Pages

Aktivnosti i terapija pomoću konja: stanje u Republici Hrvatskoj te uvjeti potrebni za rad
Aktivnosti i terapija pomoću konja: stanje u Republici Hrvatskoj te uvjeti potrebni za rad
Lea Bogojević
U diplomskom radu prikazani su osnovni uvjeti vezani uz aktivnosti i terapije pomoću konja, ciljane skupine koje su potencijalni kandidati za aktivnosti i terapije pomoću konja, povijest razvoja aktivnosti i terapije pomoću konja u Hrvatskoj i susjednim zemljama te aktualno stanje u Republici Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na stanje u Istarskoj županiji. Prikazane su moguće igre na konju i pored konja te pozitivni učinci aktivnosti i terapije pomoću konja. Cilj rada je prikaz aktualnog...
Aktivnosti i uloge menadžmenta
Aktivnosti i uloge menadžmenta
Monika Brčić
U ovom završnom radu navedene su aktivnosti i uloge menadžmenta, te izdvojene funkcije menadžmenta, koje su nakon teorijskog dijela analizirane na primjeru poslovanja Valamar Riviere d.d.. Jedan od glavnih zadataka menadžmenta je da uspostavi dobar odnos među članovima svog tima u svrhu maksimiziranja dobiti, konkurentnosti na tržištu te smanjenja troškova poslovanja. U organizacijama najčešće postoje tri razine upravljanja, odnosno niži, srednji i viši menadžment, te s...
Aktivnosti u eko vrtićima u Republici Hrvatskoj
Aktivnosti u eko vrtićima u Republici Hrvatskoj
Dea Jušta
Vrtići koji njeguju ekološki pristup prilikom odgoja djeteta te pozornost usmjeravaju na brigu o okolišu i održivom razvoju, nazivaju se ekovrtići. Cilj svakog ekovrtića je stvoriti kod djece naviku za brigu o okolišu, a kroz ekološki pristup odgajanja djece djelovati i na njihov kognitivni razvoj. U Hrvatskoj ima stotinjak ekovrtića koji su priznati od strane Međunarodne ekoškole-vrtića, a čiji je cilj ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente procesa i...
Aktivnosti upravljanja odnosima s korisnicima usluga usmjerene na stvaranje lojalnosti korisnika
Aktivnosti upravljanja odnosima s korisnicima usluga usmjerene na stvaranje lojalnosti korisnika
Nina Gortan
Nekadašnji masovni marketing prelazi u takozvani mikromarketing gdje se pažnja posvećuje svakom pojedinom kupcu, odnosno korisniku. S takvim promjenama razvio se i CRM sustav. Sve veći naglasak je na kvaliteti i vrijednosti. Zadovoljstvo kupaca postaje jedan od glavnih ciljeva poslovanja. Usvaja se mišljenje kako je izgradnja i održavanje odnosa s kupcima profitabilnije od stalnog traženja novih. Lojalnost postaje suvremeni trend te se poduzeća bore za lojalne i odane korisnike....
Aktualni izazovi računovodstvene profesije
Aktualni izazovi računovodstvene profesije
Paula Peruško
Profesija podrazumijeva zvanje, vrstu zanimanja, struku, djelatnost koja služi kao izvor egzistencije. Utvrđeno je također da u uvjetima kriza računovodstvena profesija sporije gubi posao od prosjeka drugih profesija. Osnovna obilježja suvremene računovodstvene profesije jesu: zanimljiva, izazovna, dobro plaćena, društveno priznata. U Republici Hrvatskoj računovodstvena profesija još uvijek nije do kraja uređena, no ukoliko uspoređujemo razdoblje prije dvadesetak i više godina,...
Aktualni trendovi u razvoju elektroničke trgovine
Aktualni trendovi u razvoju elektroničke trgovine
Jasna Bijelić
Ovaj završni rad naziva "Aktualni trendovi u razvoju elektroničke trgovine" je podijeljen u dvije tematske cjeline, razvoj e-poslovanja i elektroničke trgovine kroz ne tako davnu povijest, te u drugom dijelu na ostala poglavlja kroz koja je pojašnjeno na koji način se pokreće elektronička trgovina, koji su preduvjeti za pokretanje iste te što e-trgovac mora znati o poslovanju i aktualnim trendovima u razvoju e-commercea kako bi uspješno poslovao.
