Pages

Analiza poslovanja "Arenaturist Ribarska koliba" d.o.o.
Analiza poslovanja "Arenaturist Ribarska koliba" d.o.o.
Melani Peteh
Financijski izvještaji, kao glavni nositelji i izvori računovodstvenih informacija veoma su značajni za vanjske i unutarnje korisnike jer služe kao podloga za donošenje važnih, poslovnih odluka. Oni predstavljaju i daju uvid o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja određenog društva, iako su često podložni manipulacijama gdje se stvarno stanje društva nastoji prikazati u „boljem i uspješnijem svjetlu“, to jest nastoji se prikazati uspješnije poslovanje određenog...
Analiza poslovanja brodskih prijevoznika tereta u Reublici Hrvatskoj
Analiza poslovanja brodskih prijevoznika tereta u Reublici Hrvatskoj
Vedran Štimac
Morsko brodarstvo kao prijevozna djelatnost koja se odvija pomorskim prometnim putovima glavni je nositelj i pokretač trgovinske razmjene u svijetu. Nositelji pomorskog prijevoza su brodarski prijevoznici koji organiziraju prijevozni proces u linijskom, slobodnom i tankerskom brodarstvu. Nakon petogodišnjeg razdoblja najvećeg rasta koje je započelo 2003., pod utjecajem svjetske financijske krize na tržištu pomorskog prijevoza nastupilo je krajem 2008. godine razdoblje najnižih...
Analiza poslovanja investicijskih društava u Republici Hrvatskoj
Analiza poslovanja investicijskih društava u Republici Hrvatskoj
Sara Kmet
Prema Zakonu o tržištu kapitala (NN br. 54/13 i 18/15, čl.3) investicijsko društvo u Republici Hrvatskoj je pravna osoba čija je redovita djelatnost pružanje jedne ili više investicijskih usluga trećima i/ili obavljanje jedne ili više investicijskih aktivnosti na profesionalnoj osnovi. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nadzire organizacijske uvjete, strategije, politike i postupke koje investicijsko društvo ima uspostavljeno u svojim odredbama poslovanja....
Analiza poslovanja leasing društva u Republici Hrvatskoj
Analiza poslovanja leasing društva u Republici Hrvatskoj
Tijana Pavelić
Leasing je financijski proizvod koji označava najam odnosno koji omogućava primatelju leasinga da objekt leasinga dobije na privremenu uporabu za određeno vremensko razdoblje uz plaćanje mjesečene naknade. Posao leasinga može biti posao operativnog i posao financijskog leasinga. Nakon stupanja na snagu Zakona o leasingu 30.09.2006. godine odnosno promjene Zakona 05.12. 2013. uspostavljen je sustavni nadzor i zakonodavna regulacija leasing poslovanja. Značajnija pojava leasing kuća u...
Analiza poslovanja otvorenih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj
Analiza poslovanja otvorenih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj
Elvis Zadravec
Otvoreni investicijski fondovi financijske su institucije koje potencijalnim ulagačima nude različite modele ulaganja, prilagođene njihovim ambicijama i sklonostima, te se kao takvi ističu kao vrlo zanimljiv oblik ulaganja slobodnih financijskih sredstava. Od njihovog pojavljivanja na financijskom tržištu krajem 90-tih godina, otvoreni investicijski fondovi u hrvatskoj bilježe rast i razvoj usporen povremenim krizama, a razvoj fondovske industrije u hrvatskoj vidljiv je konstantnim...
Analiza poslovanja stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj
Analiza poslovanja stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj
Kristina Vida
Prema Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (čl. 13. NN 109/97) stambena je štednja u Republici Hrvatskoj određena kao "organizirano prikupljanje novčanih sredstava-depozita od fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba štediša odobravanjem stambenih kredita uz financijsku potporu države na području Republike Hrvatske. Provedena analiza poslovanja stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj sustava pokazala je da raste broj ugovora o...
Analiza poslovnih funkcija na poduzeću Istarska ciglana d.o.o.
Analiza poslovnih funkcija na poduzeću Istarska ciglana d.o.o.
