diplomski rad
Manjine u Italiji: sociolingvistički i lingvističko-politički čimbenici/ Minoranze linguistiche in Italia: aspetti sociolinguistici e linguistico-politici

Matea Korkut (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije