Pages

Zadovoljstvo korisnika mobilnim uslugama
Zadovoljstvo korisnika mobilnim uslugama
Nikolina Obadić
SEM metoda postala je standardna praksa koju koriste istraživači najčešće sa područja marketinga i managementa. Pomoću te metode analiziraju se efekti između latentnih varijabli. Danas postoji mnogo različitih softvera koji automatizmom, već ugrađenim funkcijama, izračunavaju sve potrebne informacije koje se dalje koriste kod definiranja različitih ponašanja kupaca, a jedno od njih je Customer Satisfaction Indeks ili CSI. CSI modela danas razvija gotovo svaka država koja ima...
Zadovoljstvo pacijenata kvalitetom pružanja medicinskog liječenja u ambulanti za bol Opće bolnice Pula
Zadovoljstvo pacijenata kvalitetom pružanja medicinskog liječenja u ambulanti za bol Opće bolnice Pula
Andrea Benčić
Kronična bol koja pogađa približno 1 od 5 odraslih osoba u Europi, jedna je od najčešćih kroničnih bolesti i identificirana je kao globalni prioritet istraživanja javnog zdravlja. Višedimenzionalna priroda kronične boli čini njezino učinkovito liječenje izazovnim, a gotovo dvije trećine pacijenata s kroničnom boli prijavilo je nezadovoljstvo trenutnim liječenjem. Ambulanta za bol OB Pula bavi se raznim metodama za liječenje akutne i kronične boli. U radu smo se posebno...
Zadovoljstvo pacijenata kvalitetom pruženih usluga u Službi za kirurgiju Opće bolnice Pula
Zadovoljstvo pacijenata kvalitetom pruženih usluga u Službi za kirurgiju Opće bolnice Pula
Dean Bolonović
Cilj rada je pružiti pregled i utvrditi razinu zadovoljstva pacijenata Opće bolnice Pula kvalitetom pružene usluge na odjelu Službe za kirurgiju. Jedan od ključnih čimbenika kvalitete je zadovoljstvo bolesnika pruženom zdravstvenom uslugom. Osnovno pravo svakog pacijenta je pravo na poštovanje, razumijevanje i privatnost. Pacijenti očekuju i stručnost osoblja i ostvarenje kvalitetne komunikacije sa zdravstvenim osobljem. Osnovna vrijednost u zdravstvu je pružiti najbolju moguću...
Zadovoljstvo poslom medicinskih sestara i tehničara u Općoj bolnici Pula
Zadovoljstvo poslom medicinskih sestara i tehničara u Općoj bolnici Pula
Romina Braus - Devedžić
Cilj istraživanja je istražiti razinu zadovoljstva poslom medicinskih sestara i tehničara, ispitati povezanost zadovoljstva poslom s osobnim i organizacijskim čimbenicima i utječe li zadovoljstvo poslom na moguću fluktuaciju zaposlenika. Provedeno je presječno istraživanje u Općoj bolnici Pula. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 147 medicinskih sestara i tehničara, svih razina obrazovanja. Istraživanje je provedeno kod ispitanika koji su zaposleni u Odjelima internističke i...
Zadovoljstvo tjelesnim izgledom i  prilagodba studentica na studij
Zadovoljstvo tjelesnim izgledom i prilagodba studentica na studij
Vedrana Bermanec
U ovom istraživanju središnji interes bio je ispitati povezanost psihološke prilagodbe studentice na studij i njihovog zadovoljstva, odnosno nezadovoljstvo tjelesnim izgledom. Cilj istraživanja bio je steći uvid i provjeriti koliko studentice koje imaju negativan stav (nezadovoljstvo) prema vlastitom tijelu pokazuju poteškoće u prilagodbi na studij kroz (1) niže samopoštovanje, (2.) više izražene tjelesne simptome, (3.) poteškoće u socijalnoj i emocionalnoj prilagodbi na studiji...
Zadrugarstvo u Hrvatskoj, izazovi i prilike
Zadrugarstvo u Hrvatskoj, izazovi i prilike
Ana Katić
Zadruge su model poduzetničkog poslovanja koji je prisutan širom svijeta. Danas u svijetu globalnog kapitalizma zadruge bi trebale biti dobar primjer ostalim oblicima poduzetničkog udruživanja. Zadružni model je dokazao da je moguće istovremeno ostvarivati ekonomsku održivost ali i društvenu odgovornost. Zadružno djelovanje se temelji na specifičnim zadružnim principima od kojih je demokratsko sudjelovanje najpoznatija karakteristika zadružnog poslovanja te glavna razlika za...
