Pages

Zbrinjavanje trudnice s preeklampsijom i eklampsijom
Zbrinjavanje trudnice s preeklampsijom i eklampsijom
Vinka Tokić
Komplikacije u trudnoći su vrlo česta pojava te medicinska sestra treba pratiti i na vrijeme otkriti simptome koji su vezani za nastanak preeklampsije. U radu se pojašnjavaju hipertenzivne bolesti u trudnoći sa naglaskom na preeklampsiju i eklampsiju. Dijagnostika je vrlo važna da bi se bolest otkrila na vrijeme. U dijagnostici je važno napraviti fizikalni pregled trudnice, laboratorijske pretrage i kontrolu fetusa. Kroz rad su nabrojeni predisponirajući faktori, opisana je klinička...
Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša u primarnom obrazovanju
Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša u primarnom obrazovanju
Ena Mišković
U ovom radu analizira se zastupljenost međupredmetne teme Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša u nastavi prirode i društva od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Analizom 79 međupredmetnih tema/jedinica iz devet udžbenika utvrđena je zastupljenost međupredmetne teme „Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša“ od 56,96%. Kroz analizu udžbenika utvrđuje se pojavnost svake tematike zasebno; zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša, po pojedinim razredima. Od prvog do...
Zdravstvena njega bolesnika kod prijeloma zdjelice
Zdravstvena njega bolesnika kod prijeloma zdjelice
Ana Burić
U ovom radu naglasak se stavlja na zdravstvenu njegu bolesnika s prijelomom zdjelice. Prijelom zdjelice vrlo je česta pojava kod starije populacije zbog oslabljene kvalitete kosti, osteoporoze, slabije mišićne funkcije i slično. Najčešći razlozi pojave ovakvih prijeloma su padovi koji postaju sve češći ulaskom u godine. Kod mlađe populacije to su pak traume uzrokovane automobilskim nesrećama, pad s velikih nadmorskih visina i sl. Skrb za bolesne odnosno ozlijeđene osigurana je u...
Zdravstvena njega djeteta oboljelog od leukemije
Zdravstvena njega djeteta oboljelog od leukemije
Sara Dvorsky
Uloga medicinske sestre na odjelu pedijatrije je vrlo važna i opširna. Zdravstvena njega koju provodi medicinska sestra uključuje promatranje, praćenje, procjenu i pronalaženje subjektivnih i objektivnih čimbenika koji negativno utječu na djetetovo zdravstveno stanje. Njena uloga uključuje sprječavanje infekcije, krvarenja, hospitalizma kod djece te zdravstveni odgoj djece i njihovih roditelja. Vrlo važnu ulogu ima u pripremi i primjeni lijekova, poput pripreme lijeka u digestoru...
Zdravstvena njega kod bolesnika s prijelomom kuka
Zdravstvena njega kod bolesnika s prijelomom kuka
Ana-Marija Butković
Udio starijih osoba u populaciji sve je veći. Oslabljenom kvalitetom kostiju, osteoporozom, oslabljenom funkcijom mišića i učestalim padovima dolazi do nastanka prijeloma kuka. Pacijenti s prijelomima najčešći su pacijenti s ortopedskom traumom, mogu se naći u velikom broju u svim bolnicama. Njihova skrb osigurana je u bolničkim jedinicama, kao i u predbolničkim ustanovama, hitnim odijelima, izvan klinika, rehabilitacijskim jedinicama i ustanovama i u ustanovama u zajednici....
Zdravstvena njega novorođenčeta i babinjače
Zdravstvena njega novorođenčeta i babinjače
Iva Buić
Novorođenče je dijete od dana rođenja do 28. dana nakon rođenja. Babinje je razdoblje prilagodbe majke na tjelesne i psihičke promjene nakon poroda. Zdravstvena skrb i priprema za babinje započinje u trudnoći i nastavlja se nakon otpusta iz rodilišta. Patronažna sestra posjećuje babinjaču između prvog i drugog dana nakon otpusta iz rodilišta Cilj ovog preglednog rada je prikazati zdravstvenu njegu novorođenčeta i babinjače. Zdravstvena njega novorođenčeta uključuje...
