s naglaskom na olakšavanje procesa upravljanja osobljem u organizacijama. HRM je ključna komponenta uspješnog poslovanja, zahtijeva učinkovito vođenje zaposlenika kroz njihov cijeli radni vijek. U radu fokus je na razvoju alata koji pruža ključne funkcionalnosti za jednostavnije praćenje, organizaciju i upravljanje ljudskim resursima. Kroz implementaciju...
Web aplikacija za upravljanje završnih i diplomskih radova (e-radovi)
Web aplikacija za upravljanje završnih i diplomskih radova (e-radovi)
Filip Domić
Ideja je krenula od profesora koji je smatrao da bi informatički fakultet sve svoje aplikacije i stranice trebale biti napravljene od strane studenata. Te je isti taj profesor predložio temu za web aplikaciju za završne i diplomske radove. Upravo je to tema ovoga završnog rada. U početku kreiranja rada temeljno je napravljeno planiranje projekta. Poslije dobrog planiranja projekt smo podijelili na dva djela klijentski sloj i serverski sloj. Kada smo ta dva djela napisali odredili smo...
Web aplikacije za generiranje i potpisivanje PDF dokumenata
Web aplikacije za generiranje i potpisivanje PDF dokumenata
Stjepan Markovčić
Cilj ovog diplomskog rada je izrada web aplikacije koja predstavlja jedan dio i jedan proces puno većeg sustava. Svrha aplikacije jest stvaranje predloška za PDF dokumente koji se zatim mogu popunjavati s podacima u svrhu generiranja PDF dokumenta. Aplikacija je rađena sa idejom da je dio puno većeg sustava koji se razvija u FIPU lab-u, taj veći sustav se oslanja na BPMN procesima. Makar je cijeli sustav zamišljen kroz BPMN procese, ova aplikacija nije jedan od procesa nego vanjski...
Web aplikacije za upravljanje korisničkim aktivnostima
Web aplikacije za upravljanje korisničkim aktivnostima
Nikola Semjaniv
Cilj rada je izrada web aplikacije zadužene za jednostavno prikazivanje BPMN modela, odnosno procesa u kojem korisnik sudjeluje ili kojeg želi pokrenuti uz svoje arhivirane procese. Ideja za razvoj aplikacije došla je iz potrebe za prikazom BPMN modela, koji se koristi za definiranje procesa, za korisnika tog procesa. Zasniva se na jednom većem sustavu čija je namjena automatizacija i poboljšanje procesa, a sve je započelo sa sustavom prijave prakse kod studenata informatike....
Web serveri
Web serveri
Ema Šarić
Web poslužitelj je softverska aplikacija koja odgovara na zahtjeve sa WWW-a putem HTTP-a protokola koji funkcionira na aplikacijskoj razini OSI modela za distribuciju web stranica klijentima, i to putem web pregledika na javnoj ili privatnoj mreži. Klijent je taj koji inicira komunikaciju sa web poslužiteljem, i to tako da mu šalje zahtjev za određenim resursima putem TCP protokola. Poslužitelj odgovara na isti zahtjev tako da klijentu šalje zatraženi sadržaj, ili poruku o...
WebGIS i geovizualizacija lokacija za testiranje na Covid-19 u Republici Hrvatskoj
WebGIS i geovizualizacija lokacija za testiranje na Covid-19 u Republici Hrvatskoj
Josip Tadić
Cilj rada bio je izraditi GIS aplikaciju uz pomoć modernih web tehnologija. Osim pojmova GIS i WebGIS, pojašnjeni su i osnovni pojmovi kartografije i web kartiranja. Aplikacija se sastoji od dva dijela, a izrađena je web tehnologijama: HTML, CSS, JavaScript/ TypeScript, React, React-Leaflet. Prvi dio aplikacije čine razne web karte i crtanje elemenata vektorske grafike na njima, dok drugi dio aplikacije čini geovizualizacija lokacija za testiranje na virus CoVid-19.

Pages