diplomski rad
Obiteljski odnosi i ovisnost adolescenata o video igrama

Mateja Žufika (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Podaci o radu
NaslovObiteljski odnosi i ovisnost adolescenata o video igrama
AutorMateja Žufika
Voditelj/MentorAldo Špelić (mentor)
Sažetak rada
Poticaj ovog diplomskog istraživanja bilo je ispitivanje uloge obitelji u rješavanju procesa druge separacije-individuacije njihovih adolescenata u pojavi ovisnosti o video-igrama. Naš cilj je bio ispitati (1) postignutu razliku među grupama adolescenata u načinu suočavanja s iskustvom odvajanja obzirom na igranje videoigara,pri čemu su naša očekivanja bila da će adolescenti ovisni o video igrama (koji igraju više od 3 sata dnevno) u odnosnu na druge grupe adolescenata pokazivati više poteškoća u ovladavanju iskustvom odvajanja definirane većom prisutnošću separacijske anksioznosti i negacije kao obrane, te većom prisutnošću simbiotskih potreba, regresije i niže razine zrele neovisnosti i (2) ispitati razliku među grupama adolescenata u kvaliteti emocionalnih odnosa u obitelji s pojedinim roditeljem obzirom na igranje video-igara gdje su očekivanja bila da će ovisni adolescenti (koji igraju više od 3 sata dnevno) imati lošije emocionalne odnose s pojedinim roditeljem u odnosu na druge. Obzirom na kvalitetu emocionalnih odnosa s pojedinim roditeljem, ispitivana je značajnost razlika na varijablama očeve brige i kontrole te majčine brige i kontrole u odnosu na utrošeno dnevno vrijeme igranja video-igara. Kako bismo istražili postavljene ciljeve i dokazali hipoteze koristili smo: (1) Upitnik separacije-individuacije i (2) Upitnik emocionalne povezanosti s roditeljima. Dobiveni rezultati potvrđuju razliku među grupama adolescenata u području negacije, razini simbiotskih potreba i razvoju optimalne neovisnosti. Dobiveno je da ovisni adolescenti (koji igraju 3 sata i više), u odnosu na druge dvije grupe, razmjerno više negiraju iskustvo separacije te se tako razlikuju na način da pokazuju veće simbiotske potrebe i imaju značajno nižu razinu zrele neovisnosti. Nadalje, rezultati pokazuju razliku u emocionalnim odnosima roditelja i ovisnih adolescenata. Prema stupnju očeve brige ispitivane u skupini ovisnih adolescenata dobili smo graničnu razinu brige, a za očevu kontrolu dobili smo ispodprosječnu razinu kontrole. Rezultati majčine brige i kontrole pokazali su izrazito nisku vrijednost iz čega smo zaključiti da su adolescenti ovisnici (koji igraju 3 i više sati) u odnosu na obje skupine zapušteni što se tiče segmenta roditeljske brige i kontrole.
Ključne riječiovisnost o video-igrama obiteljski odnosi adolescenti
Naslov na drugom jeziku (engleski)Family relationships and adolescent addiction to video games
Povjerenstvo za obranuMirjana Radetić - Paić (predsjednik povjerenstva)
Aldo Špelić (član povjerenstva)
Đeni Zuliani (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet za odgojne i obrazovne znanosti
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Psihologija
Razvojna psihologija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjintegrirani preddiplomski i diplomski
Naziv studijskog programaUčiteljski studij na hrvatskom i talijanskom jeziku
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra primarnog obrazovanja
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. prim. educ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2017
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The inducement of this graduate study was to examin the role of the family in the way of dealing with the process of second separation-individuation their adolescents and the phenomenon of video games dependency. Our goal was to examine (1) the difference between groups of adolescents in style of dealing with the experience of separation in consideration of playing video games. The expectation was that adolescents who are addicted playing games will appear most likely greater difficulties to control experience of separation than the other groups of adolescent in the way of greater separation anxiety and negation as mechanism of defence. Also,they will most likely have greater levels of sybiotic needs, regresion and lower levels of mature independency. Our second goal was to examine the difference between the groups of adolescents in the quality of emotional relationships between them and both parent considering their addiction of playing video games. Expectation was that the group of adolescents defined as addicts will most likely show worse emotional relations between them and their parents. Concidering the quality of emotional relations we examined relevance between the differences on variables of fathers care and controle and mothers care and controle in relation with adolescence daily time playing video games. In order to examine assumptions and proved the hypothesis,we used: (1) Questionnaire of separation-individuation and (2) Questionnaire of emotional connections with both parents. The results confirm the difference between groups of adolescents in the field of negation, the level of symbiotic needs and infield of developing optimal independence. We've got the results wich shows us that the adolescents who are defined as adicts in relation with other two groups of adolescents are most likely to negate the experience of separation considering the difference in way of showing more symbiotic needs and had a significantly lower level of mature independency. Furthermore, the results also shows the difference in the emotional relations between both parents and adolescents defined as addicts.According to the tested degree of parental care (in these case fathers care) we got marginal level of fathers care in group of addict adolescents and for the degree of fathers control we got below-average levels of control. The results showed characteristically low value in area of maternal care and controle from wich we can conclude that the adolescents defined as addictive compare with the other two groups of adolescents are neglected in area of parental care and control.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:656931
PohranioAleksandar Ćatić