Zadržavanje i razvoj talenata kao čimbenik dugoročne uspješnosti poslovanja organizacije
Zadržavanje i razvoj talenata kao čimbenik dugoročne uspješnosti poslovanja organizacije
Diana Kolarik
Menadžment ljudskih potencijala predstavlja vrlo važan dio organizacije jer upravlja sa ljudskim potencijalima za koje se često čuje izraz da su 'krila poduzeća'. Samim time do izražaja dolazi jedna od inovacija menadžmenta ljudskih potencijala, a to je upravljanje talentima. U radu se specifičnije dotiče teorija i strategije zadržavanja i razvoja talenata. Stvaranje imidža poželjnog poslodavca, identificiranje ključnih vještina i talenata, kvalitetni sustavi motiviranja i...
Zagrobni život
Zagrobni život
Marina Horvat
Poznato je da je egipatska civilizacija jedna od najvećih civilizacija svijeta. Njena kultura izgrađena je prema svjetonazoru koji se sastoji od zemaljskog i prolaznog te nebeskog i vječnog. Religija je imala funkciju regulacije etičkih normi društva i pripreme za zagrobni život. Pridaje se pažnja eshatologiji koja se odnosi na pogrebne rituale, običaje vezane za balzamiranje, ukop pokojnika i sam zagrobni život. Život poslije smrti naziva se Amenta što znači podzemni ili drugi...
Zaključivanje prodaje na primjeru prodaje vozila
Zaključivanje prodaje na primjeru prodaje vozila
Feđa Filipović
Prodajni proces se sastoji od nekolicine faza, a ključna faza je zaključivanje prodaje. Prodajni savjetnici ako ne zaključe prodaju, sve druge faze, iako su ih izveli dobro padaju u vodu. Postoje razni prodajni stilovi kojim se prodavači mogu voditi kako bi pokušali zaključiti prodaju. Ključno je ne propustiti signale koji se mogu desiti i na samom početku, a ispoljavaju se pitanjima ili komentarima kupaca. Događa se da prodavači propuste ove signale zato što su previse fokusirani...
Zapažanja i stavovi odgajatelja o djeci s autizmom
Zapažanja i stavovi odgajatelja o djeci s autizmom
Antonija Puž
Tema ovog završnog rada je „Stavovi i zapažanja odgajatelja o djeci s autizmom“. Sam rad se sastoji od 2 djela. Prvi dio se bazira na teorijskim konceptima značajnim u odgojnom i obrazovnom pristupu u radu s autističnom djecom. Drugi dio se bazira na istraživanju odgajatelja s ciljem da se dobije uvid u njihova zapažanja i stavove o mogućnosti uključivanja autistične djece u redovne predškolske ustanove. U istraživanju su ispitivane dvije hipoteze koje su se zasnivale na...
Zapošljavanje putem društvenih mreža
Zapošljavanje putem društvenih mreža
Matej Hudoletnjak
U završnom radu na temu „zapošljavanje putem društvenih mreža“ govori se o mogućnostima zapošljavanja koje pružaju društvene mreže današnjice. U samom početku rada osvrnuo sam se na pojavu društvenh mreža, što su pružale tada, i što nam danas pružaju. Tržište rada je kompleksna pojava i najveći problem za većinu gospodarstva predstavlja nezaposlenost. U današnje vrijeme velik broj svjetske populacije je korisnik barem jedne društvene mreže. Dok sam se bavio ovom...
Zastupljenost lektirnih naslova u školskoj knjižnici kao kriterij odabira učitelja za obvezan popis lektire
Zastupljenost lektirnih naslova u školskoj knjižnici kao kriterij odabira učitelja za obvezan popis lektire
Daniela Lovreković
Tema ovog diplomskog rada je „Zastupljenost lektirnih naslova u školskoj knjižnici kao kriterij odabira učitelja za obvezan popis lektire.“ Rad se sastoji od teorijskog i istraživačkog dijela. U teorijskom dijelu rada objašnjeno je kako je školska lektira dio programa književnosti hrvatskog jezika te prema kojim kriterijima se biraju djela za popis lektire. Rad se osvrće i na strukturu nastave lektire te na koje načine joj kreativno pristupiti i kako motivirati učenike za...

Pages