diplomski rad
Utjecaj novih tehnologija na razvoj kanala distribucije banaka

Andrea Beke (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Podaci o radu
NaslovUtjecaj novih tehnologija na razvoj kanala distribucije banaka
AutorAndrea Beke
Voditelj/MentorErik Ružić (mentor)
Sažetak rada
Mnoštvo je definicija marketinga, postoje i kontroverze, a u novije vrijeme postoje i nadopune definicija. Marketing je znanost, praksa, proces stvaranja i vladanja s tržištem. Jedno od temeljnih zakonitosti u marketingu je odgovoriti na pitanje tko su kupci roba i usluga. Najvažnija obilježja današnjeg marketinga su kvaliteta nuđenog informacijskog sadržaja i interaktivnost. Suvremeno bankarstvo karakterizira mnoštvo vrsta banaka što je rezultat najzahtjevnijih bankovnih poslova po kriteriju roka, rizika, obujmu. Bankari su se dugo i uporno opirali internet marketingu jer se poslovanje banaka temelji na povjerenju u instituciju i osjećaja sigurnosti kada su u pitanju depoziti. Elektroničko poslovanje je novi način poslovanja koji se razvio na temelju niza novih alata i usluga, a sadrži kombinaciju svih oblika informatičke tehnologije sa svrhom poboljšanja i izmjene načina poslovanja. Kako je danas sve više zastupljeno Internet i mobilno bankarstvo, bankama je cilj sigurnost klijenata prilikom korištenja takvih vrsta bankarstva, a štite ih na način da koriste najmoderniju tehnologiju. Osim standardnih bankarskih usluga, poput pregleda stanja računa i obveza te svih vrsta plaćanja, usluga internetskog bankarstva posljednjih je godina znatno napredovala te nudi mnoštvo drugih usluga. Svrha ovog rada bila je prikazati utjecaj novih tehnologija na razvoj kanala distribucije banaka, a u skladu s time opisano je djelovanje dviju vodećih banaka na hrvatskom bankarskom tržištu, te koje načine koriste u svrhu promoviranja modernog bankarstva. Nadalje, provedeno je istraživanje zadovoljstva korisnika Internetskim i mobilnim bankarstvom, te uslugama koje pruža.
Ključne riječinove tehnologije kanali distribucije banke
Naslov na drugom jeziku (engleski)The impact of new tehnologies on the development of the banks distribution channels
Povjerenstvo za obranuDražen Alerić (predsjednik povjerenstva)
Erik Ružić (član povjerenstva)
Lenko Uravić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Marketing
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Poslovna informatika
SmjerFinancijski management
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-27
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
There are many definitions of marketing and there are also controversies about that, but lately these definitions have been updated. Marketing is the science, the practice, the process of creating and managing the market. One of the basic principles of marketing is to answer the question who the buyers of goods and services are. The most important characteristics of modern marketing are the quality of the offered information content and interactivity. Modern banking is characterized by a multitude of types of banks as a result of the most demanding banking services in accordance with the criteria of deadlines, risk and scope. Bankers persistently resisted internet marketing for a long time, because the business of banks is based on trust in institutions and the sense of security when it comes to deposits. Electronic commerce is a new way of doing business that has been developed by using a series of new tools and services and it contains the combination of all forms of information technology in order to improve and change the business practice. Since Internet and mobile banking is more present today, the goal of the banks is the safety of clients when these types of banking are used and protecting them on the way of using the modern technology. In addition to standard banking services, such as viewing account balances and obligations and all types of payments, in recent years Internet banking has been in significant progress and offers a range of other services. The purpose of this study was to show the impact of new technologies on the development of distribution channels of banks. In accordance with that, the operation of two leading banks on the Croatian banking market was described, as well as the methods used for the promotion of modern banking. Furthermore, the survey was conducted on the satisfaction of customers with the Internet and mobile banking and the services they provide.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)new technologies distribution channels banks
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:737960
PohranioTihana Gerić