Akustika - mjerenje i ocjena buke okoliša u skladu s dopuštenim razinama
Akustika - mjerenje i ocjena buke okoliša u skladu s dopuštenim razinama
Manuel Bratović
Provedeno je terensko mjerenje buke i zvučne izolacije u radnom i životnom okolišu u Arheološkom muzeju Istre te u jednoj privatnoj kući u Rijeci na Kantridi. prema Zakonu o zaštiti od buke NN br. 30/09, Pravilniku o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu NN br. 46/08, Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN br. 145/04. Nakon analize i obrade podataka dobiveni rezultati uspoređeni su s važećim propisima. Prema navedenom...
Akutni apendicitis
Akutni apendicitis
Teodora Lolić
Akutni apendicitis hitno je medicinsko stanje. Ono zahtijeva brzo reagiranje liječnika primarne zdravstvene zaštite ili liječnika hitne medicine da, nakon što prepozna znakove i simptome bolesti uputi pacijenta u hitni bolnički prijem gdje će nakon pregleda i dijagnostike, ukoliko se potvrdi dijagnoza akutnog apendicitisa, kirurg operativnim zahvatom ukloniti crvuljak iz trbušne šupljine. Analizom istraživanja zaključuje se da se u razdoblju od 01.01.2010. do 07.09.2020. akutni...
Akutni i kronični pankreatitis
Akutni i kronični pankreatitis
Katarina Lozić
Svrha izrade završnog rada je prikaz akutnog i kroničnog pankreatitisa. Prikaz kliničke slike, uvid u dijagnostičke postupke i načine potvrđivanja dijagnoze akutnog ili kroničnog pankreatitisa, te liječenje s naglaskom na indikacije za kirurško liječenje. Također kroz rad će se prikazati i obrađeni statistički podaci vezani za akutni i kronični pankreatitis unazad 10 godina na odjelu abdominalne kirurgije i interne medicine. Na kraju spomenut će se važnost i zadaća...
Alati i metode prikupljanja podataka promatrano iz etičke perspektive
Alati i metode prikupljanja podataka promatrano iz etičke perspektive
Lana Džoja
U ovome se radu obrađuju alati i metode prikupljanja podataka te se raspravlja o etičnim pitanjima kod svakog pojedinačnog elementa procesa prikupljanja podataka. Na početku rada se pobliže pojašnjavaju pojedinačni elementi procesa analize podataka pod kojem spada i proces prikupljanja podataka kao drugi korak poslije postavljanja ciljeva a prije obrade i tumačenja i prikazivanja rezultata. Nadalje, kreće se u obradu alata pomoću kojih se provode procesi prikupljanja podataka. Pod...
Alati namijenjeni podučavanju programiranja
Alati namijenjeni podučavanju programiranja
Amel Okić
Suvremeno društvo uvelike je ovisno o tehnologiji, tehnološkim dostignućima i njezinom daljnjem razvoju. Poslovanje i svakodnevni život organiziraju se posredstvom ovoga resursa, čiji će značaj rasti i u budućnosti. Prema tome, smatra se strateškim značajem ulagati u daljnji razvoj znanja u informatici i njezinom razvoju na međunarodnoj razini. Fukcioniranje računala i njihova primjena u praksi nezamislivi su bez postojanja programske podrške, odnosno adekvatnih računalnih...
Alati u poslovanju UX dizajnera
Alati u poslovanju UX dizajnera
Dubravko Bašić
Kako se informacijsko komunikacijska tehnologija razvija, dolazi do potrebe za uređenjem web stranica i aplikacija. Svaki korisnik voli vidjet lijepi dizajn web stranice ili aplikacije. Tu nastupaju UX dizajneri. UX dizajn je proces koji dizajnerski timove koriste za stvaranje proizvoda koji korisnicima pružaju smislena i relevantna iskustva. U radu će biti pobliže objašnjeno što je to UX dizajn , razlike između UX-a i UI-a, prikazana će biti i povijest UX-a. Zatim će biti opisano...

Pages