Pages

Analiza financijskih izvještaja na primjeru velikih trgovačkih društava s glavnom djelatnošću proizvodnje prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja na primjeru velikih trgovačkih društava s glavnom djelatnošću proizvodnje prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2016. godine
Valentino Balent
Financijski izvještaji pružaju informacije ne samo menadžmentu nego i širokom spektru zainteresiranih eksternih korisnika koji pomoću njih mogu ocijeniti financijsku stabilnost i uspješnost poslovanja kompanije. Prema tome, od ključne važnosti je da financijski izvještaji budu realni, istiniti i objektivni kako bi u konačnici mogli pružiti kvalitetne informacije pomoću kojih će se moći donijeti i kvalitetne odluke. Kako bi se dobio detaljniji uvid u poslovanje kompanije,...
Analiza financijskih izvještaja velikih turističkih društava u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2014. godine
Analiza financijskih izvještaja velikih turističkih društava u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2014. godine
Marco Toncetti
Tijekom proteklih godina hrvatski je turizam doživio značajne stope rasta u terminima noćenja. S udjelom od 17% BDP-a postao je jedan od temeljnih sektora za cijelu državu. Porast broja noćenja popraćen je i porastom broja smještajnih kapaciteta kao rezultat intenzivnih investicija ostvarenih od strane najvećih hrvatskih turističkih tvrtki, kako bi pokrili ovakav porast potražnje. Analiza financijskih izvještaja je uvijek bila vrlo važan pri donošenje ekonomskih odluka. Ne...
Analiza financijskih izvješća na primjeru brodarskih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Analiza financijskih izvješća na primjeru brodarskih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Tea Horvatić Žugec
Provedba analize financijskih izvještaja od izrazitog je značaja za prikaz objektivnih i vjerodostojnih informacija o poslovanju poduzeća. To je osobito važno za potencijalne investitore, ali i za menadžment poduzeća koji pravodobnim uočavanjem negativnih tendencija određenih stavki unutar samih izvještaja, iste može pravovremeno korigirati. Cilj ovog rada je ocijeniti financijsko stanje i uspješnost poslovanja društva koja su objekt analize. Svrha rada jest ukazati na važnost...
Analiza financijskih izvješća na primjeru poduzeća Valamar Riviera d.d.
Analiza financijskih izvješća na primjeru poduzeća Valamar Riviera d.d.
Gabriel Mofardin
Temeljni financijski izvještaji jedna su od najbitnijih stavki u poslovanju određenog poduzeća. Na kraju određenog razdoblje svako je poduzeće dužno sastaviti financijske izvještaje, a veličina poduzeća određuje hoće li poduzeće biti obvezno izraditi sve ili samo neke od njih. Svaki od tih izvještaja ima svoju ulogu i pruža određene informacije. Financijski izvještaj mora točno i objektivno prikazivati stanje u kojem se poduzeće nalazi kako bi odluke koje se donose na...
Analiza financijskih izvješća u poduzeću "Vindija d.d. Varaždin"
Analiza financijskih izvješća u poduzeću "Vindija d.d. Varaždin"
Matija Bešvir
Cilj ovog rada bio je analizirati horizontalnu i vertikalnu analizu financijskih izvještaja te financijske pokazatelje poduzeća Vindija d.d. Varaždin kako bi se utvrdila uspješnost poslovanja i stabilnost poduzeća. U istraživanju je bilo obuhvaćeno razdoblje od 2012. – 2017. godine kako bi se preciznije utvrdilo da li poduzeće posluje s gubitkom ili dobitkom. Horizontalnom i vertikalnom analizom je utvrđeno kako se udio kratkotrajne imovine povećao tijekom promatranog razdoblja,...
Analiza funkcija pakiranja na primjeru linije proizvoda Cedevita
Analiza funkcija pakiranja na primjeru linije proizvoda Cedevita
Bojana Milašinović
Pakiranje je nuţnost današnjice koja utječe na cijenu i atraktivnost proizvoda, štiti i čuva proizvod od vanjskih utjecaja, olakšava transport, skladištenje i prodaju. Funkcija pakiranja objedinjuje niz elemenata koji su sastavna komponenta proizvoda, a on treba imati svoj omot i ambalaţu, svrhu pakiranja, ukazivati na prednosti i nedostatke tog pakiranja, odabir ciljne skupine koju će proizvod privući pakiranjem i marketinški splet sa svojim instrumentima koji će pomoći...