Martina Matković
Da bi čovjek mogao uspješno obaviti sve svoje životne zadatke, veoma je važna dobra organizacija. Upravo je tako i za uspješno poslovanje poduzeća važna organizacija. Dobra organizacija rada u poduzeću pridonosi bržem, ekonomičnijem, kvalitetnijem i racionalnijem ostvarivanju cilja poduzeća. Da bi se osnovni odnosno ukupan zadatak poduzeća mogao uspješno realizirati mora se raščlaniti na posebne zadatke odnosno poslovne funkcije. Poslovne funkcije u poduzeću najčešće su:...
Analiza poslovnih procesa u R razvojnom okruženju
Analiza poslovnih procesa u R razvojnom okruženju
Monika Lenić
Današnje organizacije koriste velik raspon različitih sustava informacijske podrške kako bi podržale svoje poslovne procese. Takvi sustavi potpore bilježe obilje podataka koji sadrže različite događaje. Kako bi korisnici mogli realizirati i na što bolji način pregledati događaje, te analizirati sam poslovni proces baziraju se na današnji tradicionalni programski jezik R. U ovom završnom radu je opisano kako se koristi RStudio korisničko sučelje, odnosno kako se analiziraju...
Analiza potrošačkih kredita u Republici Hrvatskoj
Analiza potrošačkih kredita u Republici Hrvatskoj
Belmin Kadrić
Potrošački krediti su zajmovi koji se koriste za kupovinu robe ili usluga, odnosno za refinanciranje dugova nastalih u takve svrhe. Upravo iz razloga što se odobravaju za točno definiranu svrhu spadaju u nenamjenske kredite. Takvu vrstu nenamjenskog kredita nude primjerice banke kako bi potrošačima omogućili kupnju robe ili otplatu troška u određenom vremenskom razdoblju sa uračunatom kamatom. Ovakva vrsta kredita ima veliko gospodarsko značenje jer daje mogućnost potrošaču da...
Analiza pozivnog centra telekomunikacijskog poduzeća T-com
Analiza pozivnog centra telekomunikacijskog poduzeća T-com
Damir Kalaš
Pozivni centar je centralno mjesto za prikupljanje i distribuciju svih relevantnih informacija, neizbježan je dio strategije naprednog odnosa s korisnicima sustava. Pozivni centar je tehnološko rješenje za učinkovitu i efektivnu komunikaciju s velikim brojem korisnika, odnosno posluţivanje dolaznih entiteta u sustavu pozivnog centra. U ovom radu prikazano je kako i na koji način funkcionira pozivni centar T-COM poduzeća, te što se želi postići sa primjenom pozivnih centara....
Analiza predsjedničke kampanje 2014. u Hrvatskoj na društvenoj mreži Facebook
Analiza predsjedničke kampanje 2014. u Hrvatskoj na društvenoj mreži Facebook
Dean Županović
Politički marketing i politička komunikacija izuzetno su bitni u izbornom procesu. Tek njihovom pravilnom primjenom stvara se mogućnost za provedbu političkih ideja. Društvene mreže predstavljaju novi forum na kojemu građani iskazuju svoje političke preferencije. Facebook kao mreža sa najviše korisnika, lider je tih trendova. Američki predsjednik Obama iskoristio je mogućnosti društvenih mreža, te je pomoću njih ostvario uzastopne pobjede na izborima. Predsjednički izbori u...
Analiza proizvodnog asortimana poduzeća "Delikatese Tina"
Analiza proizvodnog asortimana poduzeća "Delikatese Tina"
Antonija Stanić
Poduzeća u osnivanju obično imaju jedan proizvod s kojim izlaze na tržište. Kako se poduzeće razvija i raste tako uvodi nove proizvode i povećava proizvodni asortiman. Kada poduzeće prikupi dovoljno sredstava i osjeti da može podnijeti rizik uvodi i one proizvode koje se razlikuju od dosadašnjih i tako dodaje nove linije odnosno povećava asortiman po širini. Proizvodi mogu biti namijenjeni određenoj skupini potrošača ili širokoj potrošnji. Kako bi saznali gdje i kome nuditi...

Pages