završni rad
Usporedba računovodstvenog obuhvata poslovanja poduzetnika, obrtnika i udruga

Sara Rahmonaj (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovUsporedba računovodstvenog obuhvata poslovanja poduzetnika, obrtnika i udruga
AutorSara Rahmonaj
Voditelj/MentorKsenija Černe (mentor)
Sažetak rada
Cilj je rada ustanoviti posebnosti i razlike između računovodstva poduzetnika, obrtnika i udruga. Metode korištene u radu jesu metoda analize i sinteze, deskripcije i komparativna metoda. Prema usporedbi računovodstvenih osnova poduzetnici su obvezni koristiti dvojno knjigovodstvo, obrtnici jednostavno, dok udruge koriste dvojno ili jednostavno ovisno o svojoj veličini i sukladno odluci o korištenju jednostavnog knjigovodstva. Razlike između ovih računovodstvenih osnova je što dvojno knjigovodstvo predstavlja obračunsku, a jednostavno novčanu kategoriju. U segmentu poslovnih knjiga, poduzetnici i udruge (obveznici dvojnog knjigovodstva) su dužni voditi dnevnik i glavnu knjigu, dok kod vođenja pomoćnih knjiga postoji razlika, gdje su poduzetnici usmjereni više na analitičku evidenciju proizvodnje, plaća, kupaca, dobavljača dok udruge na knjige dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine, financijske imovine i obveza. Kod računovodstva obrtnika, postoji dužnost vođenja knjige primitaka i izdataka, popisa dugotrajne imovine, knjige prometa i evidencije o tražbinama i obvezama, dok kod jednostavnog računovodstva za udruge knjige blagajne, knjige primitaka i izdataka, knjige ulaznih i knjige izlaznih računa te popisa dugotrajne nefinancijske imovine. Uspoređujući financijske izvještaje poduzetnici su dužni sastaviti šest (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjeni kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) financijskih izvještaja, udruge koje vode dvojno računovodstvo četiri (bilanca, izvještaj o prihodima i rashodina, skraćeni izvještaj o prihodima i rashoda te bilješke, dok udruge koje vode jednostavno računovodstvo jedan (izvještaj o primicima i izdacima) financijski izvještaj. Kod samog izračuna financijskog rezultata poduzetnici prolaze kroz nešto složeniji postupak izračuna nego obrtnici obveznici poreza na dobit, dok obrtnici obveznici poreza na dohodak te udruge, financijski rezultat odnosno dohodak izračunavaju jednostavnom razlikom poslovnih primitaka i izdataka.
Ključne riječiračunovodstveni obuhvat računovodstvo poduzeća računovodstvo poduzetnika računovodstvo obrtnika računovodstvo udruga
Naslov na drugom jeziku (engleski)Comparison of accounting for business entrepreneurs, craftsmen and associations
Povjerenstvo za obranuRobert Zenzerović (predsjednik povjerenstva)
Ksenija Černe (član povjerenstva)
Adriana Galant (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Računovodstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financije, Računovodstvo i revizija, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam, Poslovna informatika
SmjerFinancije
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.bacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-07-20
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The goal of this thesis is to determine characteristics and differences between accounting of enterprises, sole proprietorships and associations. Scientific methods used in this thesis are analysis and synthesis, description and comparison method. By comparison of mentioned accounting bases, the entrepreneurs are obligated to use double-entry bookkeeping, sole proprietorships use single-entry bookkeeping and associations can use double-entry or single-entry bookkeeping according to its size and decision of single-entry bookkeeping. The difference between this two accounting basic methods is that double-entry bookkeeping represents accrual category and single-entry bookkeeping method represent cash basis category. When comparing books of accounts the entrepreneurs and associations (which use double-entry bookkeeping) are obligated to have journal and general ledger, but there is difference in maintaining subledger records, where the entrepreneurs are more focused on subsidiary ledger of production, payroll, costumers, suppliers while the associations are more focused on subledger records of long-term and short-term non-financial assets, records of financial assets and liabilities. Sole proprietorships entities are obliged to maintain book of revenues and expenses, book of long-term assets, book of receiepts and book of claims and liabilities, while the books obliged for associations who use single-entry bookkeeping are cash-book, book of revenues and expenses, book of incoming accounts (invoices), book of outgoing accounts (invoices) and book of long-term non-financial assets. Regarding financial statements, entrepreneurs are obliged to maintain six (balance sheet, income statement, statement of other comprehensive income, cash flow statement, statement of changes in equity and notes) financial statements, associations who are obliged to use double-entry bookkeeping are obliged to maintain four (balance sheet, statements of income and expenses, short statement of income and expenses and notes) financial statements, while associations who use single-entry bookkeeping are obliged to maintain one (cash inflow and outflow statement) financial statement. Regarding the process of calculation of financial result, entrepreneurs have more complex calculations in comparison with 72 sole proprietorships who are obliged to implement corporate profit tax, while sole proprietorships who are obliged to implement income tax and associations, calculate financial result by simple deduction of income and expenses.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)accounting coverage accounting of enterprises accounting of entrepreneurs accounting of sole proprietorships accounting of associations
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:287285
PohranioTihana Gerić