Pages

Analiza nastupa na internetu turističke destinacije Istre i Toskane
Analiza nastupa na internetu turističke destinacije Istre i Toskane
Tea Sanković
Internet marketing danas nalazi široku primjenu u turizmu te predstavlja stratešku odrednicu poslovanja gotovo svakog subjekta iz sektora turizma. Može se definirati kao primjena interneta i ostalih srodnih digitalnih tehnologija zajedno sa tradicionalnim komunikacijama za postizanje marketinških ciljeva. Turističke destinacije posvećuju veliku pažnju pri nastupu na internetu kako bi bile prepoznatljive na turističkom tržištu i povećale konkurentnost. Putem službenih...
Analiza nastupa tri najveće hrvatske banke na društvenoj mreži facebook
Analiza nastupa tri najveće hrvatske banke na društvenoj mreži facebook
Valentina Baf
Društvene su mreže postale nezaobilazna aktivnost današnjice, one su izvorišna tema razgovora među ljudima, ponajviše među mladima. One su digitalni medij čiji je razvoj omogućen razvojem interneta i platforme koja podržava takav sustav. Digitalizacija nije uvjetovala samo način na koji korisnici pretražuju sadržaj i dolaze do informacija već i njihovo ponašanje i razmišljanje. Promjena ponašanja i razmišljanja korisnika uvjetovala je i promjene u poslovanju raznih...
Analiza odabranih obilježja prehrambene industrije Republike Hrvatske
Analiza odabranih obilježja prehrambene industrije Republike Hrvatske
Mihaela Šarić
Tema rada je analiza odabranih obilježja prehrambene industrije Republike Hrvatske. Prehrambena industrija predstavlja važnu sastavnicu svakog gospodarstva, tako i hrvatskoga. Zapošljava veliki broj ljudi, ostvaruje najviše prihode unutar prerađivačke industrije, te posjeduje velike proizvodne kapacitete. U radu su rangirane tvrtke prema financijskim i tržišnim pokazateljima, te su dobiveni podaci objedinjeni AHP metodom, koja se pokazala primjerenom u slučaju višekriterijskog...
Analiza oglašavanja na mrežnom portalu Tportal.hr
Analiza oglašavanja na mrežnom portalu Tportal.hr
Andrea Tomljenović
Oglašavanje je plaćeni oblik tržišnog i društvenog komuniciranja usklađen s interesima oglašivača i zajednice gdje se na sustavan i osmišljen način šalju poruke obično preko masovnih medija prema javnosti ili ciljnoj skupini sa svrhom utjecaja na primatelje i gradnju stavova i ponašanje. Oglas kao način oglašavanja mora sadržavati informacije i uvjerljive poruke o onome što se oglašava, a moraju se stavljati na mjesta gdje će biti lako uočljive. Tehnika oglašavanja...
Analiza oglašivačke kampanje sladoleda Ledo
Analiza oglašivačke kampanje sladoleda Ledo
Irma Kurtalić
Poduzeća moraju činiti mnogo više od jednostavne opskrbe dobrim proizvodima i uslugama – moraju informirati potrošače o prednostima proizvoda i usaditi ih u njihovu svijest. Kako bi to postigla, moraju se spretno posluţiti sredstvima masovne promidžbe, obraćajući se odreĎenoj skupini potrošača. Oglašavanje je jedna vrsta komunikacije kojoj je svrha informiranje, obavještavanje potencijalnih kupaca o proizvodima ili uslugama. Oglasi sadrže činjenice, informacije i uvjerljive...
Analiza oglašivačkih poruka hrvatskih banaka upućenih djeci
Analiza oglašivačkih poruka hrvatskih banaka upućenih djeci
Neda Grbić
Komunikacija je dio svakodnevnog života ljudi. Ona predstavlja proces razmjene informacija, misli, ideja. Nadalje, integrirana marketinška komunikacija, je zapravo razvoj novih, različitih oblika komunikacije s potrošačima. Tema rada je Analiza oglašivačkih poruka hrvatskih banaka upućenih djeci. Uz analizu oglasa o dječjoj štednji, provedeno je istraživanje kako bi se dobilo mišljenje roditelja o oglasima namjenjenim djeci. Relativno mali uzorak ponekad može utjecati na...
