Pages

Američki pokret za građanska prava (od 1954. do 1968. godine)
Američki pokret za građanska prava (od 1954. do 1968. godine)
Marko Buršić
Nakon kraja Američkog građanskog rata 1865. godine ukinut je sustav robovlasništva koji je bio temelj društva i gospodarstva južnih država Sjedinjenih Američkih Država. Dok je jug bio pod sjevernom okupacijom bivši robovi dobili su ista prava koja su imali bijelci, međutim kada su 1876. godine južnjaci ponovno dobili kontrolu nad regijom crnci su postepeno izgubili svoja građanska prava. Do početka 20. stoljeća južni crnci su praktički izgubili pravo glasa i bili su odvojeni...
Amfiteatar u Puli
Amfiteatar u Puli
Dino Poljak
Ovaj rad se bavi Pulskom Arenom, odnosno Amfiteatrom, te su navedene sve bitne stvari koje je ova velebna građevina prošla kroz dvije tisuće godina starosti. Od gradnje za vrijeme cara Vespazijana, preko gladijatorskih bitaka, pa sve do današnjeg vremena kada se u Amfiteatru održavaju razni koncerti, izložbe i manifestacije.
Amor patrio in Foscolo e Leopardi
Amor patrio in Foscolo e Leopardi
Micaela Rotta
In questo mio lavoro di laurea triennale ho voluto dare uno sguardo alla poesia patriottica nelle opere di Ugo Foscolo e Giacomo Leopardi, e ciò nel contesto della poesia patriottica della letteratura italiana. La poesia patriottica sorge potremmo dire spontanea nei momenti difficili di una nazione. Il patriottismo è naturalmente presente nella maggior parte di noi, ma sono i poeti che meglio degli altri sanno farsi interpreti delle aspirazioni di libertà ed indipendenza di un popolo....
Ana Karenjina i Gospođa Bovary u otvorenome metodičkom sustavu
Ana Karenjina i Gospođa Bovary u otvorenome metodičkom sustavu
Ivona Duras
U ovome su radu prikazani romani Ana Karenjina i Gospođa Bovary u otvorenome metodičkom sustavu u obradi lektire. Oba romana nastali su u razdoblju realizma koje je kratko prikazano na početku romana. Uz realizam prikazani su i francuski i ruski realizam i njihove najvažnije značajke uz kratak opis sadržaja romana. Naglasak na opis glavnih junakinja, Ane i Emme, stavljen je na knjigu Drugi spol, autorice Simone de Beauvoir. Obje su junakinje karakterno opisane na etičkoj, sociološkoj...
Analisi comparativa delle opere di San Francesco d' Assisi
Analisi comparativa delle opere di San Francesco d' Assisi
Antonella Antonac
Il Medioevo è stato un periodo che ha visto l'affermarsi del potere della Chiesa e delle varie letterature in volgare. La letteratura che è stata maggiormente rilevante per il tema di questa tesi è quella religiosa che, appunto, vanta il primo testo letterario in volgare: le Laudes creaturarum. Il suo autore, Francesco d'Assisi, conobbe la fede dopo una vita agiata segnata dalla prigionia. I suoi scritti dimostrano chiaramente sia i vizi sia le virtù e fanno emergere i diversi esiti che...
Analisi degli stili comunicativi in classe
Analisi degli stili comunicativi in classe
Nataša Paskarević
Le ricerche sulle dinamiche relazionali in contesti scolastici hanno dimostrato che lo stile comunicativo dell’insegnante influisce sull’efficacia dell’insegnamento. Ciò ha portato al cambiamento del ruolo dell’insegnante come pure di quello dell’allievo. Tra i vari compiti, l’insegnante ha il compito portare l’allievo ad attivare e sviluppare una condotta che rimuove gli ostacoli che potrebbero impedire il contatto con gli altri e che minimizza i rischi d'incomprensione,...
Analiza "bliske suradnje" Hrvatske narodne banke i Europske središnje banke
Analiza "bliske suradnje" Hrvatske narodne banke i Europske središnje banke
Tamara Mijić
Financijska kriza, koja je 2008. godine eruptirala punom silom, pokazala je kako okvir za europsku integraciju nije uspio osigurati financijsku stabilnost te kako monetarna unija može funkcionirati samo ako je integrirani bankarski sustav na snazi. Proizašlo je mnogo pitanja o tome kakva je organizacija i funkcionalnost financijskog sustava s obzirom na ukazane nedostatke dotadašnje prudencijalne regulacije u bankarstvu. Potreba za promjenom supervizije financijskog sektora EU-a, posebice...
Analiza CRM aktivnosti u tvornici Duhana Rovinj
Analiza CRM aktivnosti u tvornici Duhana Rovinj
Joelle Živolić
Upravljanje odnosima s korisnicima (CRM) je poslovna strategija koju danas koriste skoro pa sve kompanije, kako bi one bile u stalnoj interakciji sa svojim korisnicima, bilo da se radi o postojećim korisnicima ili o potencijalnim budućim korisnicima. Strategija upravljanja odnosa s korisnicma pokušava analizirati podatke o povijesti korisnika u kompaniji, a to sve kako bi kompanija poboljšala poslovne odnose sa svojim korisnicima s posebnim naglaskom na zadržavanje korisnika te na kraju...
Analiza adekvatnosti kapitala banaka u Republici Hrvatskoj
Analiza adekvatnosti kapitala banaka u Republici Hrvatskoj
Stefani Ivančić
Bankovni kapital ima značajnu ulogu u sprječavanju propasti banke te djeluje kao zaštitni sloj protiv mogućih gubitaka. Adekvatnost kapitala pokazuje količinu kapitala koju banka mora sačuvati da bi uspješno poslovala, primijenila mogućnosti rasta, apsorbirala gubitke i sačuvala povjerenje klijenata. S ciljem povećanja financijske stabilnosti diljem svijeta, Baselski odbor donio je tri kapitalna sporazuma: Basel I, Basel II i Basel III. Kako bi se osiguralo da banke posluju sigurno...
Analiza aktivnosti ukupne esteraze i ugljične anhidraze tijekom embrionalnog razvoja morskog zekana Aplysia punctata
Analiza aktivnosti ukupne esteraze i ugljične anhidraze tijekom embrionalnog razvoja morskog zekana Aplysia punctata
Ivana Damijanjević
Enzimska aktivnost ukupnih esteraza (UE) i ugljične anhidraze (UA) mjerena je modifikacijom metode po Pocker i Stone-u u ukopnom homogenatu tkiva jajne vrpce morskog zekana Aplysia punctata (Cuvier, 1803). Navedenom metodom prvo se određuje enzimska aktivnost ukupnih esteraza, te se od tih aktivnosti oduzme aktivnost UA dobivena primjenom specifičnog inhibitora UA acetazolamida (AZM). Početno određena je aktivnost UA standarda izoforme CAII iz ljudskih eritrocita i inhibitorski učinak...
Analiza alometrije prirodnih populacija dagnje u Jadranu
Analiza alometrije prirodnih populacija dagnje u Jadranu
Marko Žmarić
Svrha ovog rada je priprema prikupljenih podataka za daljnje statističke analize, potvrde znanstvenih hipoteza koje je moguće postaviti obzirom na postojeće biometrijske podatke (masa, duljina), a odnose se na (zakon kuba i indeks kondicije). Cilj rada bila je digitalizacija, sistematiziranje i prezentiranje obrađenih izvornih terenskih biometrijskih parametara jedinki prirodnih populacija mediteranske dagnje Mytilus galloprovincialis prikupljanih od 2000. do 2010. godine u ožujku,...
Analiza asortimana na primjeru poduzeća sirana Gligora
Analiza asortimana na primjeru poduzeća sirana Gligora
Dominik Hordov
Za temu ovog završnoga rada odabrana je sirana „Gligora“ kako bih se ukazalo na potencijale hrvatske države kao izvora prirodnih ljepota ali i kvalitetnih i svjetski poznatih proizvoda. Koristeći se raznim knjigama, člancima te internetskim stranicama, uvest će se čitatelja u svijet sirane „Gligora“ i njenu dugogodišnju tradiciju i povijest. Kroz razvoj njihovih proizvoda ukazat će se na to kako se novi proizvod razvija na tržištu, kako popularnost toga proizvoda može...

Pages