Pages

Analiza i usporedba suvremenih metodologija razvoja informacijskih sustava
Analiza i usporedba suvremenih metodologija razvoja informacijskih sustava
Sandra Kazalac
Radom se teorijski razrađuju informacijski sustavi i razvoj informacijskih sustava s fokusom na agilne metode. Pronalaze se zajedničke karakteristike agilnih metoda kroz tablične prikaze kako bi se kroz istraživanje utvrdila mogućnost izvršenja komparativne analize s ciljem omogućavanja odabira metode razvoja. Upućuje se na prednosti i nedostatke te statističke pokazatelje o uspješnosti primjene metoda radi ukazivanja na potencijalna očekivanja ishoda primjene odabrane/odabranih...
Analiza indikatora pouzdanja u Hrvatskoj
Analiza indikatora pouzdanja u Hrvatskoj
Luka Jovanov
Informacije o pouzdanosti poduzetnika i potrošača, dobivene kroz ankete i oblikovane u tzv. indikatorima pouzdanja, sustavno se prikupljaju kako bi se mogle signalizirati promjene u gospodarskoj aktivnosti, kako bi se otkrile prekretnice u ekonomskom ciklusu, pružio makroekonomski nadzor i oblikovale kratkoročne procjene i prognoze. Indikator pouzdanja je statistički indikator koji se temelji na rezultatima anketa koje ispituju poduzeća i potrošače o njihovoj trenutnoj ekonomskoj...
Analiza industrije video igara
Analiza industrije video igara
Ivan Pavelić
Industrija video igara zajedno s svojim tržištem čini jedan od najbrže rastućih i najnaprednijih grana gospodarstva u svijetu. Video igre prisutne su svuda oko nas; od jednostavnih mobilnih igara, pa sve do online igra koje povezuju milijune igrača, održavajući međunarodne turnire baš kao ostali sportovi, poput nogometa, košarke, hokeja itd. Video igre omogućile su kompanijama da steknu zaradu koja se broji u milijardama dolara, dok sami igrači mogu steći status zvijezde s...
Analiza inflacije i strukture nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Analiza inflacije i strukture nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Lucija Rupić
U ovom radu analizirana je inflacija i stopa inflacije u Republici Hrvatskoj. Inflacija je povećanje opće razine cijena, dok je stopa inflacije stopa po kojoj cijene rastu. Postavlja se pitanje koja je optimalna stopa inflacije? Većina ekonomista smatra da je to inflacija koja je niska i stabilna i koja iznosi od 0 do 3%. Problem nezaposlenosti je egzistencijalni problem svakog pojedinca, njihovih obitelji te općenito stanovništva jedne države. Nezaposlenost trajno dovodi do...
Analiza interesno - utjecajnih skupina i njihove percepcije uspješnosti projekta
Analiza interesno - utjecajnih skupina i njihove percepcije uspješnosti projekta
Ana Kapetanović
Da bi se uspješno identificirale sve interesno – utjecajne skupine potrebno je napraviti dubinsku analizu svih zainteresiranih strana. Analiza interesno - utjecajnih skupina je tehnika sistematičnog prikupljanja i analiziranja kvantitativnih i kvalitativnih informacija kako bi se ustanovilo čije interese treba uzeti u obzir prilikom provođenja projekta. Pomoću analize interesno - utjecajnih skupina mogu se identificirati veze između interesno - utjecajnih skupina i projekta te veze...
Analiza internet trgovine poduzeća Biovega d.o.o.
Analiza internet trgovine poduzeća Biovega d.o.o.
Arijana Gorinjac
Internetska trgovina definitivno je prekretnica u načinu djelovanja poduzeća – danas je ta vrsta kupovine standard koji očekuje gotovo svaki kupac, a u budućnosti će doživjeti još mnogo promjena koje će omogućiti jednostavniju i lakšu kupovinu i prodaju putem interneta. Poduzeće koje svoje proizvode i usluge nudi kupcima putem interneta mora konstantno ulagati u učinkovitost internetske trgovine te analizirati marketinške aktivnosti vezane za istu, kako bi ponudili upravo...
Analiza izvještaja o dobiti u poduzeću Brana d.o.o.
