Pages

Wellness turizam - odmor, životni stil i turizam
Wellness turizam - odmor, životni stil i turizam
Antonio Kirac
Zdravstveni turizam jedan je od posebnih oblika u turizmu vrlo široke ponude. Motivi za taj oblik turizma su mir, povratak prirodi, opuštanje, obnova duše i tijela. Wellness je zapravo relativno nova pojava u turističkom svijetu. Wellness je način života na koji ima pravo svaka osoba kojoj je cilj optimalno zdravlje i bolji fizički i psihološki osjećaj. Razvio se kao rezultat života u tehnološki naprednim društvima, u društvima u kojima prevladava svakodnevni stres, otuđenje...
Wellness turizam kao dio turističke ponude
Wellness turizam kao dio turističke ponude
Ivana Škoro
Selektivni oblici turizma sve više dolaze do izražaja na turističkom tržištu. Jedan od sve popularnijih oblika je wellness turizam. Wellness turizam oblik je zdravstvenog turizma. Zdravstveni turizam dobiva sve više na značaju zahvaljujući europskim trendovima prema kojim preko 10% turista putuje na različite zdravstvene tretmane u inozemstvo. Pomoću wellness turizma, turistička ponuda određenog objekta ili destinacije se upotpunjuje. Predmet istraživanja rada odnosi...
Wellness turizam u Hrvatskoj
Wellness turizam u Hrvatskoj
Lucija Habuš
Tema ovog rada je wellness turizam u Hrvatskoj. Svrha i cilj rada je istraţivanje razvoja wellness turizma, početaka njegovog razvoja te povijesnog razvoja wellness turizma na Jadranu. Također se nastojala napraviti komparacija wellness turizma u Hrvatskoj i u svijetu. Pri pisanju rada korištena je metoda istraživanja kojom se nastojalo doći do raspoloživih podataka kako bi se uočile razlike između razvoja wellness turizma u hrvatskoj i svijetu. Kroz cijeli rad će se spominjati...
Wellness turizam u Republici Hrvatskoj
Wellness turizam u Republici Hrvatskoj
Klaudija Nikolić
Tema ovog diplomskog rada je Wellness turizam u Republici Hrvatskoj. Cilj rada je utvrditi i ustanoviti stanje wellness turizma u Republici Hrvatskoj, spoznaja postojećih potencijala i mogućnosti daljnjeg razvoja wellness ponude. Svrha ovog diplomskog rada je razjasniti sam pojam wellness turizma, te njegove pojavne oblike, posebno analizirati i prikazati značajnu ulogu wellnessa u razvoju turističke ponude Hrvatske. Wellness je relativno novi fenomen u turističkom svijetu koji...
Williams Stanley Jevons i doprinos razvoju ekonomske misli
Williams Stanley Jevons i doprinos razvoju ekonomske misli
Natali Vlačić
William Stanley Jevons bio je jedan od zanimljivijih i najzagonetnijih ličnosti u povijesti ekonomske misli u Velikoj Britaniji, kao i jedan od mnogih profesionalnih ekonomista svih vremena. Jevonsov je glavni prodor u ekonomskoj teoriji bio njegovo utemeljivanje analize korisnosti te je na njoj izgradio teorije razmjene, teorije ponude i teoriju kapitala. Suvremena teorija korisnosti potječe još iz utilitarizma koja je još uvijek jedna od glavnih struja zapadnjačke intelektualne misli....
XML tehnologija baze podataka
XML tehnologija baze podataka
Kristijan Prižmić
XML (Extensible Markup Language) je markup jezik koji definira skup pravila za kodiranje dokumenata u formatu koji je i ljudski čitljiv i strojno čitljiv. U ovom radu će se definirati pojmovi XML-a i njegove sintakse, prikazat će se osnove DTD-a, CDATA sekcija i XML Sheme. Ovaj rad će također dati kratki pregled na moguće načine programske obrade XML dokumenata i mogućih primjena XML tehnologije. Također ćemo malo pojasniti osnove baza podataka i tipove XML baza podataka.