Analiza oglašivačkih poruka poduzeća "T-hrvatski telekom"
Analiza oglašivačkih poruka poduzeća "T-hrvatski telekom"
Tea Kalčić
Hrvatski Telekom d.d. je vodeći davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj. U Hrvatskoj pruža sve telekomunikacijske usluge (usluge fiksne telefonije, prijenos podataka, internet i međunarodna komunikacija), usluge projektiranja i izgradnje elektroničkih komunikacijskih mreža, najam vodova, IPTV i ICT usluge, usluge električne energije. Misija HT Grupe jest komunikacija, informacija i zabava uvijek i svuda. Vizija kompanije jest biti kompanija koja pokreće online društvo i...
Analiza oporezivanja dohotka u Republici Hrvatskoj od 1995. do 2014. godine
Analiza oporezivanja dohotka u Republici Hrvatskoj od 1995. do 2014. godine
Antonia Zahtila
U razdoblju od 1995. do 2014. godine u Republici Hrvatskoj su se dogodile mnogobrojne promjene u oporezivanju dohotka. Glavna promjena s kojom je započela reforma oporezivanja dohotka je prelazak s britanskog na germanski oblik poreza na dohodak u 1994. godini.Osnovni osobni odbitak je 1995. godine iznosio 700 kn, dok je 2014. bio viši za 1.500 kn tj. iznosio je 2.200,00 kn. Do 2001. godine postojale su samo dvije porezne stope (20% i 35%), u 2001. napušta se proporcionalno oporezivanje...
Analiza pakiranja maslinovog ulja "Ol Istria"
Analiza pakiranja maslinovog ulja "Ol Istria"
Tedi Starić
Pakiranje proizvoda neizbježan je proces proizvodnje, ono obilježava završnu fazu proizvodnje proizvoda, olakšava transport u proizvodnji, skladištenje i prodaju. Osim navedenog najvažnije obilježje je sam vizualni, odnosno grafički detalj pakiranja (ambalaže) koji dopire do krajnjeg kupca. Sam proizvod, osim potrebe kupca, mora imati svoju priču, tradiciju, kvalitetu, svoj jedinstveni marketinški trik koji će oduševiti postojeće i privući nove kupce. Pakiranje maslinovog...
Analiza pokazatelja angažiranosti zaposlenih
Analiza pokazatelja angažiranosti zaposlenih
Helena Rojnić
Angažiranost zaposlenika pojam je koji sve više zaokuplja pažnju brojnih poslodavaca, te su spremni uložiti vrijeme u poticanje angažmana kod svojih zaposlenika. Kako bi lakše pratili i mjerili angažman, koriste se brojnim instrumentima putem kojih lakše analiziraju i prate promjene na pojedinim radnim mjestima. Vrlo je važno uzeti u obzir sve ključne odrednice angažmana: prepoznati sve prepreke i pokretače angažmana na poslu, kako na organizacijskoj tako i na individualnoj...
Analiza populacijskih gibanja u EU i Hrvatskoj
Analiza populacijskih gibanja u EU i Hrvatskoj
Stefano Sinožić
Glavni cilj ovog rada je analiza populacijskih kretanja u Europskoj Uniji i Hrvatskoj te kakva populacijska slika slijedi daljnjim djelovanjem prisutnih trendova. Zbog jednostavnijeg praćenja rada u prvo dijelu objašnjeni su osnovi populacijski pojmovi kao što su natalitet, mortalitet, migracije, depopulacija i slično, analiza populacijskih promjena izrađivana je usporedbeno za EU i Hrvatsku. Istraživanja su provođena usporedbenim popisima stanovništva za EU EUROSTAT-ovim...
Analiza poreznog klina u Republici Hrvatskoj
Analiza poreznog klina u Republici Hrvatskoj
Biljana Žgomba
Ne postoji savršen porezni sustav, niti dva identična porezna sustava, ali svaka vlast mora voditi računa o dobrobiti svojih građana, držati se načela oporezivanja, a ponajprije se oslanjam na načelo pravedne preraspodjele poreznog tereta. U Republici Hrvatskoj su se nakon velike porezne reforme iz 1994. godine kada je uveden porez na dohodak kakvog danas poznajemo, provodile razne manje reforme odnosno promjene u sustavu oporezivanja dohotka a da se pritom nije provela prethodna...

Pages