Analiza izvještaja o dobiti u poduzeću Brana d.o.o.
Jelena Rengel
Cilj ovog rada bila je analiza raĉuna dobiti i gubitka poduzeća Brana d.o.o. te se u tu svrhu provela horizontalna i vertikalna analiza, te analiza putem financijskih pokazatelja kojoj je za cilj bio promatrati uspješnost poduzeća. Ovim radom obuhvaćene su dvije poslovne godine, gdje se usporedba provela sa prethodnom godinom. Poduzeće ima znaĉajniji porast dobiti u promatranim godinama, a do povećanja dobiti došlo je zbog povećanja prihoda s poduzetnicima unutar grupe. Poduzeće...
Analiza izvještaja o financijskom položaju u poduzeću Rimac automiobili d.o.o.
Analiza izvještaja o financijskom položaju u poduzeću Rimac automiobili d.o.o.
Jurica Jurković
Cilj ovog završnog rada je detaljno analizirati i opisati izvještaj o financijskom položaju (bilancu). Bilanca je temeljni financijski izvještaj koji daje pregled stanja imovine, obveza i kapitala na određeni dan. Na promatranom poduzeću Rimac Automobili d.o.o. provedena je horizontalna i vertikalna analiza bilance i prikazani su financijski pokazatelji. Promatrana je bilanca za dvije poslovne godine. Poduzeće ima značajan porast aktive u promatranim godinama što se ogleda u porastu...
Analiza izvora sredstava hrvatskih kreditnih institucija
Analiza izvora sredstava hrvatskih kreditnih institucija
Gordana Bošnjak
Najznačajnije institucije u kontekstu kreditnih institucija su banke. Gotovo sva istraživanja u svezi događanja na financijskom tržištu uglavnom se temelje na njima, s obzirom da su one nositelji glavnine događanja na istome. U kontekstu financiranja kreditnih institucija, moguće je govoriti o dvije osnovne skupine, a misli se na depozitne i nedepozitne izvore financiranja. Na njihovu visinu, ali i strukturu utječe čitavi niz čimbenika, dugoročnih i kratkoročnih utjecaja koji...
Analiza ključnih varijabli za ekonomski rast u RH
Analiza ključnih varijabli za ekonomski rast u RH
Edina Redžepi
Danas je veliki problem svake države nezaposlenost, siromaštvo i socijalna isključenost koja predstavlja problem i opterećenje za društvo jedne države, ali unatoč tome ne pojavljuje se ideja ili odlučna inicijativa za promjenom sadašnjeg stanja. Nadalje osobna i državna potrošnja prikazuju moć stanovništva i države u trošenju sredstava. Ključne varijable smo u radu definirali i opisali. Važna stavka u tim odnosima je i vanjskotrgovinska razmjena države prema kojoj se...
Analiza kompetencija televizijske medijske pismenosti studenata I. godine Sveučilišta u Puli
Analiza kompetencija televizijske medijske pismenosti studenata I. godine Sveučilišta u Puli
Kristina Nefat
U današnjoj vladavini masovnih medija medijske kompetencije doprinose većoj svijesti o medijima i omogućuju razumijevanje masovnih medija te prepoznavanje manipulacije putem medija i utjecaja na društvo. Cilj provedenog istraživanja bio je istražiti poznavanje televizije kao medija na uzorku studenata 1. godine Filozofskog fakulteta i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli koje će ukazati na razinu kompetencija televizijske medijske pismenosti, ovisno o studijskom programu...
Analiza komunikacijskih aktivnosti Nacionalnog parka Brijuni
Analiza komunikacijskih aktivnosti Nacionalnog parka Brijuni
Natali Kenđel
Nacionalni park Brijuni je otočje smješteno u Jadranskom moru, odnosno zapadno od istarske obale nasuprot mjesta Fažane. Sastoje se od 14 otoka i otočića, a prostiru se na 33,9km. Nacionalni park Brijuni vrijedan su element istarske i hrvatske prirodne te kulturno povijesne baštine. Brijuni su 27. listopada 1983. proglašeni nacionalnim parkom i omiljena su turistička destinacija, te jedna od komparativnih prednosti Republike Hrvatske. Komunikacija se može definirati kao razmjena...

Pages