Zdravstvena njega pacijenta s cirozom jetre
Zdravstvena njega pacijenta s cirozom jetre
Anamarija Rubčić
Ciroza jetre kronična je bolest koja predstavlja veliki javnozdravstveni problem u svijetu. Može biti posljedica različitih uzroka kao što su pretilost, NASH, kronične konzumacije alkohola, infekcije hepatitisom B ili C, autoimunih bolesti te intoksikacije željezom ili bakrom. Ciroza se razvija nakon dugog razdoblja upale koja rezultira zamjenom zdravog jetrenog parenhima fibroznim tkivom i regenerativnim čvorovima, što dovodi do portalne hipertenzije. Bolest se razvija iz...
Zdravstvena njega pacijentice s karcinomom dojke
Zdravstvena njega pacijentice s karcinomom dojke
Ena Jovanović
Rak dojke je maligna bolest u žena koja predstavlja značajan javno-zdravstveni i klinički problem. Sama dijagnoza raka dojke započinje anamnezom i kliničkim pregledom. Kod dijagnostike je važno naglasiti važnost samopregleda koji žena provodi, a koji ima ključno značenje u ranom otkriću bolesti. Dijagnostika se obavlja putem mamografije, ultrazvučnog pregleda, magnetske rezonancije biopsije i dr. Po saznanju raka dojke, kreće se s liječenjem. Samo liječenje iziskuje puno...
Zdravstveni odgoj u prevenciji bolesti ovisnosti
Zdravstveni odgoj u prevenciji bolesti ovisnosti
Dominik Horvat
Zdravstveni odgoj ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti, posebno prevenciji bolesti ovisnosti. Aktivnostima koje u sebi sadrže zdravstvenu tematiku, djecu i mlade može se educirati o važnosti zdravlja, o načinima kvalitetne brige za svoje i tuđe zdravlje te o mogućim rizicima i ovisnostima koji postoje u društvu. Isto tako, zdravstvenim odgojem može se u odgojno-obrazovnim ustanovama poticati prevencija bolesti ovisnosti i kod učenika razviti svijest o...
Zdravstveni turizam
Zdravstveni turizam
Paola Belas
Hrvatska je od antike prepoznata kao prekrasna zemlja s nizom prirodnih činitelja za očuvanje zdravlja s klimatskim, balneološkim i zračnim pogodnostima, te je i danas nezamjenjiva destinacija zdravstvenog turizma. Zdravstveni turizam čini kombinaciju medicinskih i turističkih ponuda koje su stvorile paletu mogućnosti u odabiru specifičnih usluga poput tretmana u toplicama, tretmana u spa centrima ili klasičnih zdravstvenih usluga u specijalnim bolnicama ili lječilištima. U radu...
Zdravstveni turizam - potencijal Istre u međunarodnom okruženju
Zdravstveni turizam - potencijal Istre u međunarodnom okruženju
Ivan Štiković
Zdravstveni turizam najbrže je rastuća vrsta selektivnog turizma na svijetu. Starenje populacije, stresan i ubrzani životni stil i želja za zdravim životom utječu na porast potražnje za zdravstvenim uslugama. Slijedom navedenog unutar zdravstvenog turizma razvile su se niše medicinskog turizma, lječilišnog turizma i wellness turizma. Glavni razlozi putovanja u inozemstvo za ostvarivanje zdravstvene zaštite niža su cijena, nedostupnost usluge u zemlji domicila, bolja...
Zdravstveni turizam i (Istarske) toplice
Zdravstveni turizam i (Istarske) toplice
Zvjezdana Ahmedi
Predmet ovog diplomskog rada je zdravstveni turizam s posebnim osvrtom na Istarske toplice. Najveća prednost Istarskih toplica jest u činjenici da su one jedine toplice u Istarskoj županiji, koja bilježi najveće uspjehe i prihode u turizmu. Blizina emitivnih zemalja, razvijeni cestovni i drugi promet, jedinstveni krajolik samo su neki od turističkih obilježja zbog kojih se izdvajaju od ostalih. Provodilo se istraživanje s ciljem utvrđivanja tipologije gostiju Istarskih toplica s...

Pages