diplomski rad
Inovacije u turizmu u Europi

Anka Batković (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovInovacije u turizmu u Europi
AutorAnka Batković
Voditelj/MentorAljoša Vitasović (mentor)
Sažetak rada
Inovacije, odnosno inovativnost predstavljaju izazov s kojim se susreće svako poduzeće tijekom svog životnog ciklusa neovisno o vrsti djelatnosti kojom se bavi, stoga je to jedan od glavnih razloga zbog kojeg se provelo istraživanje ovog diplomskog rada. Fokus je na inovacijama u turizmu, te se navode doprinosi raznih autora koji su ostavili značajan utisak u promišljanju i pisanju o turizmu kao važnoj pojavi suvremenog svijeta. Rad se sastoji od četiri poglavlja gdje se u prvom poglavlju koji nosi naziv Inovacije: pojam i obilježja, opisuje značenje inovacija, zatim novi poslovni model prilikom kojeg poduzeća modificiranjem pojedinih elemenata mogu poboljšati svoje poslovanje te razvoja turizma u Europi ukratko kroz povijest, važne karakteristike, tržište, obilježja te budući trendovi, potkrijepljeni statističkim podacima UNWTO-a u drugom poglavlju Razvoj turizma u Europi. Primjeri nekih inovacija iz svijeta turizma nalaze se u trećem poglavlju koje nosi naslov Inovacije u turizmu kroz šest temeljnih komponenti turizma te su navedeni kroz istoimene kategorije, tj. komponente: destinacija, smještaj, promet, posrednici, atrakcije i ostale vezane usluge. Ukupno je predstavljeno 17 primjera svaki sa pripadajućim slikama kako bi se inovacija što konkretnije prikazala i objasnila. Neki od značajnijih primjera su: Airbnb, Detour, Skyscanner, Housesitting, Glamping, itd. Poslijednje, četvrto poglavlje zaokružuje teoretsko istraživanje rada provedenim intervjuiranjem nekoliko poduzeća koja djeluju u turizmu, pri čemu su najvećim djelom ispitanici bili zaposlenici određenog poduzeća, a tek jedan od njih vlasnik. Može se zaključiti kako većina ispitanika ima slične odgovore, odnosno želje i motive prilikom uspostavljanja novih ideja i inovacija, kao što su obrazovana radna snaga, zdravlje i blagostanje ljudi ili poboljšani pristup u poslovanju. Problemska pitanja s kojima se većina ispitanika susreće je nedostatak financijskih resursa za nove ideje ili inovacije kao i zakonodavne prepreke. No, svi ispitanici se slažu kako posjeduju određenu volju i želju za novim inovacijama u poduzeću za kojeg rade te da su spremni timski raditi kako bi se inovacije ostvarile. Također smatraju kako bi poduzeće bilo uspješno te na isti način implementiralo inovacije, mora posjedovati obrazovanu i sposobnu radnu snagu. U sklopu četvrtog poglavlja iskazana je i usporedba provedenog istraživanja sa rezultatima istraživanja nekih autora pri čemu su uočene sličnosti u razmišljanju o inovacijama u turizmu. Također, prikazano je i uspoređeno nekoliko promišljanja od strane različitih autora, a koje se odnosi na temu inovacija u turizmu. Njihov doprinos predstavlja svojevrsni zaključak, ili zaokruživanje istraživanja o inovacijama u turizmu.
Ključne riječiinovacija inovacija u turizmu turizam u Europi
Naslov na drugom jeziku (engleski)Innovation in tourism in Europe
Povjerenstvo za obranuMauro Dujmović (predsjednik povjerenstva)
Aljoša Vitasović (član povjerenstva)
Iva Slivar (član povjerenstva)
Violeta Šugar (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Poslovna informatika
SmjerFinancijski management
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-20
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Innovations are representing a challenge that every company is facing during their life cycles no matter what kind of business activity they are doing. So this is one of the main reasons for carrying out this research. The main focus is about innovations in tourism, and many of different contribution from various authors were stated. They made a magnificent impression writing about tourism as an important appearance of the contemporary world. The thesis is consisting of four chapters where the first one which is named: Innovations: concept and characteristics is describing a meaning of innovation, then the new business model where companies modified different elements to get a better management. The second chapter: Growth of tourism in Europe is shortly describing how tourism in Europe has been growing through the years, then the main characteristics, a tourism market, future trends, all corroborated with statistics data from UNWTO. Examples of some innovations from the tourism world are explained in the third chapter that is titled as: Innovations in tourism through the six components of tourism. They are described through homonymous categories; destination, accommodation, intermediaries, attractions, transportation and other related services. It is presented 17 examples each with the associated pictures so that innovations are concretely explained and featured. Some of the significant examples are: Airbnb, Skyscanner, Housesitting, Glamping, Detour, etc. The last one, chapter four, is completing a theoretical research by interviewing a few companies which operates in a field of tourism, wherein, the most of the respondents were employees of some specific company, and only one is the CEO (owner).
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Innovations Innovation in tourism tourism in Europe
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:858529
PohranioTihana Gerić