Pages

Čimbenici efikasnosti projektnih timova
Čimbenici efikasnosti projektnih timova
Dino Glavić
U današnje vrijeme organizacije preferiraju angažiranje timova za izvođenje projekta i projektnih aktivnosti. Projektni tim sastoji se od više članova različitih znanja i vještina. Svaki član doprinosi projektu i njegovom razvoju na jedinstven način. Korištenjem različitih znanja, vještina i stečenih iskustava članovi tima zajedničkim snagama provode projektne aktivnosti kojima dovode tim i organizaciju do projektnog cilja. Efikasan projektni tim je onaj koji radi prave...
Čimbenici odlučivanja i emocije
Čimbenici odlučivanja i emocije
Fabijana Hrženjak
Poslovno odlučivanje pojam je koji označava proces donošenja odluka koje se tiču poslovanja poduzeća. Razlikuje se od osobnog odlučivanja u broju osoba na koje odluka utječe. Iz tog razloga poslovnom se odlučivanju pristupa znatno sistematičnije nego osobnom odlučivanju. Da bi se poslovnom odlučivanju pristupilo sustavno, važno je poznavati čimbenike koji utječu na poslovne odluke, a mogu biti objektivni i subjektivni, načine na koje se odluke u organizacijama mogu donositi, a...
Čimbenici prihvaćenosti mobilnog bankarstva u Republici Hrvatskoj
Čimbenici prihvaćenosti mobilnog bankarstva u Republici Hrvatskoj
Matko Biuk
U ovome poslijediplomskom specijalističkom radu provedeno je istraživanje čimbenika koji utječu na namjere ponašanja i usvajanje usluga mobilnoga bankarstva. Predstavljeni su i obrazloženi čimbenici čiji se utjecaj nastoji utvrditi, kao i prethodna provedena istraživanja i njihovi rezultati prema pojedinom čimbeniku. Kako bi se pružila teorijska osnova usvajanja mobilnoga bankarstva, u radu su istraženi i analizirani najznačajniji teorijski okviri usvajanja tehnologija koji...
Čimbenici razvoja empatije
Čimbenici razvoja empatije
Barbara Jerković
Predmet istraživanja ovog rada odnosi se na čimbenike razvoja empatije. Cilj je ovog rada ukazati na važnost empatije te analizirati razvoj empatije. Osim toga, kroz rad se naglašava koja je uloga roditelja, odgojitelja, vršnjaka i medija pri razvijanju empatije kod djece.Empatija, iz psihologijske perspektive, predstavlja proces ulaženja u stanje, osjećaje i situaciju druge osobe, odnosno sposobnost staviti se u položaj drugoga i razumjeti svijet drugoga.Prema definiciji, može se...
Čimbenici rizika za nastanak i razvoj alkoholizma kod mladih
Čimbenici rizika za nastanak i razvoj alkoholizma kod mladih
Alisa Mustafić
Danas je alkohol sveprisutan i snažno se promovira u cijelom društvu. Mnogi ljudi još uvijek misle da je pijenje alkohola normalan dio odrastanja. No, konzumacija alkohola među mladima opasna je ne samo za onoga tko pije, već i za društvo u cijelosti. Alkoholizam je jedan od najvećih svjetskih javnozdravstvenih izazova. Cilj ovog rada je objasniti alkoholizam kao ozbiljan javnozdravstveni problem koji utječe na zdravlje pojedinca i društva u cijelosti, te pobliže prikazati...
Čimbenici uspjeha kulturnog turizma destinacije
Čimbenici uspjeha kulturnog turizma destinacije
Davor Samsa
Glavni cilj ovog istraživanja bila je analiza razvoja kulturnog turizam, upravljanja kulturnim dobrom i činitelja koji omogućuju njegov razvoj. U prvom dijelu rada predstavljeni su problem i predmet istraživanja, hipoteze, ciljevi i doprinosi rada, te metode koje su korištene pri izradi rada. Kako bi se istraživanje provelo, trebalo je teorijski analizirati određene pojmove. Teorijski su analizirani pojmovi o kulturi i kulturnom turizmu.Obrađuje se povijest kulturnog turizma od...