Analiza geografskih obilježja atrakcijske osnove Švicarske
Analiza geografskih obilježja atrakcijske osnove Švicarske
Petra Udovičić
Ovaj završni rad se bavi analiziranjem prirodnih i antropogenih atrakcija Švicarske. Švicarska je primjer zemlje elitnog turizma. Razvoj turizma se temelji na valorizaciji prirodnih resursa. Turiste najviše privlače planine te specifične prirodne atrakcije. Bogata prošlost Švicarske doprinijela je ponudi antropogenih atrakcija. Švicarska turizam razvija na održiv način. Razvila se kao cjelogodišnja destinacija. Dobra prometna povezanost je omogućila razvoj turizma. Švicarska...
Analiza globalnih tijekova izravnih inozemnih ulaganja
Analiza globalnih tijekova izravnih inozemnih ulaganja
Elena Babić
Postoje inozemna izravna i neizravna ulaganja, izravna ulaganja su FDI dok su neizravna portfolio ulaganja i ostale vrste investicija. U slučaju FDI-a postoje brownfield i greenfield investicije. Vrijednost greenfield investicija na globalnoj razini u 2015. godini iznosila je 751 mlrd dolara, od toga 560 mlrd uloženo je u razvijene zemlje. Teorijama investiranja nastoji se objasniti način i funkcioniranje investiranja te pronaći najefikasniji put financiranja, javljaju se četiri glavne...
Analiza google adwords oglašavanja
Analiza google adwords oglašavanja
Daniela Špada
Google AdWords najveća je suvremena oglašivačka platforma na svijetu koja je od svojeg osnivanja uvelike promijenila sve do tada poznate kanale oglašavanja poput novina, televizije i drugih. Zahvaljujući Google AdWords-u, oglašavanje je postalo cjenovno pristupačno, te se takvo oglašavanje smatra najjeftinijim ulaganjem u promociju poduzeća, neovisno o njegovoj veličini. Predmet diplomskog rada analiza je revolucionarnog Google AdWords oglašavanja, sagledavanje kompleksnosti...
Analiza i obilježja korištenja sredstava kohezijskog fonda Europske unije
Analiza i obilježja korištenja sredstava kohezijskog fonda Europske unije
Anđela Vrljić
Kohezijski fond financijski je instrument Europske unije koji djeluje od 1994. godine i namijenjen je jačanju gospodarske i socijalne kohezije EU-a. Fond osigurava financijske doprinose projektima koji doprinose postizanju ciljeva utvrđenih Ugovorom o Europskoj uniji u području okoliša i prometa. Članice korisnice su one države s bruto nacionalnim proizvodom po stanovniku, mjerenog paritetima kupovne moći, nižim od 90% prosjeka Zajednice, a koje imaju strategije koje vode do...
Analiza i problematika članka 9 japanskog ustava
Analiza i problematika članka 9 japanskog ustava
Matea Cakić
U ovom završnom radu predstaviti ću članak 9 japanskog ustava odnosno takozvanu pacifističku odredbu kojom se Japan odrekao rata i, u svrhu održavanja mira, odrekao držanja ratnih potencijala i vojnih institucija. Metodom analiziranja dostupnih članaka i knjiga na tu temu, predstaviti ću članak 9 s njegovom povijesnom pozadinom, formiranje Snaga obrane i njihov status i stanje, te argumente za i protiv revizije članka 9 japanskog ustava kako bi se razriješio problem istovremenog...
Analiza i rudarenje posjeta web mjesta
Analiza i rudarenje posjeta web mjesta
Paolo Pelesk
Rudarenje posjeta Web mjesta relativno je novo područje koje se sve češće koristi u poslovnim procesima i pri donošenju odluka. Rudarenje podataka koristi se u većini grana: sigurnost, promet, trgovine, medicina, itd. Dok metode i alati za rudarenje Weba pronalaze uporabu za otkrivanje korisničkih uzoraka s Web mjesta ili mobilne aplikacije. Alati i metode proizašle iz rudarenja podataka posebno su prilagođene za probleme rudarenja Weba. Rezultati rudarenja koriste se najčešće u...

Pages