YŌKAI U SUVREMENOM JAPANU
YŌKAI U SUVREMENOM JAPANU
Iva Bilen
Yōkai u Japanu označava nadnaravna bića, urbane legende, mitove i sl. Kroz povijest su imali razne nazive. Primjerice, u davnoj prošlosti bilo je teško razlučiti pojam kami od pojma yōkai, dok su u narednim razdobljima dobivali nazive poput mononoke, oni i sl. Kroz ilustrirane enciklopedije Toriyame Sekiena, ali i mnoga druga djela raznih umjetnika i folklorista, yōkai su su uspjeli preživjeti stoljeća prošlosti i nastaviti se razvijati u pop kulturi Japana. Mizuki Shigeru je...
ZOONIMNI  FRAZEMI  U MJESNOM GOVORU SVETOGA ĐURĐA
ZOONIMNI FRAZEMI U MJESNOM GOVORU SVETOGA ĐURĐA
Anamarija Pavlović
U radu konceptno analiziramo frazeme sa zoonimnom sastavnicom prikupljene terenskim istraţivanjem u mjesnom govoru Svetog Đurđa koji pripada varaždinsko-ludbreškom dijalektu. Prikupljene frazeme, njih 75, podijelili smo u osam semantiĉkih skupina (ĉovjekove karakterne osobine, čovjekov fizički izgled, čovjekova dob, čovjekov odnos prema hrani i piću, čovjekov odnos prema drugim, čovjekovo stanje života i čovjekove intelektualne osobine). Najbrojniji su frazemi koji se odnose...
Zabavni parkovi nekad i danas (Projekt zabavnog parka "Inspirit Fantasy park")
Zabavni parkovi nekad i danas (Projekt zabavnog parka "Inspirit Fantasy park")
Saša Pokos
Današnje zabavne parkove možemo definirati kao mjesta zabave i razonode za sve dobne skupine koje su željne novih doživljaja i iskustava. Bili to mladi ljudi koji traže adrenalinske doživljaje ili obitelj koja traži zabavu za sebe i svoju djecu, zabavni će im parkovi pružiti doživljaje kojih će se uvijek rado sjetiti. Može se reći kako današnji turisti ne putuju u određene destinacije samo zbog sunca i mora, već zbog rekreacije, sporta, avanture te učenja o povijesti i...
Zaboravljeni Puljanin - Georg Von Trapp
Zaboravljeni Puljanin - Georg Von Trapp
Goran Žufić
Danas je u turizmu najbitnija uloga selektivnih oblika turizma. Selektivni oblici turizma odnose se na oblike turizma gdje je fokus na aktivnostima ili ambijentima koji su privlačni manjem broju turista. Želja za novim lokalitetima, autentičnim proizvodima i doživljajima dio je motivacije za posjetu određenom mjestu (destinaciji). Turisti su sve iskusniji i zahtjevniji, pa postoji potražnja za nestandardnim i neobičnim turističkim proizvodom. Selektivni oblici turizma vežu se uz...
Zabranjeni horizontalni sporazumi poduzetnika s posebnim osvrtom na kartele - normativni okviri i analiza odluka AZTN-a
Zabranjeni horizontalni sporazumi poduzetnika s posebnim osvrtom na kartele - normativni okviri i analiza odluka AZTN-a
Lucija Radin
U Republici Hrvatskoj pravila vezana uz tržišno natjecanje uređena su Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, koji definira ovlasti, zadaće i ustrojstvo tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je opće nacionalno regulatorno tijelo koje je nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja. Horizontalni sporazumi su sporazumi između...
Zadovoljstvo i nezadovoljstvo uslugama
Zadovoljstvo i nezadovoljstvo uslugama
Silvija Sinković
Ovim se diplomskim radom obrađuje tematika zadovoljstva i nezadovoljstva uslugama na koju utječe poznavanje istih kako bi se kvalitetno isporučile korisnicima. U odnosu na proizvod kupovinom usluga ne znači imati vlasništvo nad njom nego stjecanje prava na korištenje usluga. Kvaliteta usluga se očituje u ostvarivanju vrijednosti i postizanju zadovoljstva. Potrebno je zaposlenike obučavati, usavršavati i obrazovati kako bi znali pravilno i kvalitetno isporučiti korisnicima. Cilj...

Pages