Čimbenici uspješnosti proširenja marke
Čimbenici uspješnosti proširenja marke
Mateja Kos
Marka stvara sliku o proizvodu ili usluzi u svijesti potrošača. Poistovjećuje se s kvalitetom i tako postaje razlogom zbog kojeg su kupci spremni odvojiti određenu svotu novca. Sastoji se imena, naziva i ostalih elemenata koji moraju biti ukomponirani da privuku potrošače i probude određene emocije. Da bi bila uspješna mora izgraditi odgovarajući identitet, postići odgovarajuću razinu prepoznatljivosti i utjecati na osjećaje i razum potrošača. Proširenje marke proizvoda je...
Čimbenici utjecaja na turistički promet i potražnju (domaći i međunarodni turistički promet)
Čimbenici utjecaja na turistički promet i potražnju (domaći i međunarodni turistički promet)
Anamaria Vasilj
Turizam se smatra skupom djelatnosti na koju utječu brojni čimbenici, a predmet ovog rada čine čimbenici koji su dijelom turističkog tržišta upravo radi svojih utjecaja koje imaju na turistički promet i potražnju. Navedeni se čimbenici mogu podijeliti na direktne i indirektne, odnosno – na one s pozitivnim i one s negativnim utjecajem. Pozitivni se učinci očituju u podizanju kvalitete pojedine turističke ponude, a negativni utjecaji uglavnom djeluju na potražnju. Cilj je rada...
Čimbenici zadovoljstva zaposlenika na radnom mjestu
Čimbenici zadovoljstva zaposlenika na radnom mjestu
Martina Ivšić
U radu se istražuju čimbenici zadovoljstva na radnom mjestu. Rad sadrži teorije koje objašnjavaju kako se na različite načine zadovoljavaju potrebe zaposlenika i kako doći do zadovoljstva. Osim materijalnih čimbenika zadovoljstva na radnom mjestu, gdje se posebno ističe plaća, postoje i nematerijalni koji nisu manje važni i mogu biti jednako utjecajni kao i plaća (možda čak i više). Prikazani su izabrani načini kako se može ispitati zadovoljstvo na radnom mjestu i priloženi...
Čipkarstvo u Hrvatskoj
Čipkarstvo u Hrvatskoj
Vanesa Damijanić
Čipkarstvo je važna sastavnica lokalnog identiteta i nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske. Značaj čipkarstva očituje se u postojanju te tradicije diljem Hrvatske, ali i u njezinom očuvanju dugi niz godina. Postoji čak sedam lokaliteta na kojima se razvila tradicija izrade čipke od kojih su tri upisana na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Pag, Hvar i Lepoglava glavni su centri čipkarstva u Hrvatskoj čija je čipka prepoznata diljem Europe. Osim u...
Čitanja Marulićeve "Institucije"
Čitanja Marulićeve "Institucije"
Laura Ikić
Marko Marulić bio je pisac renesanse koji je mnogo pridonio razvoju hrvatske književnosti. Bio je inspiriran Biblijom i hagiografskim piscima. Jedno od njegovih najistaknutijih djela su Pouke za čestit i blažen život po primjerima svetaca, u izvornikuDe insitutione bene vivendi per exempla sanctorum, poznato i pod skraćenim nazivom Institucija. To je djelo prikaz kršćanskih vrlina kroz primjere iz života svetaca. Budući da je djelo moguće tumačiti na tri načina, kao književno,...
Čupori Moslavački u 15. i 16. stoljeću
Čupori Moslavački u 15. i 16. stoljeću
Petra Rakić
Razvijeni srednji vijek bilo je razdoblje kada se na području današnje regije Moslavine pojavila plemićka obitelj Čupora Moslavačkih. Općeprihvaćena teorija je kako Čupori svoje porijeklo vuku iz plemenitog roda Moslavačkih koji su ranije živjeli na istom tom području. Začetnikom obitelji se smatra Stjepan II. s nadimkom Čupor od kojeg se taj nadimak sve češće upotrebljava kao oznaka obiteljskog imena. Stjepan II. Čupor potomak je Makarija Moslavačkog. Čupori Moslavački...

Pages