diplomski rad
Ženski likovi u djelu Alberta Moravije / Le figure femminili nell' opera di Alberto Moravia

Debora Moscarda (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije